Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 64

Asianro 432/10.03.01.00/2019

 

 

Puijonkadun ja Koljonniemenkadun katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

KT-suunnittelu

 

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Puijonkatua (välillä Kuopionlahdenkatu-Minna Canthin katu) ja Koljonniemenkatua (välillä Haapaniemenkatu-Puijonkatu). Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Kuopionlahden (05) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                Kuopion keskustan liikennejärjestelyjen kehittämisperiaatteet määritettiin 21.8.2006 hyväksytyssä Kuopion keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksessä. Jatkosuunnittelu eli Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin em. päätöksen pohjalta vuonna 2007, joka hyväksyttiin 21.4.2008. Selvityksissä määritettiin muun muassa, että jalankulun ja pyöräilyn uutena, keskustan läpi johtavana pääreittinä kehitetään pohjois-eteläsuunnassa Puijonkatua.

 

Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin asemakaavan muutosehdotus on ollut kaupunginrakennelautakunnan käsiteltävänä 27.2.2019 ja lautakunta hyväksyi kokouksessaan muutosehdotukset asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.3.-3.4.2019. Mikäli ehdotuksiin ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotukset esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Katusuunnitelmat voidaan asettaa julkisesti nähtäville, mutta katusuunnitelmia ei voida hyväksyä ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Katusuunnitelmaratkaisut noudattelevat pääpiirteissään asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä laadittua liikenteen yleissuunnitelmaa ja rakentamistapaohjeen viitesuunnitelmia.

 

Katualueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Puijonkadun itäpuolella sijaitsevat tontit ovat yksityisessä maanomistuksessa. Suunnitelmissa esitetyt katumiljöörakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Samanaikaisesti katujen uusimistöiden kanssa siirretään nykyisin Hallikadun alla sijaitsevat hulevesi- (ø 1000) ja jätevesiviemäri (ø 800) reitille Hallikatu-Koljonniemenkatu-Puijonkatu-Maria Jotunin puisto. Lisäksi Kuopion Vesi saneeraa Koljonniemenkadun nykyisen vesijohdon. 1. rakennusvaiheessa viemäreiden siirrosta rakennetaan osuus Koljonniemenkatu-Puijonkatu-Kirkkokatu, joka mahdollistaa uuden taidelukio Lumitin rakennustöiden aloittamisen. Kirkkokadulle rakennettava viemärilinjaosuus tulee olemaan väliaikainen siihen saakka, kunnes asemakaavan muutosehdotuksessa olevan maanalaisen pysäköintihallin sekä hotelli- ja kongressikeskuksen rakentamisaikataulut selkiintyvät.

 

Nykytilanne                                  Puijonkatu (välillä Kuopionlahdenkatu - Minna Canthin katu) on nykyinen keskusta-alueen kokoojakatu, joka liittyy eteläpäästään Maria Jotunin katuun ja edelleen vuonna 2011 rakennettuun Kuopionlahden kiertoliittymään ja pohjoispäästään torinaluspysäköintiin etelän suunnasta johtavaan ajoramppiin. Ajoradan leveys on nykyisin noin 7.30 metriä, kadun itäreunassa on noin 2.00 metriä leveitä kadunvarsipysäköintipaikkoja. Välillä Kuopionlahdenkatu - Kirkkokatu autopaikat ovat sallittuja pysäköintikiekolla 30 minuuttia klo 8-17 (klo 8-15). Välillä Kirkkokatu-Minna Canthin katu pysäköintipaikat ovat maksullisia klo 8-17 (klo 8-15).

 

Kadun länsireunalla on noin 2.50 metriä ja itäreunalla noin 2.00 metriä leveät jalkakäytävät, jolloin osuudella ei ole nykyisin pyörällä ajamista mahdollistavaa turvallista katutilaa (ajoradalla).

 

Puijonkadun nopeusrajoitus on nykyisin 40 km/h. Kuopionlahdenkadun, Kirkkokadun, Koljonniemenkadun ja Minna Canthin kadun liittymät ovat nykyisin liikennevalo-ohjattuja.

 

Koljonniemenkatu on nykyinen keskusta-alueen rännikatumainen katu, joka on ainoa itä-länsisuuntainen koko keskustan läpi johtava katkeamaton kevyen liikenteen reitti. Muut keskustan rännikadut katkeavat joko puistojen tai suurten julkisten rakennusten tontteihin. Koljonniemenkadun eteläreunassa on nykyisin pysäköintipaikkoja, joille ajaminen on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla sallittu. Osa pysäköintipaikoista on varattu taidelukio Lumitin henkilökunnalle (ma-pe klo 7-17). 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Puijonkatu

 

Kadun itäreunaan sijoitetaan 2.60 metriä (Koljonniemenkadusta pohjoiseen 2.25 m) leveät jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Ajorata kavennetaan 6.50 metriseksi ja se rajataan graniittisin reunakivin, joiden näkyvä korkeus on 12 cm:ä (tonttiliittymissä 6 cm:ä). Ajoradan ja pyörätien väliin jätetään 1.00 metriä leveä (Koljonniemenkadusta pohjoiseen 0.80 m) erotuskaista, jolle sijoitetaan valaisinpylväät. Kadun länsireunaan sijoitetaan noin 2.50-3.00 metriä (Koljonniemenkadusta pohjoiseen 2.00 m) leveä jalkakäytävä. Nykyinen kadunvarsipysäköinti poistetaan kadun varresta. Minna Canthin kadun pohjoisreunaan välille Puijonkatu-Käsityökatu sijoitetaan kuusi uutta maksullista kadunvarsipysäköintipaikkaa klo 8-17 (klo 8-15).

 

Katuosuuden nopeusrajoitus muutetaan 30 km/h. Liikennevalo-ohjaus säilytetään Kuopionlahdenkadun, Kirkkokadun ja Minna Canthin kadun liittymissä sekä lähtökohtaisesti myös Koljonniemenkadun liittymässä. Koljonniemenkadun liittymän osalta liikennevalo-ohjauksen tarvetta selvitetään tekeillä olevassa liikennevalojen yleissuunnitelmassa ja valojen tarve ratkeaa rakennussuunnittelun yhteydessä.  Kaikki kadun varren liikennevalorakenteet saneerataan täysin samassa yhteydessä muun rakennustyön kanssa. Koljonniemenkadun liittymään asennetaan Puijonkadun suuntainen yliajettava reunakivi, joka ehkäisee ajoneuvojen turhaa kääntymistä Koljonniemenkadulle.

 

Koljonniemenkatu

 

Koljonniemenkatu palautetaan rännikaduksi jalankulku- ja pyöräliikenteen käyttöön. Taidelukio Lumitin kohdalle sijoitetaan moottoripyörä-/skootteri- ja polkupyöräpysäköintiä kadun molempiin reunoihin. Polkupyöräpysäköinnin kattamista tutkitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Koljonniemenkadun itäpäähän sijoitetaan pollarein rajattuja pysäköintipaikkoja päiväkodin saattoliikennettä varten. Pysäköintipaikat tehdään ns. lapsiperhemitoituksella eli tavallisia pysäköintipaikkoja leveämpinä. Saattopysäköintialue on samassa tasossa muun ympäristön kanssa ilman reunakiviä tai muita liikkumista haittaavia porrastuksia. Muutoin nykyinen pysäköinti kadun varresta poistetaan. Hallikadun liittymään sijoitetaan torimainen aukio, joka jatkuu aikanaan etelään suurena aukiotilana ns. rännitorina.

 

Pintamateriaalit, kalusteet, valaistus ja kasvillisuus

 

Puijonkatu

 

Ajorata ja pyörätiet asfaltoidaan. Pyörätien asfaltin väri (punainen/musta) ratkaistaan lopullisesti rakennussuunnittelun aikana. Jalkakäytävät ja erotuskaistat kivetään eri betonikivityypeillä erilaisia ladontakuvioita käyttäen. Reunakivinä käytetään harmaata graniittia.

 

Katu valaistaan uusilla korkeatasoisilla LED-pylväsvalaisimilla. Valaisimena käytetään samaa valaisinmallia kuin kävelykeskustassa ja saneeratuissa ydinkeskustan rännikaturistikoissa ja pylväänä perinteisiä kartiopylväitä. Osaan valaisinpylväistä asennetaan valvontakamerat katuturvallisuuden parantamiseksi.

 

Koljonniemenkatu

 

Koljonniemenkadun reuna-alueet ja Hallikadun liittymän torimainen aukio kivetään eri betonikivityypeillä erilaisia ladontakuvioita käyttäen, lisäksi tehdään kadun poikkisuuntaisia raitoja graniittisella nupukivellä. Kadun keskialue ja saattopysäköintipaikat asfaltoidaan. Kadun keskialueen asfaltointiin on mahdollista tehdä erillisellä pinnoitemateriaalilla kuviointeja pinnan elävöittämiseksi.  Suojatiet kivetään mustavalkealla betonikiviraidoituksella. Hallikadun aukiolle sijoitetaan istutusruukkuja läpiajon ehkäisemiseksi. Istutusruukut ovat siirrettäviä, jotta ne voidaan sijoittaa talvikaudella siten, etteivät ne haittaa kunnossapitokaluston liikkumista. Kadun molempiin reunoihin istutetaan katupuita jäsentämään katutilaa. Kadulle sijoitetaan polkupyörien huoltopiste pyörien perushuoltoa varten.

 

Katu valaistaan uusilla korkeatasoisilla LED-pylväsvalaisimilla. Valaisimena käytetään samaa valaisinmallia kuin kävelykeskustassa ja saneeratuissa ydinkeskustan rännikaturistikoissa ja pylväänä perinteisiä kartiopylväitä. Hallikadun liittymän torimaisella aukiolla tutkitaan erikoisvalaisimien käyttöä.

 

Tasaus ja kuivatus                      Katujen tasaukset ovat suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja myötäilevät nykyistä tasausta. Koljonniemenkadulla välillä Haapaniemenkatu-Hallikatu joudutaan nykyistä kadun tasausta nostamaan max. 50 cm:ä, jotta uuden taidelukio Lumitin suunniteltu sisäänkäynti Koljonniemenkadun puolelta onnistuu. Koron nostaminen aiheuttaa luiskaamista nykyisen Lumitin sisäpiha-alueen puolelle.

 

Kadut kuivatetaan jiirein ja reunakivin hulevesikaivoihin. Katujen hulevedet ohjataan alueen nykyisiin ja rakennettaviin hulevesiviemäriverkostoihin. Tulvatilanteessa hulevedet ohjautuvat Maria Jotunin kadulle ja edelleen Maria Jotunin puistoon.

 

Esteettömyys                              Suunnittelualueen suojatiet on suunniteltu esteettömiksi.

 

Kunnossapitoluokka                 Kadut ovat kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                              Katujen kokonaiskustannusennuste on n. 2.5 milj. € (alv. 0 %), jakautuen:

         Puijonkatu n. 2.0 milj. €

         Koljonniemenkatu n. 0.5 milj. €

 

Kustannusarviot sisältävät katurakenteiden, kadun pintarakenteiden, hulevesiviemäröinnin, katukalusteiden, liikennevalojen ja valaistuksen rakennuskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan kunnallisteknisten verkostojen siirrolla vuonna 2019 ja rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen parantaa keskustan kevyen liikenteen verkostoa edistäen kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella on vähän vaikutuksia harvoille yrityksille, jonka vuoksi laajempia yritysvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Asukastilaisuutta ei ole kohteen osalta erikseen pidetty vaan katualueeseen rajautuville kiinteistöille lähetettiin loppuvuodesta 2018 erillinen tiedote saneerauksesta. Asemakaavaehdotuksia esiteltiin 12.3.2019 Kohtaamossa järjestetyssä kaikille avoimessa tilaisuudessa ja lisäksi kaavaehdotuksista järjestettiin erillinen yleisötilaisuus 19.3.2019.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Puijonkadun ja Koljonniemenkadun katusuunnitelmaluonnokset nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

32

432/2019 Sijaintikartta Puijonkatu-Koljonniemenkatu

 

33

432/2019 KS_0023_as_poi_Puijonkatu ja Minna Canthin katu_1

 

34

432/201 9KS_0023_as_poi_Koljonniemenkatu_2

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa