Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 31.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 624/02.02.02/2019

 

 

Siilinjärven jätevedenpuhdistamon investoinnin lisärahoitus

 

 

Käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen
Kuopion Vesi / Jätevedenpuhdistus

 

 

Kuopion Vesi osallistui vuosina 2017 ja 2018 Siilinjärven jätevedenpuhdistamon investointikustannuksiin Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Maaningan alueen jätevedet ohjataan Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi ja Kuopion Vesi osallistuu käsittelyvarauksen mukaisesti Siilinjärven jätevedenpuhdistamon investointikustannuksiin.

 

Kuopion Vesi varasi vuosien 2017 ja 2018 investointiohjelmiin 200 000 €/vuosi. Vuonna 2017 tätä varausta käytettiin 111.797,60 € ja vuonna 2018 301.682,80 €.

 

Vuodelle 2018 varattu investointiraha ylittyi, koska vuonna 2017 saneeraus ei edennyt suunnitelman mukaisesti. Kuopion Vesi maksoi vuosina 2017 ja 2018 Siilinjärven puhdistamon investoinneista yhteensä 413.480,40 €.

 

Lisärahoitustarve vuodelle 2018 on 101.682,80 €. Lisärahoitus voidaan ottaa vuoden 2018 kohteesta Kurkimäen puhdistamon muutos ja linjapumppaamot (puhdistamon muutos pumppaamoksi ja tasausallas sekä Vekselin pumppaamo).

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Johtokunnalle esitetään, että Siilinjärven jätevedenpuhdistamon investoinnin lisärahoitus 101.682,80 € rahoitetaan Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion edellä mainitusta kohteesta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarmo Hiltunen

puh. +358 44 718 5381

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy käyttöpäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 


§ 5

Asianro 501/00.02.03/2019

 

 

Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

                                                          Viranhaltijapäätökset

 

                                                          Toimitusjohtaja

 

                                                          Hankinnat

 

-          1 § Kuopion Veden asiakaslehden tuottaminen vuonna 2019 (433/2019)

 

Henkilöstöasiat

 

-          33 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (10706/2018)

-          34 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (10709/2018)

-          35 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (10711/2018)

-          36 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (10759/2018)

-          1 § Kuopion Vesi Liikelaitoksen laitosasentajan työnkuva ja tehtäväkohtaisen pisteytyksen tarkistus (101/2019)

-          2 § Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 Kuopion Vesi Liikelaitos / kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018 – 2019 (7564/2018)

-          3 § Verkostoinsinöörin valinta (7654/2018)

-          4 § Verkostopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksien muuttaminen / Kuopion Vesi (428/2019)

-          5 § Kuopion kaupungin ansiomerkkien myöntäminen / Kuopion Vesi Liikelaitos (458/2019)

 

Rakentamis- ja rahoitusasiat

 

-          1 § Investointien ylitykset vuodelta 2018 toimitusjohtajan päätöksellä (710/2019)

-          2 § Itkonniemen vedentuotantolaitos / osasto 600 hiekkojen lisäyksen rahoitus (718/2019)

 

Muut asiat

 

-          15 § Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 (10712/2018)

-          1 § Hyväksymisoikeudet vuonna 2019 (162/2019)

 

 

Tuotantopäällikkö

 

Hankinnat

 

-          1 § Misonet-kaukokäyttökohteiden automaation saneeraus (534/2019)

-          2 § Osallistuminen tutkimushankkeeseen: Pikatesti elinkykyisten E.coli-bakteerien tunnistamiseen Suomen talousvedestä PCR-tekniikalla (703/2019)

-          3 § Itkonniemen vedentuotantolaitos / osasto 600 hiekkojen lisäys (716/2019)

 

 

Käyttöpäällikkö

 

Hankinnat

 

-          1 § Nuolimäenrinteen jätevedenpumppaamon rakentaminen, toimittajan valinta (533/2019)

-          2 § Mädätetyn lietteen välivarasto / isomman puolen varasekoittimen hankinta (622/2019)

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsi Laamanen

puh. +358 44 718 5351

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta päättää ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että viranhaltijapäätöksiin lisättiin seuraava toimitusjohtajan päätös:

- muut asiat § 3 / Reklamaatio / Jätevesijärjestelmän hajuhaitta / jätevesimaksun poistaminen (1970/2018)

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa