Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 7

Asianro 7640/12.05.03/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pienten koululaisten kesäaikaista huolenpitoa

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Iris Asikainen 35 muuta Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän jäsentä ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien pienten koululaisten kesäaikaista hoitoa. Valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään, miten Kuopiossa toteutuisi kesäaikaan lapsille tarkoitettu ruokailumahdollisuus ja millaista kesäaikaista toimintaa pienille koululaisille järjestetään kaupungin alueella.

 

Kuopion kaupungin perusopetus ja nuorisopalvelut järjestävät kesäaikaan lapsille hoitoa ja kesätoimintaa. Perusopetuksen lomahoito on tarkoitettu kehitysvammaisille oppilaille, jotka tarvitsevat hoitoa myös kesällä vanhempien työn tai opiskelun takia. Hoidosta vastaa perusopetuksen iltapäivätoiminta, se toteutetaan koulun tiloissa ja ruokailun järjestää Servica.  

 

Nuorisopalvelut järjestää kesätoimintaa kouluikäisille KivaKesä-toimintana.

KivaKesän -päivätoimintoja alakoululaisille lapsille on kehitetty useamman vuoden ajan kuunnellen lasten vanhempien toiveita. Kesällä 2018 kesäkuun kahden ja puolen ensimmäisen viikon ajan KivaKesä -toimintaa järjestettiin Petosen vapaa-aikatiloissa ja Männistön nuorisotalolla. Toiminta-aika oli päivittäin klo 9.00-16.00. Päivän ohjelma rakentui työpajoista, ruokailu-/välipalatauoista ja pelailu-/leikkitauoista. Toimintaan ei tarvinnut ilmoittautua ja se tavoitti hyvin myös ne lapset, jotka muuten olisivat olleet ilman ohjattua tekemistä. Päivittäin toiminta tavoitti noin 30 – 40 lasta. KivaKesän -toiminta kootaan Kuopion seinä –portaaliin.

Liitteenä kesän 2018 KivaKesä ohjelma

 

Kesällä 2019 KivaKesä -toimintaa järjestetään Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla kahden ja puolen viikon ajan kesäkuun alusta alkaen. Toinen KivaKesän -toimintapaikka tulee olemaan kiertävä; Apajan Kohtaamo viikolla 23 ja Männistön nuorisotalo viikoilla 24 ja 25. Ruokailun järjestämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

 


 

Petosella ruokailu järjestetään yhdessä Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kanssa, joka ylläpitää Petosen vapaa-aikatilojen lounaskahvilaa. Ruokailuun haetaan AVI:lta päiväleiritoiminnan avustusta. Nuorisopalvelut ostaa ruoan hintaan 4 €/lounas ja huoltaja maksaa ruokailusta 1,5 € edellyttäen, että avustusta saadaan AVI:lta. Ruokailuihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan kahvila pystyy tekemään päivittäin ruokaa tarvittavan määrän, kun ensimmäinen Kivakesä -työpaja alkaa klo 9.00.

 

Apajassa ja Männistössä ruokailu hoidetaan päiväkotien ruokahuollon tai paikallisten yrittäjien kanssa yhteistyössä joko hakemalla ruoka toimipisteistä tai ruokailemalla jakelupisteessä. Näissä toimipisteissä tarvitaan ruokailuihin ennakkoilmoittautuminen. Kaikille toiminnassa mukana oleville lapsille taataan ruokailumahdollisuus.

 

Toiminnasta vastaa Kuopion kaupungin nuorisopalvelut vakinaisten nuorisonohjaajien ja kesätyöllistettyjen opiskelijoiden ja koululaisten voimin. Petoselle sekä kiertävään toimintaan palkataan kesätyöllistämisvaroin 1-2 opiskelijaa ja 3 koululaista/toimipiste. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa vierailujen muodossa. Toiminta tehdään mahdollisimman helpoksi osallistua niin, että se tavoittaisi myös ne lapset, joille sitoutuminen ja etukäteisilmoittautuminen on haasteellista.

                     

Kesän päivätoimintaa tarjoavat myös monet järjestöt ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Seurakunnan järjestämä Kesis-toiminta on suunnattu 5 – 9-vuotiaille lapsille ja toiminta-aika on päivittäin klo 10.00 – 14.00. Toiminta on maksutonta ja sinne otetaan mukaan omat eväät. Ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Puijon seurakunta järjestää myös yhden viikon mittaisen avoimen Kesiksen alakouluikäisille.

 

Kesätoiminnan ja kesäaikaisen huolenpidon laajentaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. Sitä varten kartoitetaan tarve ja arvioidaan henkilöstö- ja tilatarpeen sekä ruokailun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Koulujen ja nuorisopalvelujen tilat voisivat hyvin soveltua toiminnan järjestämiseen, henkilöstökysymykset samoin kuin ruokailun järjestäminen ovat ratkaistavissa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen ja vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien pienten koululaisten kesäaikaista huolenpitoa.

 


 

Liitteet

3

7640/2018 Kesän 2018 KivaKesä Ohjelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

Asta Sajaniemi

 

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merkittiin tiedoksi, että tehtiin tekninen korjaus lausuntoon ensimmäiseen kappaleeseen koskien valtuustoaloitteiden jättäneiden ryhmätaustaa. Korjataan ensimmäiseen kappaleeseen: ”Iris Asikainen ja 35 muuta valtuutettua ovat jättäneet…”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa