Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 96

Asianro 8719/02.05.00.00/2018

 

 

Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen Suonenjoen kaupungissa vuodelle 2019

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Kuntaliitto myös suosittelee maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi.

 

Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan palvelut on lakisääteistä viranomaistoimintaa, jolloin on perusteltua, että rakennusvalvonnan palveluista aiheutuvat kulut saadaan katettua rakennuslupamaksutuotoilla kokonaisuudessaan.

                                                      Suonenjoella rakennusvalvonnan maksuja on tarkistettu viimeksi 1.1.2017.

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut esitetään nyt muutettavaksi 1.1.2019 alkaen. Suurin muutos taksassa koskee yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden sijoittamista. Voimassa olevan maksua esitetään korotettavaksi vastaamaan lähemmäs muiden kaupunkien tasoa. Esitetty maksu sijoittamispäätöstä kohti olisi 400 euroa kalliimpi kuin ennen. Tarkoituksena on saada katettua käsittelystä aiheutuvat kulut. Toinen muutos koskee toimenpideluvan voimassaolon päättymisen jälkeen pidettävää katselmusta, korjauksella alennetaan maksua.

 

Rakennusvalvontamittausten osalta tarkistukset ovat korjauksia, joilla kumotaan taksasta tarpeettomat kohdat.

 

Esityksen mukainen Suonenjoen taksa on sisällöltään ja maksujen osalta yhteneväinen Kuopion taksan kanssa lukuun ottamatta 8 §:n mukaisia paikan ja korkeusaseman merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen maksuja.

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutusten osalta asia on neutraali. Yritysvaikutusten osalta palvelun kallistuminen on negatiivista. Maksutuottojen kohdentumisella tuoteryhmiin on merkittävä vaikutus palvelujen kustannustehokkuuteen ja on siten yritysvaikutusten kannalta positiivista.

 

 

Esitys                                            Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Suonenjoen rakennusvalvonnan taksan 2019 noudatettavaksi 1.1.2019 alkaen Suonenjoen kaupungin alueella.

 

Lisäksi lautakunta päättää, että taksaa noudatetaan kuntalain 143 §:n nojalla mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa.

 

Toimivalta

                                                      Kuopion kaupungin hallintosääntö 5 luku 38 § 33 kohta

 

                                                      Sovellettavat lainkohdat

                                                      Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §

                                                      Kuntalaki 143 §

 

Liitteet

3

8719/2018 Taksa  Suonenjoki 2019 / vertailu entiseen

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa