Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 57

Asianro 9485/10.00.02.01/2018

 

 

Asuntotontin 297-34-61-10 (Pirtinkaari 14) vuokraaminen / Asunto Oy Kuopion Pirtinkaari 14

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Rakennusliike Piirainen & Pitkänen Oy:lle on maankäyttöinsinöörin päätöksellä 19.11.2018 § 205 varattu osoitteessa Pirtinkaari 14 sijaitseva asuntotontti 297-34-61-10. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. Rakennusliike on pyytänyt lopullisen maanvuokrasopimuksen tekemistä perustetun Asunto Oy Kuopion Pirtinkaari 14 nimiin.

 

Tontin 297-34-61-10 sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

kuva 1: sijainti

 

                                                         

kuva 2: tontti 297-34-61-10

 

 

Tontti 297-34-61-10 on asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Tontin pinta-ala on 4 014 m2 ja rakennusoikeus 2 408 k-m2.

 

Tontin arvosta on pyydetty ulkopuolinen arviolausunto.

 

Vuosivuokraksi tontille 297-34-61-10 muodostuu:

 

2 408 k-m 2 * 96,62 €/k-m 2 * 0,04 = 9 306 €.

 

Vuokrattavan tontin arvo edustaa käypää markkina-arvoa arviolausunnon tarkkuusrajat huomioiden.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteutumista ja kaupunkirakenteen tiivistymistä ja on siten ilmastopoliittisen ohjelman mukainen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontti 297-34-61-10 vuokrataan Asunto Oy Kuopion Pirtinkaari 14:lle seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika on 1.4.2019 - 31.12.2060.

2.        Tontin vuosivuokra on 9 306 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

3.        Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.

4.        Vuokralaisen on rakennettava vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, jotka ovat vähintään 50 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

5.        Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai muutoin rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapuritontille.

6.        Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä kortteli-suunnitelmia sekä kaupungin antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

7.        Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoittamiin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin.

8.        Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

9.        Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

10.    Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa