Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 239

Asianro 4566/10.03.01.00/2018

 

 

Katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksien nähtäville asettaminen / Kumpusaarentie välillä Saaristokatu - Kumpusaarentie 10, Lokkisaarentie ja Saaristokatu Kumpusaarentien risteysalueella

 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Kumpusaarentietä välillä Saaristokatu – Kumpusaarentie 10, Lokkisaarentie ja Saaristokatu Kumpusaarentien risteysalueelle. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Haapaniemen kaupunginosassa (8).

 

Lähtökohdat                                 Kumpusaarentie välillä Saaristokatu - Kumpusaarentie 10 ja Lokkisaarentie ovat uusia teollisuusalueen tonttikatuja. Saaristokadulle on suunniteltu liittymäjärjestelyt Kumpusaarentien liittymään.

 

Alueen asemakaava on tullut voimaan toukokuussa 2017. Katusuunnitelmaehdotusten lähtökohtana on asemakaavan liikenneverkkosuunnitelma. Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella turvataan yritystonttien riittävyyttä.

 

Suunnittelualueella on veneiden talvisäilytysalue sekä YIT:lle, Matkustelija Oy:lle, Meritaito Oy:lle ja Ceficon Oy:lle vuokrattuja alueita. Ceficon Oy:n alueelle toimii viranomaissatama. Alueille saadaan ohjattu ajoneuvoliikenne uusien katujen myötä nykyisen Kumpusaarentien lisäksi Saaristokadulta.

 

Kumpusaarentien asemakaavan katualue on osittain YIT:lle vuokratulla alueella ja menee alueella olevan varastorakennuksen päältä. YIT on luvannut purkaa varastorakennuksen kesällä 2019, jonka jälkeen katualue lohkotaan asemakaavan mukaiseksi ja katu voidaan rakentaa nykyiselle Kumpusaarentielle saakka.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien ajoratojen leveydeksi on suunniteltu 7.0 m. Sekä Kumpusaarentielle ja Lokkisaarentielle tulee reunatuella ajoradasta erotettu, 3.5 metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Ajorata on kaksipuolinen sivukaltevuus.

 

Saaristokadulle on suunniteltu kääntymiskaistat, suojatiet ja linja-autopysäkit Kumpusaarentien risteysalueelle. Keskustan suunnan pysäkille on esitetty katosvaraus. Mikäli alueen tuleva maankäyttö edellyttää, otetaan myöhemmin linja-autopysäkit käyttöön ja asennetaan pysäkkikatos. Saaristokadun rakentamisen yhteydessä on jo pääosin varauduttu ko. rakenteisiin.

 

Tasaus                                            Alueen katujen tasauksessa on huomioitu raskas liikenne ja liittyminen talvisäilytysalueelle sekä nykyisiin kiinteistöihin.

 

Hulevesijärjestelmä                  Kadun kuivatus hoidetaan avo-ojin, jiirein sekä hulevesikaivoin ja -viemärein. Hulevesijärjestelmä purkaa olemassa oleviin rakenteisiin: Saaristokadulla oleviin ojiin ja viemäreihin, talvisäilytysalueella olevaan ojaan sekä satama-alueella olevaan viemäriin ja niiden kautta Kallaveteen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata ja jalankulku- ja pyöräilyväylä päällystetään asfaltilla.

 

Katuviheralueet verhoillaan seulanpääkiveyksellä kallioleikkauksien alueella ja nurmetetaan muualla. Katupuut istutetaan Lokkisaarentielle ja Kumpusaarentielle välille Saaristokatu - Lokkisaarentie.  Saarekkeet, talvisäilytysalueen jätekatoksen edusta ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Kadut valaistaan. Lokkisaarentiellä ja Kumpusaarentiellä välillä Saaristokatu - Lokkisaarentie noudatetaan Saaristokadun ilmettä ja sinne asennetaan siniset valaisinpylväät ja valaisimet.

 

Alue on osa Saaristokaupungin Taiteen kaavaa. Rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan erikoisvalaistuksen mahdollisuus alueelle, joko kallioseinämän tai alueelle jäävien näyttävien puiden valaiseminen.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun tavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Teollisuusalueen tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa 3 ja jalankulku- ja pyöräilyväylä luokassa 2.

 

Kustannukset                              Kumpusaarentien kustannusarvio välille Saaristokatu - Kumpusaarentie 10 on 823 000 € (alv 0 %), Lokkisaarentien 204 000 € (alv 0 %) ja Saaristokadun muutosten 108 000 € (alv 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen toteutukseen on tarkoitus hakea kaupunginhallitukselta erillisrahoitus yritystilojen ja -alueiden rakentamiseen ja hankintaan liittyvästä lainanottovaltuudesta. Mikäli rahoitus saadaan, kohde toteutetaan 2019.

 

 

Vaikutusten arviointi

                                                         

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Hanke työllistää rakennusalaa, mahdollistaa uusien teollisuustonttien käyttöönoton ja parantaa alueella jo olevien teollisuustonttien saavutettavuutta.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella ei ole lapsivaikutuksia.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistämisestä on tiedotettu katualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajia ja haltioita kirjeellä. Lisäksi on neuvoteltu kahden kiinteistön haltijan kanssa suunnittelun etenemisestä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

44

4566/2018 Saaristokatu

 

45

4566/2018 Lokkisaarentie

 

46

4566/2018 Kumpusaarentie

 

47

4566/2018 Kumpusaarentie sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa