Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 11.04.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 19

Asianro 2977/08.00.00/2019

 

 

Kuopion ja Siilinjärven kaupunki-ja maaseutuliikenteet kesäkaudelle 2019

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

 

Kuopion ja Siilinjärven kaupunki- ja maaseutuliikenteisiin esitetään muutoksia kesäaikataulukaudelle 2019 (3.6. - 11.8.2019) mm. linjastosuunnitelman ja asiakaspalautteiden perusteella. Liitteenä olevissa liikennöintisuunnitelmissa on esitetty mm. muutoksia linjalle 2, vuorotarjonnan lisäämistä linjoille 5 ja 6 lauantai-iltapäivässä sekä lisävuoroja Kuopio-Siilinjärvi välille.

 

Alla on lueteltu tarkemmat kuvaukset esitettävistä muutoksista kohteittain. Kustannusvaikutukset on esitetty lopun yhteenvedossa ja tarkemmin liitteenä olevassa taulukossa. Talvella 2018-19 kilpailutettujen kaupunkikohteiden (1,2 ja 5) osalta ei taulukossa esitetä muutoskustannuksia, koska kohteiden uudet hinnat ovat määräytyneet kilpailussa. Jatkossa liikenteiden suoritteiden muutoksia verrataan kesäkauden 2019 ja talvikauden 2019-2020 suoritteisiin.

 

Muutokset toteuttavat joukkoliikenneohjelman palvelutasomäärittelyissä asetettuja tavoitteita.

Kaupunkiliikenne     

Kohde 1

 

Linja 1: Rönö – keskusta – Niirala
(Linja 2: Rahusenkangas – keskusta – Puijonlaakso siirtyy kohteeseen 5)
Linja 3: Pappilanmäki / Haapaniemi – keskusta
(Linja 10: Puijo – keskusta siirtyy kohteeseen 5)

Linjan 1 M-P++ klo 10:05 vuoroa myöhäistetään lähtemään klo 10:20 johtuen autokiertomuutoksista.

 

Linja 2 Rahusenkangas – keskusta – Puijonlaakso sekä linja 10 keskusta-Puijo on aikaisemmin liikennöity osana kohdetta 1 pienkalustolla, mutta jatkossa ne liikennöidään osana muita kaupunkikohteita isommalla kalustolla kustannussyistä. Kesällä vuorot siirretään kohteeseen 5, jonka autokiertoihin linjojen 2 ja 10 vuorot saadaan yhdistettyä ilman autopäivän lisäystä. Linjoille esitettävät muutokset on lueteltu tarkemmin kohteen 5 kohdalla.

 

Linjan 3 M-P++ klo 11:40 vuoroa aikaistetaan lähtemään klo 10:00 johtuen autokiertomuutoksista.

 

Kohde 2

Linja 4: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi 
Linja 8: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi

 

Linjojen 4 ja 8 M-P++ ajoaikoja päivällä Neulamäestä keskustaan muutetaan 30 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Illassa ajoajat säilyvät entisellään.

 

Linjojen 4 ja 8 L++ ajoaikoja Neulamäestä keskustaan muutetaan päivällä 28 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Linjan 8 ajoaikaa Kelloniemestä keskustaan pidennetään 2 minuutilla aikatauluvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi linjan 8 ajoaikaa keskustasta Neulamäkeen lyhennetään 2 minuutilla, jotta linjalle ei jää ylimääräistä tasausaikaa Neulamäen lenkille. Illassa ajoajat säilyvät entisellään.

 

Linjan 4 S++ ajoaikoja Neulamäestä keskustaan muutetaan päivällä 28 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Samalla aikataulurytmiä muutetaan päivällä niin, että Kelloniemestä ja Neulamäestä lähdetään 2 minuuttia aikaisemmin kuin nykyisin.

 

Linjan 4 S++ illassa aikataulurytmiä muutetaan 30 minuutilla linjalla 4, jotta aikataulut porrastuvat nykyistä paremmin linjan 23 kanssa Männistöön mennessä.

 

Linjan 4 M-P++ klo 5:30 vuoroa Kelloniemestä aikaistetaan 5 minuutilla, jotta Neulamäkeen ehtii kuudeksi töihin.

 

Linjan 4 M-P++ klo 17:15 vuoroa Kelloniemestä aikaistetaan 15 minuutilla, jotta vuorojen lähtöajat muuttuvat tasan 30 minuutin välille kuten illassa.

 

Linjalle 4 lisätään P++ ja L++ öihin vuoroja klo 2:27 Neulamäki-Kelloniemi sekä 3:00 Kelloniemi-Neulamäki. Myöhäisempien yövuorojen lisäämisestä on tullut toiveita asiakkailta.

 

Kohde 3

 

Linja 5: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 6: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 7: Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Rauhalahti  
Linja 29: KYS – Savilahti – Saaristokaupunki

 

Linjojen 5 ja 6 vuorotarjontaa parannetaan L++ iltapäivässä. Molemmat linjat ajetaan 30 minuutin vuorovälillä n. klo 11-18 nykyisen 60 minuutin vuorovälin sijaan. Syynä vuoromäärän lisäykseen on asukasmäärän kasvu ja lisääntynyt matkustus. Vuorovälimuutoksen myötä linjan 6 aikatauluja muutetaan iltapäivässä liitteenä olevan liikennöintisuunnitelman mukaisesti. Vastaavat muutokset toteutettiin jo kuluvalle talvikaudelle.

Linjalle 29 lisätään klo 14:15 ja 17:15 vuorot KYSiltä Saaristokaupunkiin M-P++ iltapäivään vastaamaan lisääntyneisiin matkustajamääriin.

 

Kohde 4

 

Linja 16: Petonen – Jynkkä – keskusta
Linja 20: Päiväranta – Niuva – KYS - keskusta
Linja 21: Pirttiniemi – keskusta – Inkilänmäki – Päiväranta
Linja 22: Pirtti – keskusta
Linja 23: (Saaristokaupunki -) Petonen – keskusta – Itkonniemi

 

Linjan 20 L++ 6:45 vuoroa keskustasta Päivärantaan aikaistetaan 5 minuutilla, jotta Niuvaan ja Julkulaan ehtii paremmin seitsemäksi töihin. Vastaava muutos toteutettiin kuluvalle talvikaudelle.

 

Kohde 5

 

Linja 2: Rahusenkangas – keskusta (siirtyy kohteesta 1)
Linja 10: Puijo – keskusta (siirtyy kohteesta 1)
Linja 31 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Vuorela – Kuopion keskusta – Matkus – Hiltulanlahti
Linja 32 Leppäkaarre – Siilinjärvi – moottoritie – Kuopion keskusta – Savilahti
Linja 35 Harjamäki – Siilinjärvi – Toivala – Kuopion keskusta – Savilahti (– Matkus)
Linja 40 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Lentoasema – Kuopion keskusta – Savilahti.

 

Kaupunkikohde 5 koostuu kilpailutetuista liikenteistä (linjan 30-40) ja lisäksi kohteeseen siirretään kesäkaudella kohteesta 1 linjat 2 ja 10. Linjojen 30-40 reittimuutokset perustuvat linjastosuunnitelmaan.

 

Linja 2 Rahusenkangas-keskusta-Puijonlaakso muutetaan liikennöitäväksi vain Rahusenkankaan ja keskustan välillä. Puijonlaaksoon ei esitetä linjan 2 tilalle korvaavia vuoroja kesäkaudelle, koska reitin varrella on korvaavia yhteyksiä linjoilla 5, 6 ja 7. Linja 2 on ollut ainoa Luistelijantien pysäkille kulkeva linja, mutta pysäkiltä on kesäkaudella noussut päivittäin kulkeviin 10 vuoroon yhteensä keskimäärin vain 3,2 matkustajaa. Korvaavia yhteyksiä on tarjolla linjoilla 6 ja 7 Hiihtäjäntien pysäkillä n. 400 metrin päässä ja lisäksi Luistelijantiellä on mahdollista käyttää palveluliikennettä. Talvikaudelle Luistelijantielle tullaan esittämään linjan 2 poistuvien vuorojen tilalle korvaavia vuoroja linjalla 9.

 

Linjan 2 uusi reitti kulkisi Rahusenkankaan ja keskustan välillä nykyisestä reitistä poiketen Inkilänmäen kautta ja reitti oikaistaisiin kulkemaan keskustassa Haapaniemenkatua Maaherrankadun sijaan. Linjan 2 reittimuutoksella saadaan lisävuoroja Inkilänmäelle, jossa talvikaudella ruuhka-aikoihin linja 21 on ruuhkautunut. Linjan 2 uusi reitti on sama kesällä ja talvella: Rahusenkangas-Pihlajaharjuntie-Kallantie-Poukamankatu-Ruutikellarinkatu-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-keskusta.

 

Vuorojen lähtöaikoja Rahusenkankaalta ja keskustasta muutetaan siten, että linjan 2 aikataulut porrastuvat linjan 21 aikataulujen kanssa. Uusi lähtöaika Rahusenkankaalta on xx:25 (aikaisemmin xx:30/35) ja keskustasta xx:05 (aikaisemmin xx:15/20).

 

Keskustan ja Puijon välille lisätään vuorotarjontaa kesäkaudelle linjalla 10. Puijon aluetta halutaan kehittää erityisesti matkailun näkökulmasta ja näillä lisätyillä vuoroilla mahdollistetaan matkailijoiden ja joukkoliikennettä käyttävien kaupunkilaisten pääsy Puijon laelle.

 

Linjan 31 päätepysäkki Hiltulanlahdessa muutetaan Viitostien ja Hiltulanlahdenkadun liikenneympyrästä Patterinmäenkadulle postikeskukselle. Lisäksi linjan reitti muutetaan Matkuksen ja Hiltulanlahden välillä kulkemaan uuden asuin alueen läpi Hiltulanlahdenkadun kautta. Linjan 31 muutettu reitti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Linja 31 ei kierrä jatkossa Siilinjärven Haaparinteen kautta. Muutoksella pyritään nopeuttamaan linjan liikennöintiä Kuopion ja Siilinjärven välillä sekä parantamaan linjan aikatauluvarmuutta. Linjan 30 vuorot tulevat kulkemaan talvikaudella Haaparinteen kautta.

 

Linjan 31 M-S++ vuoroja Simonsalosta muutetaan lähtemään XX:23 aikaisemman XX:22 sijaan. Uusi lähtöaika vastaa paremmin linjan toteutuneita ajoaikoja.

 

Linjan 31T++ Harjamäestä alkavat vuorot M-P++ 4:40 ja 5:20 muutetaan alkamaan linjan normaalilta lähtöpysäkiltä Simonsalosta vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Tämä sama muutos on tehty talvikaudelle 2018-2019.

 

Linja 31T M-P++ 6:42 vuoro Simonsalosta muutetaan alkamaan Siilinjärven linja-autoasemalta klo 7:00. Linja 32 tarjoaa nopeat yhteydet Leppäkaarteesta Kuopioon ja lisäksi Leppäkaarteelta on tarjolla linjan 40 vuoro klo 6:47, joten tämä ruuhkalisävuoro voidaan siirtää alkamaan Siilinjärveltä.

 

Linjan 31 M-S++ lähtöajat Postikeskukselta ovat aamupäivällä xx:05 ja iltapäivällä klo 14:02 alkaen xx:02, jotta Matkukselle jää iltapäivässä riittävästi aikaa matkustajien kyytiin ottoa varten.

 

Linjojen 31 ja 31T M-S++ Kuopion keskustasta Siilinjärven suuntaan lähtevien vuorojen lähtöajaksi muutetaan XX:42. Vuorot lähtivät aikaisemmin XX:40. Linjan 31 aikaisempi 25 min ajoaika Matkuksen ja Kuopion keskustan välillä ei ole riittänyt. Linjan ajoaika Matkukselta Kuopion keskustaan lisääntyy 2 minuutilla.

 

Linja 31 M-P++ 6:05 ja 7:05 Hiltulanlahdesta vuoroilta poistetaan KYS:n pihan kierrokset. Lähdöillä ollut keskimäärin 0,1 ja 0,5 nousua KYS:lta kesällä 2018. Lisäksi muutos parantaa aikatauluvarmuutta ja selkeyttää linjastoa.

 

Linja 31 T M-P++ KYS - Siilinjärvi 7:15 vuoro poistetaan. Kesällä 2018 vuorolla on ollut keskimäärin 4,7 matkustajaa, joista KYSiltä on noussut kyytiin keskimäärin 0,8 matkustajaa. Korvaavia yhteyksiä on tarjolla linjalla 31 sekä 35.

 

Linjan 31 T S++ 10:05 Hiltulanlahdesta lähtevän vuoron reitiltä poistetaan KYS:n kierros. KYS:ltä ollut kesällä 2018 keksimäärin 0,2 nousua.

 

Linjan 31 T M-P++ 15:25 ja 16:25 KYS:ltä lähtevät vuorot päätetään Siilinjärvelle Leppäkaarteen sijaan. Suorat vuorot linjalla 32 tarjoavat Kuopiosta nopean yhteyden Leppäkaarteeseen, jonne pääsee myös linjojen 31 ja 40 normaaleilla vuoroilla.

 

Linjan 31 M-P++ 22:40 vuoro torilta Siilinjärvelle sekä linjan 35 M-P++ 22:05 vuoro Microteknialta Siilinjärvelle yhdistetään yhdeksi vuoroksi pienten matkustajamäärien (linjan 31 vuorolla keskimäärin 3,6 matkustajaa ja linjan 35 vuorolla keskimäärin 4 matkustajaa) ja kustannussäästöjen vuoksi. Yhdistetty vuoro ajetaan linjatunnuksella 31T Microteknian pysäkiltä lähtien klo 22:25 ja Maljalahdenkadun pysäkiltä lähtöaika on klo 22:35. Siilinjärvellä ajetaan reittiä Siilinjärven Mh – Harjamäki – Leppäkaarre.

 

Linja 31 P++ 23:22 vuoro Simonsalosta Kuopioon muutetaan lähtemään klo 23:32, koska auto ei ehdi normaaliin Simonsalon lähtöaikaan, kun viimeinen vuoro kiertää M-P++ Harjamäen lenkin ennen Simonsaloa.

 

Siilinjärven ja Kuopion välille lisätään linja 32, joka tarjoaa ruuhka-aikoihin nopeita yhteyksiä moottoritien kautta. Linjan reitti Siilinjärveltä Savilahteen on seuraava: Leppäkaarre – Siilinjärven mh. – Viitostie (ei ramppeja) – Kellolahdentie – Puijonkatu- Asemakatu- Haapaniemenkatu- Tulliportinkatu – Niiralankatu – Savilahti – Microteknia.

 

Linjan 35 reittiä jatketaan Matkukselta Hiltulanlahteen samaa reittiä linjan 31 kanssa ja päätepysäkkinä toimii Postikeskus Patterimäenkadulla.

 

Linjan 35 M-L++ Microkadulta ja Savilahdentieltä Siilinjärvelle kulkevien vuorot muutetaan lähtöajalle xx:03 koko päivän ajaksi, pois lukien kaksi viimeistä lähtöä Microkadulta, joiden lähtöajat ovat 20:05 ja 21:05. Iltavuoroilla on muista vuoroista poikkeavat lähtöajat, jotta Savilahden alueella työskentelevät ehtisivät kyytiin, kun ilta-aikaan vuorotarjonta on vähäisempää.

 

Linjalle 35 M-P++ Harjamäestä Kuopioon muutetaan sama XX:00 lähtöaika Harjamäestä läpi päivän. Linjan 35 L++ lähtöajaksi Harjamäestä muutetaan XX:05 koko päiväksi. Muutoksella halutaan selkeyttää aikatauluja.

 

Linjan 35 L++ vuoroille Kuopiosta Siilinjärvelle muutetaan lähtöajaksi XX:12 klo 12 jälkeen, kun aikaisemmin lähtöaika oli XX:10. Tällä muutoksella mahdollistetaan Savilahden ja Microteknian lähtöajaksi XX:03 läpi koko viikon.

 

Linjan 35 L++ vuoroille Siilinjärveltä Kuopioon muutetaan Siilinjärven lähtöajaksi XX:12, kun aikaisemmin lähtöaika oli XX:15.Tällä muutoksella halutaan parantaa linjan aikatauluvarmuutta.

 

Linjan 35 M-P++ 21:05, 22:05 ja L++ 21:05 vuorot Harjamäestä Savilahteen päätetään Kuopion keskustaan klo 21:50 ja 22:50 kustannussyistä ja pienten matkustajamäärien vuoksi. Tarjolla on korvaavia vuoroja keskustan ja Savilahden välillä linjalla 21.

 

Linjan 40 M-P++ lähtöaikaa Simonsalosta Kuopioon siirretään 5 minuutilla nykyistä myöhäisemmäksi XX:47 pois lukien klo 19:02 vuoro, joka tarjoaa yhteyden lentoasemalta Kuopioon iltalennolta. Savilahdesta Siilinjärvelle lähtöaikaa muutetaan 3 minuuttia nykyistä myöhäisemmäksi XX:55 paitsi klo 5:00 vuoroa, joka toimii yhteytenä aamulennolle. Aikataulumuutoksilla on tarkoitus parantaa linjan aikatauluvarmuutta.

 

Linjalle 40 lisätään M-P++ klo 8:45 vuoro Lentoaseman ja Savilahden välille, joka palvelee Kuopioon saapuvan lennon matkustajia.

Maaseutuliikenne

Linjan 82 M-P++ 6:20 vuoro Kuopiosta Neuronille lopetetaan vähäisten matkustajamäärien vuoksi (keskimäärin 1,2 matkustajaa). Muutos mahdollistaa kesäajan liikenteen järjestämisen kohteessa kahdella autolla nykyisen kolmen auton sijaan pl. asiointiliikenteet.

 

Linjan 71M-P++ klo 06:35 Niemisjärvi-Kuopio vuoron lähtöajan aikaistaminen 5 minuutilla aikatauluvarmuuden parantamiseksi.

 

 

Muutosten kustannukset     

Liikennöintisuunnitelmiin tehdyt muutokset nostavat liikennöinnistä maksettavia liikennöintikorvauksia kesäkauden aikana n. 16 500 €.

 

Kilpailutuksessa olleiden kohteiden osalta ei esitetä muutoskustannuksia, koska kohteiden uudet hinnat ovat määräytyneet kilpailussa. Jatkossa liikenteiden suoritteiden muutoksia verrataan kesäkauden 2019 ja talvikauden 2019-2020 suoritteisiin.

Vaikutusten arviointi

        

Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska muutoksilla parannetaan joukkoliikennejärjestelmän selkeyttä ja käytettävyyttä.

 

Esitys                                               Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy esitetyt muutokset kesäkaudelle 2019.

 

 

 

Liitteet

1

2977/2019 Aikataululiite kesä 2019

 

2

2977/ 2019 Liikennesuoritteiden muutoskustannukset 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Tirkkonen

puh. +358 44 718 5316

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa