Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 24.04.2019/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 3249/00.01.01/2019

 

 

Pitäjäraatien yhteiset työkalut kansalaisten osallistamiseen ja markkinoinnilliset keinot Kuopion maaseutualueiden elinvoimaisuudesta ja vetovoimasta viestimiseen laajalle yleisölle

 

 

 

                                                          Pitäjäraatien toiminnan ja työskentelytapojen kehittäminen on jatkuva prosessi. Erityisesti osallisuuden lisäämiseen pyritään löytämään toteutustapoja, jotka edistäisivät laajasti kaikkien väestöryhmien mukaan tuloa ja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

                                                         

                                                          Pitäjäraadit ovat nostaneet omassa toiminnassaan vahvasti esille uusien asukkaiden hankinnan sekä alueen yleisen vetovoiman ja elinvoimaisuuden kehittämisen. Samoin palvelujen suunnittelussa palvelualueiden kanssa etsitään uusia, totutuista toimintatavoista erottuvia keinoja. Erityisenä huolen aiheena on ollut nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen siten, että nuoret tuntisivat oman kasvu- ja elinympäristönsä hyväksi ja arvokkaaksi.

 

                                                          Pitäjäraatikeskustelujen ja MVA-yksikön sekä yrityspalveluiden kanssa tehdyn valmistelun pohjalta on päädytty toteutukseen, jossa osallisuutta sekä viestintää ja markkinointia lähdettäisiin toteuttamaan digitaalisessa online-kehittäjä-yhteisössä Avidly Oy:n tarjoaman palvelun avulla. Online-yhteisöalustan toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan vuosina 2019 -2020.

 

                                                          Toteutusmuodon tavoitteena on löytää sähköisen toiminta-alustan avulla osallistumisen ja yhdessä tekemisen kulttuuri pitäjäraatialueille ja laajemmin koko Kuopion maaseutualueille. Toiveena on myös, että kaupungin palvelualueet voisivat hyödyntää tätä omassa työssään.

 

                                                          Digitaalinen toteutustapa mahdollistaa

         Maantieteellisesti laajemman osallistujajoukon kokoamisen esimerkiksi henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois alueelta, ovat osa-vuosiasukkaita, metsänomistajia tai muuten kiinnostuneita maaseudusta ja sen elinolonsuhteiden kehittämisestä.

         Osallistumisen ilman paikkaan ja aikaan liittyviä rajoituksia, työskentelyjaksot yhteisössä voidaan rytmittää aiheen ja tarpeen mukaan.

         Erilaiset menetelmät tuottavat monipuolisen aineiston, jota voidaan hyödyntää myöhemminkin.

          Mahdollisuus kytkeä osaksi markkinointiviestintää.

 

                                                          Toteutustapa antaa pitäjäraadeille mahdollisuuden ”myllyttää” yhteisön kanssa omia kehitysteemoja tai ideoita.

 

 


 

                                                          Online-kehittäjäyhteisökonseptin toteutusaika olisi vuosina 2019 -2020

                                                          siten, että vuonna 2019 toteutetaan rekrytointikampanja osallistujille, Online -yhteisön rakentaminen ja pilottijakso sekä 1-2 aktivointijaksoa yhteensä 29.800 euroa. Vuonna 2020 aktiivijaksoja olisi 3- 4 kpl ja Hyvinvoiva maaseutu-lanseerausvideon teko yhteensä 28.600 euroa.

                                                          Lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahaa haetaan hankkeen toteutukseen vuonna 2019 yhteensä 29.800 euroa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

Liitteet

3

3249/2019 Kansalaisten osallistaminen Kuopion maaseutualueiden kehittämiseen

 

4

3249/2019 Vaikutusten ennakkoarviointi Online kehittäjäyhteisö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy Avidly Oy:n tarjouksen digitaalisen onlinekehittäjäyhteisöpohjaisen osallisuuden ja markkinoinnin kehittämiskokonaisuudesta seuraavasti:


Toteutusaika on vuosina 2019 - 2020, siten, että vuonna 2019 toteutetaan rekrytointikampanja osallistujille, Online-yhteisön rakentaminen ja pilottijakso sekä 1-2- aktiivijaksoa yhteensä 29.800 euroa. Vuonna 2020 aktiivijaksoja olisi 3 -4- kpl ja Hyvinvoiva maaseutulanseerausvideon teko. Yhteensä 28.600 euroa.


Lähidemokratiajaosto myöntää vuoden 2019 kehittämisrahaa toimenpiteiden toteutukseen vuodelle 2019 yhteensä 29.800 euroa.

 

 

Päätös                                            Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Lähidemokratiajaosto myöntää kehittämisrahaa Online-kehittäjäyhteisöpohjaisen osallisuus- ja markkinointikokonaisuuden toteutukseen vuodelle 2019 yhteensä 29.800 euroa. Vuoden 2020 osalta tehdään erillinen päätös myöhemmin tänä vuonna.

 

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa