Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

67 §

18.9.2018

Kasvun ja oppimisen lautakunta

75 §

9.10.2018

Kasvun ja oppimisen lautakunta

80 §

6.11.2018

 

§ 91

Asianro 3997/02.02.00/2018

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.9.2018 67 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                            Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa.

 

Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Viiteaineisto

 

3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne/kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

 

 

Päätös                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 9.10.2018 75 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta 9.10.2018:

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu 26.9.2018 siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -202 054 M€. Kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -8,7 M€/4,5 %.

 

Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän sopeutustavoitteen poistaminen -0,45 M€, opetusryhmien pienentäminen -1,2 M€, varahenkilöjärjestelmän pilotointi varhaiskasvatuspalveluissa ja perusopetuksessa -1,4 M€ sekä iltapäivätoiminnan laajentaminen kaikille 2. luokkalaisille 1.8. 2019 lukien -0,3 M€. Karsinta yhteensä -3,3 M€.

 

                                            Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Viiteaineisto

 

3997/2018 TA2019 valmistelutilanne 9.10.2018/kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua.


 

Päätös                              Jäsen Heli Jussila esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa varataan tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenkilöstön pilotointiin.

 

Puheenjohtaja kannatti jäsen Heli Jussilan esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.

 

 

Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Heli Jussilan ehdotusta, äänestävät ”EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 1 (yksi) ääntä (Asikainen) ja jäsen Heli Jussilan esitys sai 7 (seitsemän) ääntä (Niiranen, Savolainen, Eskelinen-Fingerroos, Jussila, Kilpi, Loponen ja Meriranta), joten Heli Jussilan esitys tuli lautakunnan päätökseksi

 

Heikki Kekäläinen poistui kokouksesta klo 18.52 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 18.56 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.59 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 


 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 6.11.2018 80 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta 6.11.2018:

 

Kokouksessa esitellään kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesitys,

jossa kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on -200 926 M€, kasvua kuluvan vuoden talousarvioon -10 519 M€ (5,5 %).

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Viiteaineisto

 

3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne 24.10.2018/Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2019 talousarviosta.


 

Päätös                              Jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos esitti, että valtuutetaan viranhaltijat jat-kamaan talousarvioon liittyen varahenkilöstömallin pilotointia.

 

Jäsen Kari Loponen esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa va-rataan tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenki-löstön pilotointiin.

 

 

                                            Jäsenet Iris Asikainen ja Heikki Meriranta kannattivat jäsen Miia Eskeli-sen-Fingerroosin esitystä.

 

                                            Jäsen Heli Jussila kannatti Kari Loposen esitystä.

                                           

                                            Puheenjohtaja totesi, että on tehty 2 toisistaan poikkeavaa talousarvioon liittyvää esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.

 

Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat jäsen Miia Eskelinen-Fingerroosin esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Kari Loposen esitystä, äänestävät ”EI”.

 

Äänestysesitysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäsen Eskelinen-Fingerroosin esi-tys sai 6 (kuusi) jaa-ääntä (Lintunen, Savolainen, Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Brown ja Meriranta) ja jäsen Loposen esitys sai 4 (neljä) ei-ääntä (Jussila, Loponen, Svensk ja Tirkkonen), joten jäsen Eskelinen-Fingerroosin esitys kirjataan lautakunnan kannaksi, että varahenkilöstön pilotointia jatketaan viranhaltijavalmistelussa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

 

 


 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018:

 

Kokouksessa esitellään kv:n 10.12.2018 tekemä päätös vuoden 2019 talousarviosta, jossa kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on -201 336 M€, kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -8,3 M€ (4,3 %).

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Viiteaineisto

16

3997/2018 TA-2019 Kasvun ja oppimisen palvelualue 18.12.2018

 

17

3997/2018 TA-2019 Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2019 talousarviosta. Vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään 22.1.2019 kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.02 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa