Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 235

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 235

Asianro 4377/10.03.01.00/2018

 

 

Savilahdentien länsipuolelle sijoittuvien katujen yleissuunnitelma, Neulamäentie - Sarastuskaari - Neulaniementie yleissuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa vasten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Yleissuunnitelma koskee nykyistä Neulamäentietä Savilahdentiestä noin 300 metriä pohjoiseen, uutta katuyhteyttä Sarastuskaarta Neulamäentien ja Neulaniementien välillä ja Neulaniementietä noin 800 metriä Savilahdentiestä pohjoiseen. Yleissuunnitelmassa käytetyt katunimet ovat valmisteilla olevan Vanhan varikon asemakaava luonnoksen mukaisia (Sarastuskaari, Hehkukatu ja Loistekatu)

 

Lähtökohdat                                Savilahden alueen maankäyttö on lähitulevaisuudessa voimakkaasti kehittymässä, mm. toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten keskittäessä toimintansa Savilahteen. Maankäytön kehittämistarpeita ja laajuutta on tarkemmin käsitelty 8.5.2017 kaupunginhallituksen hyväksymässä Savilahden maankäytön yleissuunnitelmassa. Maankäytön yleissuunnitelman mukaiset toimenpiteet mahdollistavat uusia toimijarooleja merkittävästi: asukkaita 7 000 - 8 000, opiskelijoita 6 000 - 7 000 ja uusia työssäkävijöitä 5 000 - 7 000.

 

Maankäytön kehittyminen lisää luonnollisesti myös alueen liikennemääriä ja asettaa tavoitteita alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Edellä mainitussa yleissuunnitelmassa on myös määritetty Savilahden alueen liikennejärjestelyjen kehittämisperiaatteita. Yleissuunnitelmassa on todettu, että Savilahden alueen kehittämisessä yksi suurimmista haasteista on joustavan ja turvallisen liikkumisen järjestäminen alueen sisällä, sekä sen läpi. Alueen liikenteen kehittämisen ensisijaisiksi tavoitteiksi on asetettu kannustaa kestävään liikkumiseen ja hillitä autoliikenteen kasvua parantamalla ja kehittämällä erityisesti niin kävelyn, pyöräilyn kuin joukkoliikenteen olosuhteita sekä tehdä niistä nykytilaa houkuttelevampia vaihtoehtoja.

 

Eri liikennemuotojen osalta Savilahdentielle asetettuja tavoitteita mm. maankäytön yleissuunnitelmassa, Yliopistonrannan asemakaavassa ja Vanhan Varikon itäosan nähtäville tulevassa asemakaavassa linjattu seuraavasti:

 

Autoliikenne

Autoliikenteen osalta varmistetaan alueen sisäiset yhteydet. Autoliikenteen kehittämistoimenpiteet keskittyvät pääosin Savilahdentielle.

 

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet

Pyöräilyn olosuhteita Savilahdessa kehitetään parantamalla mm. yhteyksiä keskustaan, Neulamäkeen ja Puijonlaaksoon, sekä pohjoisiin ja eteläisiin kaupunginosiin. Katujen yleissuunnitelmassa em. tavoitteita tuetaan parantamalla nykyisiä yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja rakentamalla uusia eritasoratkaisuja.

 


 

Joukkoliikenne

Keskeisimmät joukkoliikenteen kehittämistavoitteet on linjattu Savilahden tie yleissuunnitelmassa. Alueen sisäisen kehittämisen tavoitteeksi on asetettu pysäkkialueiden kehittäminen ja hyvä saavutettavuus.

 

Yleissuunnitelma-alueen liikenneverkon kehittämiseen liittyviä asioita on lähiaikoina käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa seuraavasti:

 

·          7260/2016 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15…24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2, pöytäkirja 15.8.2018/pykälä 152

·          1901/2018 Joukkoliikenne-etuuksien toteuttaminen Kuopiossa, pöytäkirja 27.06.2018/pykälä 142.

·          4377/2018 Savilahdentie välillä Neulamäentie Neulaniementie, pöytäkirja 27.06.2018/pykälä 140

·          Savilahdentien yleissuunnitelma välillä Volttikatu-Niiralankatu, pöytäkirja 5.9.2018, pykälä 167

·          842/2018 Vanhan Varikon itäosan Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, pöytäkirja 5.9.2018, pykälä 173

 

Nykytilanne                                  Katujen yleissuunnitelma alueeseen liittyviä nykyisiä katuja ovat Neulaniementie ja Neulamäentie.

 

Neulaniementie on 2+2 ajoratainen välillä Savilahdentie-Microkatu. Microkadun jälkeen kadun poikkileikkaus kaventuu yksiajorataiseksi. Neulaniementiellä vilkkain ajoneuvoliikenne on Savilahdentien ja Microkadun välisellä osuudella. Ko välillä on myös suojatie, jossa on liikenneturvallisuus puutteita. Neulaniementien eteläreunalla on jalankulku ja pyöräväylä. Joukkoliikenteen vuorot 35 ja 40 liikennöivät Neulaniementie-Microkatu katuosuudella.

 

Neulamäentiellä on Savilahdentien liittymäalueella 1+2 ajokaistaa. Savilahdentieltä Neulamäen suuntaan on 1 ajokaista. Neulamäen suunnasta lähestyttäessä on vapaa-oikea Savilahdentielle etelänsuuntaa. Savilahdentien pohjoisen suuntaa on kaksi vasemmalle kääntyvää kaistaa, joista oikean puoleiselta ajetaan myös suoraan kauppakeskukseen. Neulamäentie eteläpuolella on erillinen jalankulku ja pyöräilyväylä, joka yhtyy Neulamäentien ylittävää Savilahdentien suuntaiseen ylikulkuun. Neulamäentiellä on joukkoliikennettä ja lähimmät Neulamäentien pysäkit sijaitsevat noin 800 metrin päässä Sopenkadun liittymäalueella.

 

Sekä Neulaniemen-  että Neulamäentien liittymät Savilahdentiellä ovat valo-ohjattuja.

 

Neulaniemen-  ja Neulamäentiellä on 50km/h nopeusrajoitus.

 

Yleissuunnitelmaperiaatteita

 

Yleistä

Yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteuttavat Savilahden maankäytön yleissuunnitelman, Yliopistonrannan- ja Vanhan varikon itäosan asemakaavan mukaisia tavoitteita alueen liikenteen periaatteista ja viihtyisyydestä. Ratkaisuilla kehitetään ja parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta ja toimintaedellytyksiä, parannetaan jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta alueella muodostamalla yhteyksistä turvallisempia, suorempia ja viihtyisämpiä. Autoliikenteen osalta toimenpiteet sijoittuvat liittymäalueiden parantamiseen sekä uuteen katuyhteyteen Sarastuskaareen. Sarastuskaaren sijaintia ja ratkaisuja on suunniteltu vanhan varikoon itäosan asemakaavatyön yhteydessä. Sarastuskaari on alueen sisäinen pääyhteys joka yhdistää Savilahdentien, Neulamäentien ja Neulaniementien muodostaen näin osin vaihtoehtoisen reitin Savilahdentielle. Samassa asemakaavatyössä on suunniteltu tulevien uusien toimintojen kytkeytyminen liikenneverkkoon. Hehkukatu mahdollistaa Technopoliksen ja uusien oppilaitoksien kehittymisen ja kytkeytymisen liikenneverkkoon. Loistekadun päätteenä on Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus.   

                            

Autoliikenne

Autoliikenteen toimivuutta on tutkittu koko Savilahdenalueella ja nykyisiä katuja esitetään saneerattavaksi mm seuraavasti. Nykyinen Neulamäentien liittymä siirretään noin 200 metriä pohjoisemmaksi ja Neulamäentie liittyy Sarastuskaareen T-liittymänä. Sarastuskaaren suunta on ajoneuvoliikenteen pääsuunta. Sarastuskaari on 2+2 ajoratainen välillä Savilahdentie- Neulamäentie, Neulamäentien jälkeen poikkileikkaus kapenee yksiajorataiseksi. Sarastuskaaren liittymät Savilahdentiehen ja Neulamäentiehen ovat liikennevalo-ohjattuja, muut keskeiset liittymät Hehkukadun- ja Neulamäentien liittymissä toteutetaan kiertoliittyminä.

 

Neulaniementien ratkaisuja on tutkittu Yliopistorannan asemakaava työn yhteydessä.  Neulaniementien poikkileikkaus välillä Savilahdentie-Microkatu säilytetään nykyisellään, ajoyhteyksiä tonteille järjestellään uudelleen.   

Neulaniementien ja Microkadun liittymä esitetään toteutettavaksi osin kaksikaistaisena kiertoliittymänä.  Neulaniementien osalta Microkadun pohjoisosan ratkaisut tarkentuvat maankäytön suunnittelun edetessä.

 

Kadunvarsipysäköintiä on esitetty Hehkukadulle.

 

Nopeusrajoitukseksi esitetään Sarastuskaarelle ja Neulaniementielle 40 km/h:ssa, alueen tonttikaduille Hehkukadulle ja Loistekadulle 30 km/h.

 

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen osalta merkittävin muutos alueella on Sarastuskaarelle esitetyt joukkoliikennepysäkit. Pysäkkipareja on kolme kappaletta ja uudet pysäkkiparit sijoittuvat suunnitelmassa seuraavasti:

 

·          Savilahdentien ja Neulamäentien välille, pysäkkipari palvelee mm. Neulamäkeen meneviä ja Neulamäestä tulevia joukkoliikenteen käyttäjiä

·          Hehkukadun pohjoispuolelle, pysäkkipari palvelee mm. oppilaitoksien ja työpaikka-alueiden joukkoliikenteen käyttäjiä.

·          Sarastuskaaren pohjoisosaan, pysäkkipari palvelee mm. tulevan lähiliikunta-alueen ja tapahtumakeskuksen käyttäjiä.

 

Neulaniementielle pysäkkipari on suunniteltu Microkadun pohjoispuolelle.

 

Tarkemmat odotustilojen mitoitukset, pysäkkikatosten lukumäärä ja muut mahdolliset pysäkkivarustukset tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Pysäkit tullaan varustamaan reaaliaikaisilla aikataulunäytöillä.

 

Joukkoliikenteen liikennöitävyyttä sujuvoittaa jo käyttöönotto vaiheessa oleva joukkoliikenteen liikennevalo etuisuus järjestelmä.

 

 

Jalankulku, pyöräily ja esteettömyys

 

Jalankulku ja pyöräily:

 

Sarastuskaaren itäreunalla oleva alueen sisäinen pääyhteys esitetään toteutettavaksi eroteltuna väylänä, jonka poikkileikkaus on 6,0 m. Poikkileikkaus jakautuu 3,5 m leveään kaksisuuntaiseen pyörätiehen ja 2,5 m levyiseen jalkakäytävään.

 

Sarastuskaaren välillä Savilahdentie-Hehkukatu jalankulku ja pöyräily väylät alittavat ajoväylät alikulkukäytävien S10, S11A ja S11B kautta.

 

Saratuskaaren ja Neulamäentien liittymäalueen läheisyydessä katujen kanssa risteää yhdistetty jalankulku ja pyöräilyväylä. Ko väylä yhdistää mm puisto-  ja lähiliikunta-alueet Marikon rannasta tulevalle liikunta ja tapahtuma keskukselle. Väylälle on suunniteltu eritasoratkaisut Sarastuskaarelle S12 ylikulkusilta ja Neulamäentien alittava alikulkukäytävä S13.

 

Yleissuunnitelma alueen Loistekadulla, Hehkukadulla ja Neulaniementiellä jalankulku- ja pyöräilyväylät esitetään toteutettavaksi yhdistettynä väylinä.

 

Neulaniementien ja Savilahdentien liittymäalueella jalankulku- ja pyöräilyväylät tukeutuvan nykyisiin alikulkukäytäviin (siltapaikat S3 ja S4) ja Neulaniemen tielle esitetään uutta alikulku käytävää S14 turvaamaan kävely-yhteyksiä kampus alueen sisällä (Yliopisto-Savonia AMK-SAKKY).

 

Esteettömyys                              Sarastuskaaren suuntaisen väylä on pituuskaltevuuksien osalta esteettömyyden erikoistasoa (pituuskaltevuus enintään 5%). Hehkukadun suuntainen väylä on pituuskaltevuuksien osalta esteettömyyden perustasoa (pituuskaltevuus enintään 8%).  Maaston korkeuseroista johtuen mm. Loistekadun ja Sarastuskaarelta Neulamäkeen alikulukäytävästä (S10) johtavilla väylillä pituuskaltevuudet ovat paikoin esteettömyyden perustasoa jyrkemmät.

 

Tarkemmat ratkaisut esteettömän ympäristön luomiseksi mm. kalusteiden ja pintamateriaalien osalta ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

 

Kustannukset                              Yleissuunnitelma-alueen katujen kokonaiskustannusennuste verkostoineen on n. 20 milj. € (alv. 0 %). Kustannusennustetta tarkennetaan katujen rakennussuunnittelu vaiheessa.

                                                         

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska alueen rakentaminen parantaa merkittävästi alueen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita edistäen em. liikennemuotoja kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se parantaa alueen yritysten saavutettavuutta ja alueen yleistä viihtyisyyttä. Lisäksi esitetyt ratkaisut mahdollistavat osaltaan Savilahden alueen maankäytön kehittymisen ja huomioivat mm. Yliopistonrannan- ja Vanhan varikon itäosan asemaakaavassa esitetyt lisärakentamiset alueelle.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

21

4377/2018_YS_01_Sarastuskaari .pdf

 

22

4377/2018_YS_02_Neulaniementie.pdf

 

23

4377/2018_YS_03_Hehkukatu.pdf

 

24

4377/2018_YS_04_Loistekatu.pdf

 

25

4377/2018_YS_05_Sadekuja.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Eskelinen

puh. +358 44 718 5421

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa