Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 522/10.03.02.04/2019

 

 

Kuopion kaupungin päiväkotikonsepti

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

 

Konseptisuunnittelun taustaa ja tavoitteita

 

 

Kuopion kaupungin päiväkotikonseptiohjeen tavoitteena on kiteyttää keskeisimmät periaatelinjaukset, toimintatavat ja tilaratkaisut eri kokoluokan päiväkotihankkeissa.

 

Konseptiohje täydentää RT-kortin ohjeistusta päiväkotitilojen

suunnittelusta, Kuopion Tilakeskuksen toimitilahankkeiden läpivientiä koskevaa hankeohjetta sekä kaupungin Ympäristöterveydenhuollon

päiväkotien suunnitteluun antamaa ohjeistusta. Pyrkimyksenä on edistää päiväkotitilojen yhdenmukaista ja kustannustehokasta suunnittelua ja toteutusta eri hankkeiden tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Hankkeet voivat olla investointiohjelman mukaisia uudisrakentamishankkeita, olemassa olevien tilojen peruskorjauksia tai väliaikaisia toimitilaratkaisuja. Viimeksi mainituissa konseptiohjeen tavoitteita on sovellettava tapauskohtaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista.

 

Konseptiohje pyrkii myös linjaamaan yleisellä tasolla päiväkotien toiminnallisia ja pedagogisia lähtökohtia sekä niihin liittyviä tilasuunnittelun periaatteita. Mitä selkeämmät lähtötiedot rakennukseen sijoittuvasta toiminnasta ja toiminnan edellytyksistä suunnittelijalle pystytään antamaan, sitä todennäköisemmin lopputuote vastaa odotuksia ja toiminnallisia tarpeita. Näin vältytään myös lisä- ja muutostöiltä sekä turhilta lisäkustannuksilta hankkeen rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa. Konseptiohje sisältää myös tiivistetysti tietoa siitä, miten toimitilahankkeet yleensä etenevät ja mitä asioita eri tahojen osalta on huomioitava jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Ohjeessa on myös esitetty tiiviissä muodossa hankintamallit, joita on sovellettu

Kuopion kaupungin toimitilahankkeissa.

 

Päiväkodin toiminnallisen mallin määrittely ja ymmärtäminen

on hankkeen valmistelun kannalta ratkaiseva vaihe, jossa kuvataan mitä rakennuksessa tapahtuu, ketkä rakennuksessa toimivat sekä minkälaisia toimintaprosesseja rakennuksessa on tarkoitus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää, jotta suunnitteluratkaisut eivät perustuisi vanhentuneiden ratkaisujen toistoon tai minimivaatimustasojen täyttämiseen. Uudenlainen ajattelu varhaiskasvatuksen pedagogiassa edellyttääkin, että myös fyysisten

tilojen suunnittelun on uudistuttava.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy päiväkotikonseptiohjeen.

 

 

Liitteet

1

522/2019 Kuopion kaupungin päiväkotikonseptiohje

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Emilia Rönkkö

puh. +358 44 718 5089

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Karpasto ja Emilia Rönkkö poistuivat kokouksesta klo 16.15 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa