Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 63

Asianro 1267/10.03.01.00/2019

 

 

Violakolmio (297-008-9903-0000) hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

KT-suunnittelu

                                                         

Tiivistelmä         

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Violankolmion (297-008-9903-0000) hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten ja varaa mahdollisuuden osallisille lausua mielipiteensä hulevesisuunnitelamasta.

 

Taustaa                                          Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Alueella ei ole tällä hetkellä kunnan hulevesijärjestelmää. Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen, on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos se ei ole hyväksyttynä osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa.  Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

 

Aluekuvaus                                  Violankolmion puistoalue (297-008-9903-0000) on kaupungin maanomistuksessa. Puistoalue rajautuu Tasavallankatuun. Violankolmion rajautuvilla Aarneenkallionkadun kiinteistöillä ei ole hulevesiviemäriliittymiä. Lähin olemassa oleva hulevesiviemäri on Tasavallankadun ja Pengerkadun risteyksessä. Hulevesiviemäri purkaa Kallaveteen, Kuopionlahden venesataman alueelle. Kiinteistöt tarvitsevat hulevesien ja perustusten kuivatusvesiä varten hulevesiliittymät.  Rakennettava hulevesilinja palvelee kahta kiinteistöä (Aarneenkallionkatu 9 ja 11) Haapaniemen kaupunginosassa. Kiinteistöjen on mahdollista liittyä rakennettavaan hulevesiviemäriin viettoviemäröinnillä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on tuotava liittymä kiinteistön rajan välittömään läheisyyteen. Hulevesilinjan liitos on suunniteltu olevaan betoniseen Tasavallankadulla sijaitsevaan runkohulevesiviemäriin.

 

Hulevesilinjan rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi 2019 vuoden kevään aikana. Hulevesilinjan pituus on noin 44 metriä. Linjauksen läheisyydessä on tehty kaksi kairausta, joiden perusteella kallionpinta on 2,2 (68600) ja 4,3 (68601) metrin syvyydessä. Hulevesilinja on suunniteltu siten, että kalliolouhinnalta vältyttäisiin, mutta rakentamisen aikana tulee kuitenkin varautua louhintaan tarvittaessa. Violankolmiossa oleva puusto ja maisemakuva pyritään säilyttämään. Asemapiirustuksessa esitetty koivu voidaan tarvittaessa poistaa. Kaivanto on suunniteltu toteutettavan 1,5:1 luiskakaltevuudella. Mahdollisuuksien mukaan, puiden juuria pyritään varomaan kaivutyössä sekä puiden runkojen suojauksiin sekä kaivannon tuentaan tulee varautua.  

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten ja varaa mahdollisuuden osalliselle tilaisuuden lausua hulevesisuunnitelamasta mielipide.

 

 

Liitteet

31

1267/2019  Violankolmio asemapiirustus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Minna Leena Taskinen

puh. +358 44 718 5301

                                                          minna.leena.taskinen@kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa