Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.03.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 19

Asianro 7651/12.05.03/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

                                                          Selostus ja perustelu

 

              Kari Loponen ja Tuula Savolainen sekä 14 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorisotilojen aukioloaikoja aikaistetaan koulu- ja nuorisotilakohtaiset tarpeet huomioiden alkamaan viimeistään klo 13 jokaisena koulupäivänä tai tarvittaessa tapauskohtaisesti klo 12.

 

Kaupunki järjestää nuorisotoimintaa tällä hetkellä eri nuorisotiloissa, asukastuvissa ja koulujen tiloissa. Lisäksi palvelua järjestetään alueille jalkautuvana etsivänä nuorisotyönä. Toiminnan keskeisimpänä kohderyhmänä ovat 13 – 18-vuotiaat nuoret.

 

Alakouluikäisille on varattu omat vuorot nuorisotiloissa; lisäksi tiloissa on eri toimijoiden järjestämää kerhotoimintaa.  Nuorisopalveluiden toiminta-ajat alakoululaisille vaihtelevat alkaen klo 13 ja 15 välillä ja kerhotoiminta noin             klo 17 alkaen.

 

Tällä hetkellä jokaisena koulupäivänä järjestettävää säännöllistä alakoululaisten toimintaa ei ole. Toiminta-aikojen ja koulupäivän päättymisen yhteensovittaminen edellyttää ohjatun toiminnan lisäämistä ja siihen resurssointia joko kaupungin tai kolmannen sektorin taholta. Nuorisotilat pystyvät joustavasti mahdollistamaan eri toimijoille myös samanaikaista toimintaa. Nuorisopalvelujen toimintaa on mahdollista lisätä myös koulujen tiloissa.

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen tuntijaon (KOP ltk 10.6.2015 § 41) mukaan opetusta annetaan vuosiluokilla 1-3 kolme tuntia enemmän viikossa kuin valtakunnallinen tuntijako edellyttää. Vuonna 2020 voimaan tuleva tuntijako, jonka mukaan A1-kieli alkaa 1. luokalla, lisää oppituntien määrää yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tällöin Kuopion perusopetuksen tuntijaon mukaisesti koulussa oloaika pitenee erityisesti pienten koululaisten alla olevan taulukon mukaisesti:

 

 

 

 

Luokka-aste

1.lk

2.lk

3.lk

 4.lk

5.lk

6.lk

 

 

Valtakunnallinen

tuntijako

 

19

 

19

      

 22

   

 24

 

25

 

25

 

Kuopion

tuntijako

 

20+1

 

20+1

      

 23

     

24

 

25

 

25

                                                                                                                     

                                                                                      

 

Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnan laajentaminen ja aikaistaminen iltapäivään edellyttää vähintään arviolta noin 11,7 htv:n lisäystä nuorisopalveluihin pääasiassa osa-aikaisena työvoimana, mikä saattaa aiheuttaa haastetta henkilöstön saatavuudessa. Kaupungin palveluna 11,7 htv:n kustannusarvio on noin 400 000 euroa. Muita kustannuksia syntyy muun muassa välipalasta, toimintaan tarvittavista tarvikkeista, mahdollisista tilakustannuksista ja koordinoinnista.

Nuorisopalveluiden keskeinen kohderyhmä on 13 – 18-vuotiaat nuoret, mutta toimintaa on mahdollista kohdentaa myös alakoululaisille. Kouluissa on myös kerhotoimintaa ja pienimmille koululaisille tarjotaan perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa heti koulupäivän päättymisestä alkaen joko klo 16 tai 17 saakka. Alakoululaisten osalta harkintaan on hyvä ottaa vaihtoehtona myös iltapäivätoiminnan tarjoaminen nykyistä laajemmalle oppilasjoukolle. 

Nuorisopalvelujen tämänhetkinen, arkipäivisin järjestettävä toiminta, toiminta-ajat, kohderyhmät on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. Liite

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta antaa ylläolevan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen. Nuorisotilojen aukioloaikojen aikaistaminen ja toiminnan laajentaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

 

Liitteet

2

7651/2018 Valtuustoaloite

 

3

7651/2018 Nuorisopalveluiden toimintataulukko

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

Asta Sajaniemi

puh. +358 44 718 2009

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi               

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa