Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2019/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 21

Asianro 2630/06.00.00/2016

 

 

TEA-viisarin tulokset vuodelta 2018

 

 

 

 

 

 

 

TEA-viisari on työväline kunnille. Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Tiedonkeruu on tehty vuosina 2008, 2010, 2012, 2014 ja 2016. ja 2018.

 

Tiedonkeruu koskee mm.

·         terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia

·         seulontoja

·         neuvolapalveluja

·         kouluterveydenhuoltoa

·         opiskeluterveydenhuoltoa

·         ikääntyneiden neuvontapalveluja

·         ehkäisevää suun terveydenhuoltoa.

 

Myös väestöryhmien väliset terveyserot, terveyskäyttäytyminen sekä mielenterveys on huomioitu sisällöissä. Tiedonkeruun avulla on toteutettu myös neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (338/2011) seurantaa ja valvontaa.

 

                                                          Tietoja voi hyödyntää perusterveydenhuollon terveydenedistämistyön johtamisen, suunnittelun ja arvioinnin tukena. Kerättyjä tietoja hyödynnetään myös kansallisella tasolla toimintojen kehittämisessä, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

 

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen esittelee perusterveydenhuollon terveydenedistämisaktiivisuutta kuvaavat uusimmat tiedot TEAviisari-järjestelmästä (www.teaviisari.fi).                   

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Säde Rytkönen

puh. +358 44 718 2462

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.

 

                                                          Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen poistui kokouksesta klo 15.34 tämän asian päätöksen teon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa