Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 28

Asianro 535/10.03.01.00/2019

 

 

Petosenpuiston korttelileikkipaikan sekä puistokäytävän yleissuunnitelman VIH 2439 hyväksyminen nähtävillä oloa varten 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Yleissuunnitelma koskee Petosepuistossa sijaitsevaa korttelileikkipaikkaa sekä rakennettavaa puistokäytävää Petosenlammen rannalle. Kohde sijaitsee Jynkän kaupunginosassa (25). Alue on voimassaolevassa asemakaavassa (788) lähivirkistysaluetta (VL/s-15). Leikkipaikan sekä käytävien sijainnit on merkitty asemakaavaan ohjeellisina.

 

Lähtökohdat                                 Uusi korttelileikkipaikka korvaa yli 15 vuotta vanhan korttelileikkipaikan (Kellokas), joka sijaitsee ALY-tontilla ja poistuu käytöstä rakentamisen johdosta.

 

Uusi korttelileikkipaikka sijoittuu Varsanpolun varteen koulun ja kirkon välimaastoon lähelle poistuvaa korttelileikkipaikkaa.

 

Uusi puistokäytävä (230 m) rakennetaan Petosenlammen rantaan ja se yhdistää nykyisen Petosenpuiston lenkin ja Petosenlammen itäpäässä kulkevan kevyenliikenteenväylän.

 

Yleissuunnitelmassa esitetään tulevat toiminnot, pintarakenteet, kalusteet ja varusteet.

 

Alueen liito-oravahavainnot on huomioitu asemakaavassa kaavamerkinnällä (s-15) ja ne huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa sekä puuston käsittelyssä.

 

Suunnittelualue on kaupungin maanomistuksessa.

 

Leikkipaikka                                  Tavoitteena on rakentaa tiivis, monipuolinen sekä omaleimainen korttelileikkipaikka. Leikkipaikalta löytyvät kaikki leikin perustoiminnot.

 

Toiminta-alue rakennetaan pääosin valettavasta turva-alustasta ja hiekkatekonurmesta.

 

Alueen puustoa harvennetaan valoisuuden lisäämiseksi.

 

Leikkialueelta kaadetaan n. 24 kookasta havupuuta sekä 7 lehtipuuta. Lisäistutukset tehdään lehtipuuvaltaisena suosien kukkivia pikkupuita.

 

Puistokäytävä                              Reittilinjaus on esitetty pääosin asemakaavassa (788).

 

Puistokäytävän pituus on n. 230 m ja leveys on 3 m. Puistokäytävä on kivituhkapintainen.

 

Reitit hoidetaan erillisen hoito-ohjelman mukaisesti mm. 2 - 3 vuoden välein tehtävillä lanauksilla. Piennaralueet hoidetaan B4-luokan mukaisesti. Kunnossapito sisältää reitin varrella olevien kalusteiden ja varusteiden hoidon sekä alueiden puhtaanapidon.

 

Valaistus                                        Leikkipaikka sekä leikkipaikan tuloväylä valaistaan led-valaisimin.

 

Esteettömyys                              Alue suunnitellaan esteettömyyden perustason mukaisesti. Esteettömyys on huomioitu mm. välinevalinnoissa sekä alustaratkaisuissa. Leikkialueelle on myös esteetön kulku.

 

Aikataulu                                       Petosenpuiston rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2019.

 

Kustannukset                              Investointikustannukset ovat yhteensä n. 216 000 €.

 

Korttelileikkipaikka                    180 000 € (n. 100 € / m2)

Puistokäytävät                              36 000 (n. 80€/m)

 

Kunnossapitokustannukset ovat yhteensä n. 1 900 €/vuosi

Korttelileikkipaikka kuuluu hoitoluokkaan A2.

 

 

Vaikutusten arviointi               

                            

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, sillä reitistön täydentämisellä parannetaan jalankulun mahdollisuuksia.

 

Tiiviisti asuinalueelle sijoittuvat palvelut vähentävät autoilun tarvetta.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutukset

 

Tavoitteena on toteuttaa monipuolinen ja turvallinen korttelileikkipaikka, joka on helposti saavutettavissa ja palvelee lähiseudun lapsia.

 

Viherpalvelut edistävät useita kaupungin hyvinvointi-tavoitteita eri-ikäisiä aktiivisuuteen kannustavana ympäristönä ja parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta Suunnitelma on leikkipaikkojen viherpalveluohjelman mukainen.

 

Suunnitelma on lapsivaikutuksiltaan positiivinen.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2018 lehdessä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelman nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

36

535/2019 Petosenpuisto, korttelileikkipaikka ja puistokäytävä, ys, VIH 2439

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Huttunen

puh. +358 44 718 5715

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Nina Hakokivi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa