Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1341/2019 KotiKaikilla 2030

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

16 §

19.2.2019

Kaupunginhallitus

61 §

11.3.2019

 

§ 41

Asianro 1341/00.01.05/2019

 

 

KOTI KAIKILLA 2030 -asunnottomuuden ehkäisyohjelman hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.2.2019 16 §

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopiossa on tehty vuodesta 2008 alkaen työtä asunnottomuuden vähentämiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ”Paavo -ohjelmatyötä” toteutettiin vuosina 2008 - 2015. Nimenomaan pitkäaikaisasunnottomien määrä on kuitenkin sekä valtakunnallisesti että Kuopiossa jatkanut kasvuaan. Vuonna 2018 Kuopiossa pitkäaikaisasunnottomia oli 64 henkilöä (29 henkilöä vuonna 2017). Nuorten asunnottomien määrä oli 31 vuonna 2018 ja on siten hieman vähentynyt vuodesta 2017, jolloin asunnottomia nuoria oli 37. 

 

Kuopion kaupunki on ”Paavo -ohjelmakausien” jälkeen vuosina 2016 – 2019 osallistunut sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan (AUNE) että Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –hankkeeseen (AKU). Hankkeiden tavoitteena on ollut laatia asunnottomuuden ehkäisyyn ennaltaehkäisevä ohjelma. KOTI KAIKILLA 2030 –ohjelma on laadittu laaja-alaisena paikallisena ja valtakunnallisena verkostoyhteistyönä. Ohjelman suunnittelussa on yhteistyökumppaneiden lisäksi mukana ollut myös kokemusasiantuntijoita.

 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy säästää kustannuksia ja vahvistaa asunnottomuustyössä inhimillistä toimintamallia. Ohjelma vahvistaa eri toimijoiden valmiutta tunnistaa ja ennaltaehkäistä asunnottomuuden riskitekijöitä.  Ohjelman tavoitteena on siirtää asunnottomuustyön painopistettä korjaavasta työstä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asunnottomuuden vähentämiseen. Ohjelman myötä otetaan käyttöön uusi toimintamalli verkostotyöskentelyyn. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on hyvinvoinnin edistämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä. KOTI KAIKILLA 2030 -ohjelma tarjoaa välineitä asunnottomuustyön näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen. Ohjelmatyötä tehneet yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimimaan ohjelman mukaisesti yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.

 

Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen esittelee ohjelman kokouksessa.

KOTI KAIKILLA 2030 -ohjelman kooste on esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi         Asukasvaikutuksiltaan erittäin merkityksellinen, koska vahvistaa inhimillistä toimintamallia ja vähentää eriarvoistumista.

 

 

 

Esitys                                Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

-          esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

KOTI KAIKILLA 2030 –asunnottomuuden ehkäisyohjelma hyväksytään toimintamalliksi Kuopion kaupungin asunnottomuustyöhön 1.3.2019 alkaen

 

-          ja päättää, että mahdollisista ohjelmatyöhön liittyvistä yksityiskohdista päätetään aina erikseen kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

 

Liitteet

 

KotiKaikilla2030_A4_lopullinen.pdf

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Virpi Kilpeläinen

puh. +358 44 718 2303

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                             

Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen saapui kokoukseen klo 16.08.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen poistui kokouksesta klo 16.40 tämän asian päätöksen teon jälkeen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 11.3.2019 61 §

 

 

Liitteet

 

1341/2019 KotiKaikilla 2030

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Virpi Kilpeläinen

puh. +358 44 718 2303

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                              Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kilpeläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Veera Willman saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Vaikutusten arviointi               

 

Liitteet

27

1341/2019 KotiKaikilla 2030

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että KOTI KAIKILLA 2030 –asunnottomuuden ehkäisyohjelma hyväksytään toimintamalliksi Kuopion kaupungin asunnottomuustyöhön.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa