Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 13

Asianro 2419/11.01.05/2014

 

 

Hallintopakkoasia / kiinteistön 297-465-1-55 liittäminen Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          KHO on päätöksellään 13.3.2013 hylännyt kiinteistönomistajien valituksen koskien päätöstä velvollisuudesta liittää kiinteistö Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Tämän päätöksen jälkeen Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on 12.06.2014 antanut päätöksen §:n 67 ”Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen /465-1-55/ Puutossalmentie 1493/kiinteistön omistajat”. Päätöksellä on velvoitettu kiinteistönomistajat täyttämään vesihuoltolain mukaisen liittämisvelvollisuuden omistamansa kiinteistön 297-465-1-55 osalta.

 

Lautakunta on asettanut päävelvoitteeksi kiinteistön omistajille velvollisuuden tehdä liittymissopimus kyseisen kiinteistön liittämisestä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoon kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Jäljennös sopimuksesta rakentamisaikatauluineen on määrätty toimitettavaksi edellä mainitun ajan kuluessa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Velvoitteen noudattamaisen tehosteeksi on asetettu uhkasakko.

 

Kiinteistönomistajat ovat valittaneet asiasta ensin hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeudesta asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen Päätöksellä KHO 26.10.2017 t. 2122/1/16 korkein hallinto-oikeus on saattanut Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen voimaan siten, että lautakunnan päätöksessä velvoitteen noudattamiselle asetettu määräaika alkaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan ja kiinteistön 297-465-1-55 omistajien välinen vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimus rakentamisaikatauluineen. Näin ollen kiinteistön omistajat ovat noudattaneet lautakunnan asettamaa päävelvoitetta, ja uhkasakko sen osalta on poistettava.

 

Vesihuoltolain liittämisvelvollisuus tarkoittaa kiinteistön (asuinrakennuksen) vesihuoltokaluston liittämistä vesilaitoksen vesijohtoverkostoon. Näin tulkitsee myös KHO päätöksessään KHO 2017:168, todetessaan, että ”Sopimusta oli siten pidettävä liittämisvelvollisuuden täyttämisen välttämättömänä edellytyksenä”. Korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainitun tulkinnan mukaan liittymissopimuksen tekeminen ei ole yhtä kuin liittämisvelvollisuuden täyttäminen. Vesihuollon teknisen järjestämisen keskeinen tekijä on, että verkostossa käytetään vettä. Osuuskunnalta saadun tiedon mukaan kyseinen kiinteistö ei ole tosiasiallisesti liittynyt vesijohtoon, kiinteistöltä ei ole laskutettavaa vedenkulutusta, eikä liittymää ole rakennettu vesihuoltokalustoon liitetyksi. Sinänsä veden käyttäminen ei ole pakollista. Kuitenkin on epäuskottavaa, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon vedenkäyttö olisi aivan nolla.

 

Lautakunta katsoo, että kyseisen kiinteistön omistajat ovat täyttäneet lautakunnan asettaman päävelvoitteen, mutta eivät ole välttämättä saattaneet loppuun vesihuoltolain liittämisvelvollisuutta KHO:n 13.3.2013 antaman päätöksen mukaisesti, eivätkä ennakkoratkaisussa KHO 2017:168 tulkitulla tavalla. Vesihuoltolakiin on tehty muutos, jonka siirtymäaika päättyi 31.12.2018. Tämän jälkeen liittämisvelvollisuutta taajaman ulkopuolella on lievennetty. Tämän muutoksen jälkeen liittämisvelvollisuus ei poistu niiltä kiinteistöiltä, jotka on jo liitetty vesilaitoksen verkostoon. Ko. kiinteistöllä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus ei ole poistunut.

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää poistaa 12.06.2014 asettamansa uhkasakkolain mukaisen uhkasakon kiinteistön 297-465-1-55 osalta koskien Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon liittämisasiaa.

 

Tästä päätöksestä lähetetään ilmoitus maanmittauslaitokselle merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä.

 

Sovelletut lainkohdat:

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 19 §

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

Leena Karppinen

puh. +358 44 718 2146

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa