Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 24

Asianro 3182/05.17.00/2019

 

 

Asiakirjapyyntö ja sen epääminen

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Toimittaja Jaakko Mäntymaa pyysi 13. maaliskuuta 2019 nähtäväksi sähköisinä asiakirjoina Kuopion kaupungin antamat kielteiset hallintopäätökset sellaisista tapauksista, joissa kotihoidon piirissä ollut henkilö on hakenut tehostetun palveluasumisen paikkaa. Samoin toimittaja pyysi saada tiedot tapauksista, joissa Kuopion kaupunki on reklamoinut tai joutunut antamaan sanktion kotihoidon parissa toimivalle yksityiselle palveluntuottajalle. Jos tällaisia tapauksia on, toimittaja pyysi saada tiedon sanktion/reklamaation ajankohdasta ja syystä. Pyynnöt koskivat vuosia 2014-2018.

Kuopion kaupunki toimitti tiedot kielteisten hallintopäätösten lukumäärästä vuosittain koskien hakeutumista tehostettuun palveluasumiseen ja tiedot yleisellä tasolla kolmesta kotihoidon parissa toimivalle yksityiselle palveluntuottajalle annetuista reklamaatiosta. Neljännestä em. reklamaatiosta annettiin yksilöidyt tiedot. Muilta osin tietoja ei luovutettu.

Toimittaja haluaa Kuopion kaupungin kieltäytymisestä valituskelpoisen päätöksen. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön    18 §:n mukaan lautakunta ratkaisee julkisuuslaissa tarkoitetun viranomaisen asiakirjan antamista koskevan pyynnön, kun viranhaltija tai työntekijä on evännyt pyynnön ja asiakirjan pyytäjä haluaa saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi.

Julkisuuslain (612/1999) 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain eli asiakaslain (812/2000) 14 §:n 1 momentin mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä. Asiakaslain 14 §:n 2 momentin mukaan salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Asiakaslaki on erityislaki suhteessa julkisuuslakiin, joten asiakaslain säännös syrjäyttää julkisuuslain. Näin ollen lain sanamuodosta johtuen asiakastietoja sisältävät sosiaalihuollon asiakirjat ovat kokonaan salassa pidettäviä eikä niitä saa näyttää tai antaa sivulliselle.

Asiakirjat, joita ei luovutettu, sisälsivät sosiaalihuollon asiakastietoja, jolloin kyseiset asiakirjat ovat kokonaan salassa pidettäviä, jonka vuoksi kyseessä olevia asiakirjoja ei voida luovuttaa miltään osin eikä niiden sisältöä voi antaa sivullisen käytettäväksi.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen

 

                                            Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että pyydetyt asiakirjat ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

Lari Tiikasalo

puh. +358 44 718 3120

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa