Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

103 §

15.4.2019

 

§ 35

Asianro 1169/10.02.02/2017

 

 

Hepomäen osayleiskaava

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 15.4.2019 103 §

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Laadittavassa osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 1 550 ha, alue varataan keskeisiltä osiltaan teollisuus- ja varastoalueiksi ja sovitetaan jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön.  Kaavalla selvitetään myös alueen liikenneverkko, muun muassa uudet katuyhteydet Vitostien ja Matkuksen suuntiin sekä jätekeskuksen ja uusien teollisuusalueiden kulkuyhteydet Karttulantien suuntaan.

 

Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Kaavaehdotuksessa varataan alueita teollisuus- ja varastokäyttöön yli 350 hehtaaria, mikä mahdollistaa alueelle 3 000–3 500 työpaikan verran teollisuusrakentamista.

 

Hepomäen osayleiskaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymää Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 10.9.–9.10.2018 ja kaavaehdotus 14.1.–13.2.2019. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eivätkä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittamista.

 

 

Vaikutusten arviointi         Osayleiskaava on yritysvaikutuksiltaan positiivinen ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Kaavan vaikutuksia on yksityiskohtaisemmin arvioitu yleiskaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 15.4.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaehdotus, lausunnot ja vastineet (jaetaan sähköisenä)

 

 

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaselostus 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jaana Kostiainen

puh. +358 44 718 5436

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kaavoitusarkkitehti Virpi Leminen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 


 

 

Vaikutusten arviointi                Osayleiskaava on yritysvaikutuksiltaan positiivinen ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Kaavan vaikutuksia on yksityiskohtaisemmin arvioitu yleiskaavaselostuksessa.

 

 

 

 

Liitteet

17

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaehdotus, lausunnot ja vastineet (jaetaan sähköisenä)

 

18

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaselostus 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15.4.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa