Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.04.2019/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 77

Asianro 8452/10.03.01.00/2018

 

 

Sisustajantie, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

                                                          kt-suunnittelu

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Sisustajantien loppupäässä olevaa suojatietä. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Peipposenrinteen kaupunginosassa (14).

 

Lähtökohdat                                Alueella on lainvoimainen asemakaava. Katualue on kaupungin maanomistuksessa.

 

Sisustajantie on 6.5 metriä leveä katu, jonka eteläreunassa on reunakivellä erotettu, 3.5 metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Väylä jatkuu Sisustajantien päästä alikulkutunnelin kautta Kellolahdentien eteläreunaan. Kadun päässä on suojatie Rastaantieltä tulevalle jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

 

Palautepalvelun kautta on tullut v. 2018 aloite Sisustajantien suojatien turvallisuuden parantamisesta ja kadun nopeusrajoituksen alentamisesta.

 

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt nopeusrajoituksen muuttamisesta 19.9.2018 §187.  Nopeusrajoitus on muutettu 40 km/h:sta 30 km/h suunnittelupäällikön 27.9.2018 §111 hyväksymällä liikenteenohjaussuunnitelmalla.

 

Sisustajantie on suora katu, jonka loppupää on jäsentymätön. Katu päättyy kahden liikekiinteistön piha-alueeseen. Jalankulku- ja pyöräilyväylä Rastaantieltä Kellolahdentielle on koululaisten käyttämä reitti Kalevalan kouluun.

 

Rakenteelliset ratkaisut           Sisustajantien päässä oleva suojatie muutetaan korotetuksi suojatieksi ja ajorata rajataan reunakivin suojatien kohdalla.

 

Kadun kuivattamiseksi rakennetaan yksi uusi hulevesikaivo.

 

Kustannukset                              Sisustajantien suojatien turvallisuuden parantamisen kustannusarvio on 12 000 e. Kustannusarvio sisältää rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohde on mahdollista toteuttaa tänä vuonna liikenneturvallisuuskohteisiin varatuista investointimäärärahoista.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmasto- ja yritysvaikutuksista

 

Hanke on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

Lapsivaikutukset

 

Suojatien tuvallisuuden parantamisella on positiiviset vaikutukset lapsiin. Korotettu suojatie parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja hidastaa ajoneuvoliikenteen nopeuksia. Korotettu suojatie on osa Kalevalan koulun koululaisten reittiä.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

7

8452/2018 Sijaintikartta Sisustajantie

 

8

8452/2018 Sisustajantien asemapiirustus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa