Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 17.04.2019/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 25

Asianro 3166/10.03.02.04/2019

 

 

Rautavaaran paloaseman uusi ylläpitovuokra 2019

 

 

 

Käsittelyhistoria aluepelastuslautakunnassa vuonna 2017

§ 11                                                                                                                                         Asianro 5305/10.03.02.04/2015

 

Rautavaaran paloaseman valmistuminen ja vuokra

 

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 12.9.2017:

 

Rautavaaran uusi paloasema on valmistunut ja lopulliseksi hinnaksi (11.9.2017) on muodostunut 2 739 555 euroa (alv. 0 %), johon on saatu palosuojelurahastolta avustusta 220 000 euroa ja Öljysuojelurahastolta 42 050 euroa. Palosuojelurahaston päätöksen (23.3.2016) mukaan avustusta ei myönnetä väestönsuojelu, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin tiloihin jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Myöskään maanhankintaa ei avusteta.

 

Paloaseman tilojen vuokraajina ovat Pohjois-Savon Pelastuslaitos paloasematoimintojen osalta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ensihoidon toimintojen osalta. Molemmille toimijoille on laskelmissa jyvitetty omat neliöt, ja yhteiskäytön tilat lasketaan hankesuunnittelun mukaisesti vuokrattavien neliöiden suhteessa. Paloasemarakennuksen kokonaispinta-ala on 859,5 m2 josta lämpimiä tiloja 595,5 m 2 ja kylmää öljyntorjunta- ja ulkovarastotilaa 135 m2. Tekniset tilat ovat 129 m2.

 

Hankesuunnittelun tilaluettelon (3.5.2016) mukaan Pelastuslaitoksen omat tilat ovat yhteensä 494,0 m2 ja ensihoitotoiminnan omat tilat yhteensä 106,0 m2. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteiskäytössä olevat tilat ovat 259,5 m2. Yhteiskäyttöön lasketut tilat ovat hankesuunnittelun mukaisesti koulutustilat, sosiaali-, sauna- ja peseytymistilat, keittiö, kuntosali, nk. puhtaan toimistosiiven käytävät, osuudet pesu- ja kalustohallista ja teknisistä tiloista varten (IV-kone- huoneet ja muut tekniset tilat).

 

Sairaanhoitopiirin kanssa sovitun laskeman mukaisesti pelastuslaitoksen omassa käytössä olevat neliöt ovat 82,3 % rakennuksen pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin omista neliöistä, ja sairaanhoitopiirin osuus on vastaavasti 17, 7 %. Pelastuslaitoksen osuus yhteiskäytön neliöistä on 82,3 % x 259,5 m2 eli 213,5 m2, ja näin olleen pelastuslaitoksen vuokrattava osuus on 494 m2 + 213,5 m2, yhteensä 707,5 m2.  Koko hankkeen kustannuksista pelastustoimen käyttöön tuleva osuus on 82,3 % x 2 739 555 euroa = 2 254 653,76 euroa, johon avustukset kohdentaen pelastustoimen osuudeksi jää 1 992 603,77 euroa (alv. 0 %).  Tilat ovat olleet pelastuslaitoksen käytössä hankesuunnittelun mukaisesti 1.8.2017 alkaen.

 

Aluepelastuslautakunta on hyväksynyt (21.6.2017) Rautavaaran pääomavuokra laskennan 30 vuodelle 1.8.2017 alkaen. Rautavaaran paloaseman pelastustoimen pääomavuokraksi muodostuu hankesuunnittelun mukaisesti 116 899 euroa/vuosi eli 9 741,62 euroa/kk ja ylläpito tämän hetkisten vuokrauskulujen mukaisesti 2037,86 euroa/kk (alv. 0 %). Ylläpitovuokraan varataan 1 % nousu vuodelle 2018. Pohjois-Savossa olevan käytännön mukaan pääomavuokra on laskettu 4 % korolla. Vuokrasopimus tehdään Pohjois-Savossa nyt käytössä olevan kaikkia kuntia koskevan yhteisen mallin pohjalta. Tulevassa maakunta-organisaatiossa paloasemakiinteistöjen vuokrasopimusten hallinta muuttuu maakuntien tilakeskukselle, jolloin pääomavuokra mahdollisesti muuttuu. Lämmitys- ja ylläpitokustannukset lasketaan vanhan kustannusten pohjalta vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen ylläpitokustannuksissa siirrytään toteutuneisiin vuosikustannuksiin. Sairaanhoitopiiri tekee omista ja ensihoitopalvelujen ja pelastustoimen yhteiskäyttöön tulevista neliöistä oman vuokrasopimuksen.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

Esitys                                             Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman vuokran ja valtuuttaa pelastuslaitoksen tekemään vuokrasopimuksen.

 

Valmistelija                                                          

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103                                                                        

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy riskienhallintapäällikön esityksen mukaisesti Rautavaaran paloaseman vuokran ja valtuuttaa pelastuslaitoksen tekemään vuokrasopimuksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Rautavaaran paloaseman uusi ylläpitovuokra 1.1.2019

 

Rautavaaran paloaseman uusissa tiloissa on toimittu vuodesta 2017. Vuoden 2018 tarkastelujakson jälkeen Rautavaaran kunta ehdotti uudeksi ylläpitovuokraksi 3 023,14 € / kk. (alv. 0 %). Ennen korotusehdotusta ylläpitovuokra on ollut 2037,86 € / kk (alv. 0 %).

 

Rautavaaran kunnalta saadussa vuoden 2018 ylläpitovuokran kulukorvauslaskelmassa, ylläpidon kokonaiskustannuksiksi muodostui paloasemakiinteistön osalta 57 933,00 € / vuosi (alv. 0 %). Tästä kokonaissummasta pelastuslaitoksen osuudeksi on laskettu ylläpidon kustannusten osalta kuuluvan 62,62 %. Näin ollen Rautavaaran paloaseman ylläpidon kustannukset nousivat pelastuslaitoksen osalta vuoden 2019 alusta alkaen 985,28 € / kk. (alv. 0 %).

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -                          

 

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman uuden ylläpitovuokran 1.1.2019 alkaen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Petri Juho Huttunen

puh. +358 44 718 8105

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Rautavaaran paloaseman uuden ylläpitovuokran 1.1.2019 alkaen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa