Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9949/2018 Kuulutusteksti

 

 

§ 226

Asianro 9949/02.05.01.00/2018

 

 

Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet ja yksityistieavustusten haettavaksi julistaminen v. 2019

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Vuoden 2019 yksityistieavustukset julistetaan 1.1.2019 kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn talousarvion.

 

1.1.2019 voimaan astuvan yksityistielain mukaan 84 §: Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnetyistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Kaupunginhallituksen vahvistaman tavan mukaan kaupungin avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö ja avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistiensä kunnossapitoon sekä perusparantamiseen. Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistiensä kunnossapitoon aikavälillä 1.1.-31.3.2019 sekä perusparantamisavustusta läpi vuoden.

 

Tiekuntien avustaminen vuonna 2018

 

Vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmassa oli varattu avustuksiin 830 000 euroa.

 

Kunnossapitoavustuksia on myönnetty 663 tiekunnalle sekä 5 jäätielle yhteensä 553 433 euroa. 

 

Kunnossapitoavustus oli tieluokka /km: 

 

·          1-tieluokka 578 euroa

·          2-tieluokka 481 euroa

·          3-tieluokka 385 euroa

·          4-tieluokka 289 euroa.

 

Keskimääräinen kunnossapitoavustus oli 367 euroa/km.

 

Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2017 keskimäärin 420 euroa/km. 

 

Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus.

 

Perusparantamisavustusta on myönnetty 15 tiekunnalle yhteensä 54 057 euroa. Avustuksen suuruus oli enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset.

 

 

Esityksen perustelut                 Vuoden 2019 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin 830 000 euroa.

 

Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 1 303 kpl yhteensä 2 778 km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia on reilut 700 tiekuntaa, yhteensä yli 1 500 km.

 

Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot.

 

Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti:

·          1-tieluokka 16 tiekuntaa

·          2-tieluokka 33 tiekuntaa

·          3-tieluokka 261 tiekuntaa

·          4-tieluokka loput,

·          jääteitä 8.  

 

Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia.

·          1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50

·          2-kunnossapitoluokka kerroin 1,25

·          3-kunnossapitoluokka kerroin 1,00

·          4-kunnossapitoluokka kerroin 0,75.

 

 

Vaikutusten arviointi                Positiivisia vaikutuksia yksityistieavustuksilla on useita: turvallisuuden edistäminen ja erilaisten palveluiden saatavuuden parantaminen, kuten pelastuslaitoksen, kotihoidon tai jätehuollon pääsy yksityisteiden varteen. Yksityisteiden kunto vaikuttaa osaltaan lasten koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa edistävästi. Yksityisteiden avustuksilla on positiiviset vaikutukset myös yritysten toimintaedellytyksiin haja-asutusalueilla. Lisäksi jäätiet lyhentävät välimatkoja, joten niillä on positiivisia ympäristövaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustukset myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille seuraavin perustein:

 

Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 1 100 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 65 %.

 

Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään:

·          1-tieluokka 578 euroa

·          2-tieluokka 481 euroa

·          3-tieluokka 385 euroa

·          4-tieluokka 289 euroa.

 

Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus. 

 

Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista. Avustussummasta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus. Yleiselle liikenteelle tärkeät jäätiet voidaan käsitellä erikseen.

 

Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta. Avustussummasta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset.

 

Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta. 

 

Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita, anomusta ei käsitellä. (Yksityistielaki 84 §).

 

 

Liitteet

3

9949/2018 Kuulutusteksti

 

                                                          Valmistelija                                                           

Terhi Leppänen

puh. +358 44 718 5115

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa