Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 95

Asianro 8091/02.05.00.00/2018

 

 

Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen Kuopion kaupungissa vuodelle 2019

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Kuntaliitto suosittelee maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi.

 

Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan palvelut on lakisääteistä viranomaistoimintaa, jolloin on perusteltua, että rakennusvalvonnan palveluista aiheutuvat kulut saadaan katettua rakennuslupamaksutuotoilla kokonaisuudessaan.

                                                      Kuopiossa rakennusvalvonnan maksuja on tarkistettu viimeksi 1.1.2017.

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut esitetään nyt muutettavaksi 1.1.2019 alkaen. Suurin muutos taksassa koskee yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden sijoittamista. Voimassa olevan maksua esitetään korotettavaksi vastaamaan lähemmäs muiden kaupunkien tasoa. Esitetty maksu sijoittamispäätöstä kohti olisi 400 euroa kalliimpi kuin ennen.  Tarkoituksena on saada katettua käsittelystä aiheutuvat kulut. Toinen muutos koskee toimenpideluvan voimassaolon päättymisen jälkeen pidettävää katselmusta, korjauksella alennetaan maksua.

 

Paperilla toimitettuihin rakennuslupa-asiakirjoihin esitetään lisättäväksi 30 euron suuruinen käsittelymaksu. Alueellisessa rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen rakennusluvan hakemispalvelu. Rakennusvalvonta on siirtynyt vuoden 2018 alusta täysin sähköiseen pysyväisarkistoon ja mikäli asiakas tuo hakemuksen paperisena, niin hakemus digitoidaan rakennusvalvonnan toimesta sähköiseen muotoon.  Käsittelymaksu esitetään lisättäväksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuihin, koska paperisen hakemuksen käsittelystä aiheutuu enemmän työtä.

 

Rakennusvalvontamittausten osalta tarkistukset ovat korjauksia, joilla kumotaan taksasta tarpeettomat kohdat:

8.6.1 Kohta on poistettu turhana.

8.6.3 Kohta on poistettu turhana.

8.7 Poistettu mittaustoimen hinnastoon liittyvä viittaus.

8.8 Paikanmerkinnän uusimisesta johtuvaa maksua on laskettu.

Perustelut: Nyt maksu uudelleen merkitsemisestä vastaa paremmin siihen kuluvaa työaikakustannusta.

                                                     

Kuopion taksa jäänee esitetystä tarkistuksesta huolimatta Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukosta kaikkein alhaisimmaksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutusten osalta asia on neutraali. Yritysvaikutusten osalta palvelun kallistuminen on negatiivista. Maksutuottojen kohdentumisella tuoteryhmiin on merkittävä vaikutus palvelujen kustannustehokkuuteen ja on siten yritysvaikutusten kannalta positiivista.

 

Esitys                                            Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kuopion rakennusvalvonnan taksan 2019 noudatettavaksi Kuopiossa 1.1.2019 alkaen.

 

                                                      Lisäksi lautakunta päättää, että taksaa noudatetaan kuntalain 143 §:n nojalla mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa.

                                                     

                                                      Toimivalta

                                                      Kuopion kaupungin hallintosääntö 5 luku 38 § 33 kohta

 

                                                      Sovellettavat lainkohdat

                                                      maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §

                                                      kuntalaki 143 §

 

Liitteet

2

8091/2018 Taksa Kuopio 2019 / vertailu entiseen

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa