Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.03.2019/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 47

Asianro 1789/02.05.06/2019

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta

1 300 000 euron pankkilainalle, jonka takaisinmaksu aika on 15 vuotta. Karttulan vesiosuuskunta ottaa lainan Jännevirran alueen viemäriverkostojen rakentamiselle. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen 1 300 000 euron pankkilainalle.

                                                         

Karttulan vesiosuuskunta

 

Karttulan vesiosuuskunta toimii mm. Kuopiossa Karttulan ja Vehmersalmen (entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan) alueilla sekä Tervossa ja Suonenjoella. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1994 ja sillä on vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta. Osuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 2004. Toiminta-aluetta on tarkistettu useita kertoja. Viimeisin tarkistaminen on ollut vuonna 2018. Osuuskunnalla on rakennettua vesijohtoverkostoa noin 440 km ja viemäriverkostoa noin 180 km. Osuuskunnalla on noin 1 100 vesijohtoliittymää ja noin 400 jätevesiviemäriliittymää.

 

Vesihuoltohanke, johon osuuskunta hakee lainatakausta

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on käynnistymässä Jännevirran alueen viemäriverkoston rakennushanke, jonka rakennussuunnitelmien mukainen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakennushanke sijoittuu kokonaan Kuopion kaupungin alueelle. Kuopion kaupungin valtuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Jännevirran alue on viemäröinnin kiireellisyysluokassa 1, koska alue sijaitsee Jänneniemen pohjavesialueella. Kaupunginhallitus on 2018 hyväksynyt Jännevirran alueelle jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen, jonka rakentaminen on vuoteen 2021 loppuun mennessä.

 

Jännevirran alueelle rakennettava viemäriverkosto sijoittuu Jännevirran rantavyöhykkeelle, sekä Jänneniemen pohjavesialueelle ja vedenhankinnan kannalta tärkeälle valuma-alueelle, jossa sijaitsee Kuopion kaupungin Jänneniemen päävedenottamo. Jännevirran hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä n. 33 km pääosin viemäriverkostoa, täydennystä olemassa olevaan vesijohtoverkostoon ja yhdysvesijohto Kuopion Vesi Liikelaitoksen Jänneniemen vedenottamolta Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon entisellä Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan alueella.

 

Rakennettava viemäriverkosto mahdollistaa n. 130 - 140 kiinteistön liittymisen jätevesiverkostoon ensimmäisessä rakennusvaiheessa alueen viemäriverkoston yleissuunnitelman 1 - 4 mukaisilla alueilla. Lisäksi verkosto on mitoitettu niin, että yleissuunnitelman alueilta 5 - 7 on mahdollista n. 130 kiinteistön jätevesien johtaminen verkostoon, sen näille alueille laajentuessa. Verkoston mitoituksessa on huomioitu myös Vehmersalmen tien varren alueet Kurkiharju – Sikoniemi - Vaajasalo, mikäli näiltä alueilta tulee tarve johtaa jätevedet rakennettavan verkoston kautta puhdistettavaksi.

 

Hankkeen rahoitus                    Suunnitelmien mukaan Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamisen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakentamishankkeen rahoitus muodostuu liittymismaksuista ja Kuopion kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alv-palautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta. Niiden laskutus ajoittuu aikaisintaan siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella. Osuuskunta mahdollistaa myös liittymismaksun osamaksulla. Liittymismaksu omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta on vuoden 2019 aikana viemäriverkostoon liittyneille 10 500 € ja 11 500 € vuodelle 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle. Laina-aika on 15 vuotta, eli vuoden 2034 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

 

 

Liitteet

3

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä

 

4

1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen pöytäkirjaote, ei julkaista Internetissä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa