Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 97

Asianro 4021/10.03.00.00/2018

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 23.8.2018 § 59 / Rakennuslupa 23.4.2018 § 272, D 18-254-R / 297-34-163-34 / Katajalehdonkatu 8

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                                      Tiivistelmä

                                                     

                                                      Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen on 23.4.2018 § 272 myöntänyt rakennusluvan omakotitalon, viiden paritalon, autotalli/katos/jätevaraston, autokatoksen ja saunarakennuksen rakentamiseen sekä omakotitalon ja talousrakennuksen purkamiseen kiinteistölle 297-34-163-34 osoitteeseen Katajalehdonkatu 8. Rakennusluvasta tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta (kiinteistöt 297-34-163-7 ja 297-34-163-5).

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.8.2018 § 59 hylkäsi oikaisuvaatimukset ja piti rakennuslupapäätöksen kokonaisuudessaan voimassa. Lautakunta lisäsi lupamääräyksen, jossa edellytetään rakennushankkeeseen ryhtyvää sopimaan rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä kunnallisteknisen suunnittelun kanssa ennen rakennustöihin ryhtymistä.

 

                                                      Oikaisuvaatimuksen tekijät ja lisäksi kiinteistön 297-34-163-33 omistajat ovat valittaneet päätöksestä edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon hallinto-oikeudelle niiltä osin, kun asiassa on esitetty uusia vaatimuksia tai perusteita.

 

Valituksessa on esitetty, ettei lautakunta ole puuttunut riittävästi alueen liikennemäärän kasvuun ja ettei heillä ole naapureina ollut mahdollisuutta asekaavamuutoksen yhteydessä vaikuttaa ko. tontin tehokkuusluvun kasvuun.

Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Kyseisen asemakaavan ehdotusvaiheessa muistutuksen ovat jättäneet Katajalehdonkatu 6 asukkaat, koskien kaavan eri vaihtoehtoja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että lainvoimaisessa asemakaavassa vahvistettua e= 0.35 tonttitehokkuutta ei voida rakennuslupavaiheessa tiukentaa.  Alueen liikennemäärien kasvun tai liikennejärjestelyjen osalta rakennusvalvontaviranomainen ei ole toimivaltainen viranomainen ko. asiassa.  

 

 

 

Valituksessa on esitetty, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan pitämästä katselmuksesta olisi pitänyt ilmoittaa naapurikiinteistön haltijoille. Kysymyksessä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 133 § tarkoittama alkukatselmus, vaan kysymyksessä on ollut rakennuspaikalla käynti. Kaikki viereiset ja vastapäiset naapurit on kuultu viran puolesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen menettelysääntöjen mukaisesti.

 

Kiinteistön 297-34-163-33 omistajilla ei ole valitusoikeutta ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä, koska kyseisen kiinteistön omistajat eivät ole tehneet viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimusta. Tältä osin Itä-Suomen hallinto-oikeuden tulee jättää valitus tutkimatta.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että valitus tulee hylätä perusteettomana edellä mainituin perustein ja toistaa rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut 23.4.2018 § 272 ja lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmassa päätöksessään (23.8.2018 § 59) esittämänsä asiat.

 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetetään:

 

       rakennuslupahakemus 18.1.2018

       lainhuutotodistus 18.12.2017

       valokuvat purettavista rakennuksista

       viran puolesta lähetetyt naapureiden kuulemiskirjeet 26.1.2018

       naapurin kuuleminen 297-34-163-35

       naapurin kuuleminen 297-34-163-7 ja 297-34-163-5

       naapurin kuuleminen 297-34-163-33

       kirje Katajalehdonkadun asukkaiden kommentointi 12.2.2018

       viran puolesta lähetetyt naapureiden kuulemiskirjeet 8.3.2018

       naapurin kuuleminen 297-34-163-7 ja 297-34-163-5 ja kirje Katajalehdonkadun ja Luukkosenkujan asukkainen kommentointi 21.3.2018

       naapurin kuuleminen 297-34-163-33

       hakijan vastine naapurin kuulemiseen 27.3.2018

       kosteudenhallintaselvitys/-suunnitelma

       selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

       rakennushankkeesta annetut lausunnot (kooste)

       kulttuurihistoriallisen museon lausunto 14.3.2018

       rakennuslupapäätös 23.4.2018 § 272

       pääpiirustukset 40 kpl

       ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 23.8.2018 § 59 päätösotteet 27.8.2018 5 kpl

       ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 23.8.2018 § 59

       liikenneinsinöörin lausunto 2.7.2018

       oikaisuvaatimus 8.5.2018 kiinteistöt 297-34-163-7 ja 297-34-163-5

       vastinepyyntö 14.5.2018

       hakijan vastine oikaisuvaatimukseen 24.5.2018

asemakaava n:o 653 ja asemakaavan selostus

 

Liitteet

4

4021/2018 Lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa