Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 4

Asianro 317/02.02.02/2019

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 vuoden 2019 talousarvion sekä toi-minta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022.

 

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2019:

 

 

 

TP

2017

1 000 €

TA

2018

1 000 €

TPE

2018

1 000 €

TA

2019

1 000 €

Muutos-%

Tpe18-Ta2019

Toimintatulot

13 419

12 076

12 256

12 091

-1,4 %

Toimintakulut

-198 071

-202 483

-205 283

-213 427

4,0 %

Toimintakate

-184 651

-190 407

-193 026

-201 336

4,3 %

 

                                                          Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarvio-vuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset toteutetaan järjestelmään vain osavuosikatsauksen laadinnan yhteydessä 30.4. ja 31.8. jälkeen. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa.

 

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä talouden ja toiminnan riskeistä. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kolme kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset huhti- ja elokuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Kolmas raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden.

 

Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toiminta-katteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2019.

 


 

Vuoden 2019 investoinnit:

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2019

1 000 €

Kalustohankinnat

 

-1 870

 

 

 

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Läntisen maaseutualueen uusi koulu ja päiväkoti

-9 000

-3 200

Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön

-6 200

-200

Lumit, uusi musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

-21 000

-1 000

Koillisen-Kuopion kouluratkaisu

 

-200

Pirtin koulun laajennus

-3 300

-200

Kuikkalammen uusi päiväkoti

         -8 400

-6 100

Vehmersalmen päiväkoti (muutos)

-1 500

-700

Kantakaupungin koillisen alueen uusi päiväkoti

-5 500

-100

Puijonlaakson uusi päiväkoti

-4 000

-300

 

 

Liitteenä kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

2

317/2019 Käyttösuunnitelma 2019

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

1.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain seuraavasti:

 

 

Toimintakate

Varhaiskasvatuspalvelut

-74 330 389

Perusopetus- ja nuorisopalvelut:

   Perusopetuspalvelut

   Nuorisopalvelut

 

-102 618 805

-3 359 000

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut:

   Lukiopalvelut

   Toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheiluakatemia ja Isoverstas

 

-16 870 460

-55 000

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

-2 127 427

Tukipalvelut

-1 975 395

Yhteensä

-201 336 476

 


 

2.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen          (-26 460 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

 

Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry / Taideopisto

-10 395 €

Kuopion Tanssistudio Oy

-13 286 €

Musiikkikouluyhdistys Kantele ry                    

-2 779 €

Yhteensä

-26 460 €

 

3.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 870 000 €) yksityiskohtaisemman jaon avain- ja palveluprosesseille.

 

4.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merkittiin tiedoksi, että tehtiin tekninen korjaus pöytäkirjaan 22.1.2019 § 4 päätösehdotuksessa olevan kohdan 2. taulukkoon. Kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-26 460 €) jaossa Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry / Taideopiston ja Kuopion Tanssistudio Oy:n avustussummat ovat esityksessä väärin päin. Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry/ Taideopiston avustusmääräraha on -13 286 € ja Kuopion Tanssistudio Oy:n avustusmääräraha on -10 395 €.  Avustusjakotaulukossa, joka oli käyttösuunnitelmapaketin liitteenä, avustussummat olivat oikein.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa