Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

79 §

25.3.2019

 

§ 31

Asianro 2576/11.00.01/2019

 

 

Ympäristökertomus vuodelta 2018

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 79 §

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                            Ympäristökertomuksessa 2018 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja niistä ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita Kuopiossa on vuonna 2018 toteutettu. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden hoidon merkittävyyttä. Vuonna 2018 julkaistuun Kuopion ympäristökatsaukseen on koottu laajemmin tietoa Kuopion ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä.

 

Ympäristötekijöissä ei vuoden 2018 aikana ollut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät investoinnit olivat samaa luokkaa kuin vuonna 2017, tulot olivat n. 10 % ja menot 4 % suuremmat vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Ympäristövahinkoja ei vuonna 2018 tapahtunut.

 

Kuopion luonto on rikas ja monipuolinen, mikä luo hyvät lähtökohdat, mutta myöskin vastuun monimuotoisuuden vaalimiseen. Luonnonsuojelualuiden osuus maa-alasta on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 1990-2016 34 % ja asukaskohtaiset päästöt 41 %. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin nousseet ja niiden osuus kokonaispäästöistä on 28 %.  Päästöt ilmaan ovat vähentyneet 1990-luvulta lähtien. Ilmanlaatuun vaikuttavat nykyisin eniten tieliikenteen päästöt ja katupöly.  Kuopiossa tieliikenteen melualueilla asuu noin 35 000 asukasta ja raideliikenteen melualueilla noin 2 000 asukasta.

 

Yhdyskunnan jätevesikuormitus on pysynyt lähes ennallaan viime vuodet. Kuopion alueella sijaitsevien suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Kaupunkialueen pienvesistä heikoimmassa tilassa ovat pienet matalat lammet. Kotitalousjätteen osalta hyötykäyttöön menee 100 %. Kaikesta jätteestä hyötykäyttöön menee 97 %. Loppusijoitukseen menevä jäte (3 %) on poistettava kiertokulusta ja se sisältää mm. asbestia, roskaisia maita, lasikuitua, tuhkaa, pilaantunutta maata ja PCV:tä. Muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys laajenee vuonna 2019.

 

Tulevien vuosien ympäristöhaasteina ovat erityisesti luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä mikromuovien talteenotto, jotta muovit eivät pääsisi vesistöihin ja maaperään.

 

                                           

 

 

 

Liitteet

 

2576/2019 Ympäristökertomus 2018

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tapio Kettunen

puh. +358 44 718 2187

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                            Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                              Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.  He poistuivat kokouksesta käsittelyn jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

Liitteet

4

2576/2019 Ympäristökertomus 2018

 

                                                         

 

                                                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa