Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 25

Asianro 4190/08.01.00/2019

 

 

Kuopion ja Siilinjärven kaupunki-ja maaseutuliikenteet talvikaudella 2019-2020

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion ja Siilinjärven kaupunki- ja maaseutuliikenteisiin esitetään muutoksia talviaikataulukaudelle 2019-2020 (12.8.2019-31.5.2020) mm. joukkoliikenneohjelmaan perustuvan linjastosuunnitelman ja asiakaspalautteiden perusteella. Liitteenä olevissa liikennöintisuunnitelmissa on esitetty mm. Savilahden yhteyksien parantamista, vuorotarjonnan lisäämistä Saaristokaupungissa sekä Siilinjärven liikenteiden lisäämistä. Hiltulanlahden alueen kehittyessä muutetaan Hiltulanlahteen kulkevien vuorojen reittiä palvelemaan paremmin alueen uusia asuinalueita.

 

Suunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä ja kommentoitavina linjastosuunnitelman yhteydessä 2017 syksyllä sekä linjastosuunnitelman pohjalta tehtyjen tarkempien suunnitelmien osalta keväällä 2019. Kyselyissä saatujen palautteiden perusteella on tehty muutoksia lautakunnalle esitettäviin suunnitelmiin.

 

Alla on lueteltu tarkemmat kuvaukset esitettävistä muutoksista kohteittain. Kustannusvaikutukset on esitetty lopun yhteenvedossa ja tarkemmin liitteenä olevassa taulukossa. Talvella 2019-20 kilpailutettujen kaupunkikohteiden (1,2 ja 5) osalta ei taulukossa esitetä muutoskustannuksia, koska kohteiden uudet hinnat ovat määräytyneet kilpailussa. Jatkossa liikenteiden suoritteiden muutoksia verrataan kesäkauden 2019 ja talvikauden 2019-2020 suoritteisiin.

 

Muutokset toteuttavat joukkoliikenneohjelman palvelutasomäärittelyissä asetettuja tavoitteita.

Kaupunkiliikenne     

Kohde 1

 

Linja 1: Rönö – keskusta – Niirala
(Linja 2: Rahusenkangas – keskusta – Puijonlaakso siirtyy kohteeseen 4)
Linja 3: Pappilanmäki – keskusta

 

Linja 2 Rahusenkangas – keskusta – Puijonlaakso on aikaisemmin liikennöity osana kohdetta 1 pienkalustolla, mutta jatkossa se liikennöidään osana muita kaupunkikohteita isommalla kalustolla. Talvella vuorot siirretään kohteeseen 4, jossa linja 2 toimii linjan 21 ruuhka-apuna Inkilänmäellä. Linjalle esitettävät muutokset on lueteltu tarkemmin kohteen 4 kohdalla.

 

Kohde 2

 

Linja 4: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi 
Linja 8: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi
Linja 14: Kelloniemi – Savilahti

 

Linjalta 8 siirretään vuorotarjontaa linjalle 4 arkisin. Linjan 4 matkustajamäärät ovat huomattavasti suurempia kuin linjalla 8 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa. Linja 8 kulkee jatkossa 30 minuutin välein ja linjalla 4 on vuoroja siten, että linjojen vuoroista muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

 

Linjan 4 M-P+ ajoaikoja päivällä Neulamäestä keskustaan muutetaan 28 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Illassa ajoajat säilyvät entisellään. Lisäksi linjalle 4 lisätään lähtö Kelloniemestä klo 6-7 välille.

 

Linjan 4 lisävuoro Koulp klo 7:25 Kelloniemestä keskustan kautta Savilahteen muutetaan kulkemaan suoraan Savilahteen Puijonlaaksontietä pitkin, jolloin saadaan nopeampi yhteys Savilahteen. reittiä: Touvitie-Kellolahdentie-Saarijärventie-Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Microteknian piha. Vuoro ajetaan linjatunnuksella 14 ja linjalle lisätään vuoroja niin, että Savilahteen pääsee Kelloniemestä kahdeksaan ja yhdeksään ja Savilahdesta iltapäivällä Kelloniemeen klo 14-16 –välillä.

 

Linjojen 4 ja 8 L+ ajoaikoja Neulamäestä keskustaan muutetaan päivällä 28 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Linjan ajoaikaa Kelloniemestä keskustaan pidennetään 2 minuutilla aikatauluvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi linjan 8 ajoaikaa keskustasta Neulamäkeen lyhennetään 2 minuutilla, jotta linjalle ei jää ylimääräistä tasausaikaa Neulamäen lenkille. Illassa ajoajat säilyvät entisellään.

 

Linjan 4 S+ ajoaikoja Neulamäestä keskustaan muutetaan päivällä 28 minuutista 25 minuuttiin, jotta linjalle ei jää tasausaikaa keskustaan niin paljon kuin aikaisemmilla kausilla. Samalla aikataulurytmiä muutetaan päivällä niin, että Kelloniemestä ja Neulamäestä lähdetään 2 minuuttia aikaisemmin kuin nykyisin.

 

Linjan 4 S+ illassa aikataulurytmiä muutetaan 30 minuutilla linjalla 4, jotta aikataulut porrastuvat nykyistä paremmin linjan 23 kanssa Männistöön mennessä.

 

Linjalle 4 lisätään P+ ja L+ öihin vuoroja klo 2:27 Neulamäki-Kelloniemi sekä 3:00 Kelloniemi-Neulamäki. Myöhäisempien yövuorojen lisäämisestä on tullut toiveita asiakkailta.

 

Kohde 3

 

Linja 5: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 6: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 7: Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Rauhalahti  
Linja 9 Päiväranta – Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Jynkkä – Lippumäki
Linja 19 Saaristokaupunki – Jynkkä
Linja 29: KYS – Savilahti – Saaristokaupunki

 

Linjan 5 matkustajamäärät ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti, minkä vuoksi linjan vuorotarjontaa lisätään siten, että arkisin se kulkee 15 minuutin vuorovälillä. Linjan 5X vuorot poistuvat muutoksen myötä, mutta Saaristokaupungin ruuhka-aikojen vuorotarjontaa lisätään nykyisestä lisäautoilla.

 

Linjojen 6 ja 6X reitit muutetaan kulkemaan Lehtoniemen uusien alueiden läpi kesällä rakennettavaa Kaivannonlahdenkatua pitkin. Linja 23 päätetään arkisin Pyörönkaarelle ja yhdistetään linjan 6 kanssa maanantaista lauantaihin siten, että Savilahden suunnalta Petoselle tuleva linjan 23 auto jatkaa Pyörönkaarelta linjana 6 Saaristokaupungin kautta keskustaan ja toiseen suuntaan linjan 6 auto jatkaa Pyörönkaarelta Savilahden suuntaan linjana 23. Muutoksen myötä linjojen 6 ja 23 aikatauluihin tehdään muutoksia.

 

Lisäksi linjan 6 reitti oikaistaan keskustan ja Puijonlaakson välillä reitille Tori-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu jne. nykyisen Puijonkadun ja Asemakadun kautta kulkevan reitin sijaan ajoaikojen nopeuttamiseksi.

 

Linjalta 9 siirretään vuorotarjontaa linjalle 7. Linjan 7 matkustajamäärät ovat suurempia kuin linjalla 9 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa. Linjalle 7 tulee M-P+ 20 minuutin vuoroväli ja linjaa 9 liikennöidään M-P+ tunnin välein aamulla ja iltapäivällä.

 

Linjan 7 lauantain aikataulut 20 minuutin vuorovälillä muutetaan mukailemaan samaa aikataulurytmiä, kuin arkipäivään muutetut aikataulut.

 

Linjan 9 reittiin tehdään seuraavat muutokset:


- reitti jatketaan Rypysuolta Päivärantaan, jossa se korvaa linjan 15 ja tarjoaa laajemman vuorotarjonnan Päivärannan ja Puijonlaakson välille


- reitti muutetaan kulkemaan Puijonlaaksossa Luistelijantien pysäkin kautta, jossa se korvaa sieltä poistuvan linjan 2. Lisäksi linja 9 kulkee Puijonlaaksosta Niiralan kautta keskustaan, jolloin Rypysuolta saadaan nykyistä nopeampi yhteys Savilahteen ja Niiralaan


- reittiä jatketaan Jynkästä Lippumäkeen, jolloin Lippumäestä saadaan suora yhteys Tasavallankadun kautta keskustaan.

Linjan 9X lähtöaikaa keskustasta Jynkkään aikaistetaan 15 minuutilla lähtemään M-P+ klo 7:20. Tällöin Jynkän koululle ehtii nykyistä paremmin kouluun ja autokiertomuutoksella saadaan kustannussäästöjä.

Linjan 29 M-P+ vuorotarjontaa lisätään nykyisestä kasvaneiden matkustajamäärien ja Savilahden kehittymisen vuoksi.

 

Kohde 4

 

Linja 2: Rahusenkangas – keskusta – Haapaniemi – Savilahti (siirtyy kohteesta 1)
Linja 16: Petonen – Jynkkä – keskusta
Linja 20: Päiväranta – Niuva – KYS - keskusta
Linja 21: Pirttiniemi – keskusta – Inkilänmäki – Päiväranta
Linja 22: Pirtti – keskusta
Linja 23: (Saaristokaupunki -) Petonen – keskusta – Itkonniemi

 

Linja 2 Rahusenkangas-keskusta-Puijonlaakso muutetaan liikennöitäväksi Rahusenkankaalta keskustan ja Haapaniemen kautta Savilahteen. Puijonlaaksossa linjan korvaa talvikaudella linja 9, joka on kuvattu tarkemmin kohteessa 3.

Linjan 2 uusi reitti kulkee Rahusenkankaan ja keskustan välillä nykyisestä reitistä poiketen Inkilänmäentien kautta ja reitti oikaistaan kulkemaan keskustassa Haapaniemenkatua Maaherrankadun sijaan. Linjan 2 reittimuutoksella saadaan lisävuoroja Inkilänmäelle, jossa talvikaudella ruuhka-aikoihin linja 21 on ruuhkautunut. Keskustasta linjan 2 vuorot jatkavat Haapaniemen kautta Savilahteen. Muutoksella saadaan lisävuoroja Haapaniemelle sekä suorat yhteydet Haapaniemen ja Savilahden välille. Linjan 2 uusi reitti on: Rahusenkangas-Pihlajaharjuntie-Kallantie-Poukamankatu-Ruutikellarinkatu-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-keskusta-Haapaniemenkatu-Haapaniementie-Jynkänkatu-Tasavallankatu-Savilahdentie-Microteknian piha.

 

Linjan 2 vuorojen lähtöajat Rahusenkankaalta ja Savilahdesta aikataulutetaan siten, että linjan 2 aikataulut porrastuvat linjan 21 aikataulujen kanssa Inkilänmäessä ja sopivat myös Savilahteen.

 

Linjan 15 Päiväranta – keskusta koulupäivisin liikennöidyt vuorot poistetaan. Korvaavia yhteyksiä on tarjolla linjan 9 vuoroilla. Linjan 9 reittiä ja vuorotarjontaa on kuvattu tarkemmin kohteen 3 kohdalla.

 

Linjan 16 aikatauluja keskustasta Jynkkään muutetaan M-P+ päivällä 5 minuutilla nykyistä aikaisemmaksi, jotta lähtöajat porrastuisivat linjojen 7 ja 21 Savilahteen lähtevien vuorojen kanssa. Muutos edellyttää, että samoissa autokierroissa ajettavan linjan 21 lähtöaikoja keskustasta Päivärantaan sekä linjan 20 lähtöaikoja Päivärannasta keskutaan aikaistetaan M-P+ päivällä 3 minuutilla.

 

Linjan 16 lähtöaikoja L+ keskustasta Petoselle myöhäistetään 5 minuutilla, jotta aikataulut porrastuvat nykyistä paremmin keskustan ja Savilahden välillä.

 

Linjalle 20 lisätään M-P+ vuoro Päivärannasta keskustaan klo 6:50, joka tarjoaa nykyistä paremman yhteyden mm. työvuorolle KYSille.

 

Linjan 23 reittiä muutetaan M-P+ siten, että vuorot päättyvät Pyörönkaarelle Lehtoniemen sijaan. Linja 23 yhdistetään linjan 6 kanssa M-L+ Petosella, mikä tarjoaa korvaavia yhteyksiä Saaristokaupunkiin. Reittien yhdistämisen myötä linjan 23 aikatauluja muutetaan.

 

Kohde 5

Linja 30 Panninniemi – Siilinjärvi – Haaparinne – Vuorela – Kuopion keskusta - Haapaniemi
Linja 31 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Vuorela – Kuopion keskusta – Matkus – Hiltulanlahti
Linja 32 Leppäkaarre – Siilinjärvi – moottoritie – Kuopion keskusta – Savilahti
Linja 35 Harjamäki – Siilinjärvi – Toivala – Kuopion keskusta – Savilahti (– Matkus)
Linja 40 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Lentoasema – Kuopion keskusta – Savilahti.

 

Linja 30 jatketaan kulkemaan Vuorelasta Haaparinteen, Kasurilantien, Siilinjärven ja Räisälän kautta Panninniemeen asti. Nuottarannan kääntöpaikan pisto jää reitiltä pois. Tämä muutos on 2017 valmistuneen linjastosuunnitelman mukainen.

 

Linjalle 30 M-P+ lisätään uusi lähtö klo 5:50 Haapaniemeltä Kuopion keskustaan ja Siilinjärvelle. Näin ollen muodostuu Haapaniemeltä yhteys Kuopion keskustaan klo 6:ksi ja Kuopiosta Siilinjärvelle klo 7:ksi.

 

Linjan 30 M-P+ lähtöaikoja iltapäivässä muutetaan lähtemään XX:00, kun aikaisemmin vuorot lähtivät XX:05. Lähtöaikaa siirretään linjasivun pidentymisestä johtuen ja että linjan lähtöajat sopivat paremmin tärkeille ajantasauspaikoille ja porrastuvat paremmin muiden Siilinjärven linjojen kanssa. Aamupäivällä vuorot lähtevät Haapaniemeltä XX:50.

 

Linjan 30 M-P+ klo 12:05 lähtö Haapaniemeltä poistetaan vähäisten matkustajamäärien ja reittimuutosten vuoksi. Haapaniemeltä on noussut vuoroon keskimäärin 3 matkustajaa ja Kuopion keskustasta 3 matkustajaa. Klo 12:05 Haapaniemeltä lähtenyt vuoro on muodostanut 50 min asiointiyhteyden Kuopion keskustaan. Nykyisissä suunnitelmissa asiointiyhteys muodostuu aikavälille 13:00 -13:50. Kuopion keskustasta Vuorelaan yhteys säilyy klo 12:15 linjalla 35.

 

Linjan 31 päätepysäkki Hiltulanlahdessa muutetaan Viitostien ja Hiltulanlahdenkadun liikenneympyrästä Patterinmäenkadulle postikeskukselle. Lisäksi linjan reitti muutetaan Matkuksen ja Hiltulanlahden välillä kulkemaan uuden asuin alueen läpi Hiltulanlahdenkadun kautta. Linjan 31 muutettu reitti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Linja 31 ei kierrä jatkossa Siilinjärven Haaparinteentien kautta. Muutoksella pyritään nopeuttamaan linjan liikennöintiä Kuopion ja Siilinjärven välillä sekä parantamaan linjan aikatauluvarmuutta. Linjan 30 vuorot kulkevat Haaparinteen kautta ja tuovat arkisin korvaavia yhteyksiä Haaparinteentielle.

 

Linjan 31 M-S+ vuoroja Simonsalosta muutetaan lähtemään XX:23 aikaisemman XX:22 sijaan. Uusi lähtöaika vastaa paremmin linjan toteutuneita ajoaikoja.

 

Linja 31T M-P+ 6:42 vuoro Simonsalosta muutetaan alkamaan Siilinjärven linja-autoasemalta klo 7:00. Linja 32 tarjoaa nopeat yhteydet Leppäkaarteesta Kuopioon ja lisäksi Leppäkaarteelta on tarjolla linjan 40 vuoro klo 6:47.

Linjan 31 M-P+ klo 6:03 lähtö Hiltulanlahdesta aloitetaan jatkossa KYS:lta klo 6:35 pienten matkustajamäärien vuoksi. Korvaavat yhteydet Hiltulanlahden ja Kuopion keskustan välille tarjotaan linjalla 35.

 

Linjan 31 M-S+ lähtöajat Postikeskukselta ovat aamupäivällä xx:05 ja iltapäivällä klo 14:02 alkaen xx:02, jotta Matkukselle jää iltapäivässä riittävästi aikaa matkustajien kyytiin ottoa varten.

 

Linjojen 31 ja 31T M-S+ Kuopion keskustasta Siilinjärven suuntaan lähtevien vuorojen lähtöajaksi muutetaan XX:42. Vuorot lähtivät aikaisemmin XX:40. Linjan 31 aikaisempi 25 min ajoaika Matkuksen ja Kuopion keskustan välillä ei ole riittänyt. Linjan ajoaika Matkukselta Kuopion keskustaan lisääntyy 2 minuutilla.

 

Linjan 31 T M-P+ 15:25 ja 16:25 KYS:ltä lähtevät vuorot päätetään Siilinjärvelle Leppäkaarteen sijaan. Suorat vuorot linjalla 32 tarjoavat Kuopiosta nopean yhteyden Leppäkaarteeseen, jonne pääsee myös linjojen 31 ja 40 normaaleilla vuoroilla.

 

Linjan 31 M-P+ 22:40 vuoro torilta Siilinjärvelle sekä linjan 35 M-P+ 22:05 vuoro Microteknialta Siilinjärvelle yhdistetään yhdeksi vuoroksi pienten matkustajamäärien (linjan 35 vuorolla Kuopiosta lähtenyt keskimäärin 5 matkustajaa ja reitin varrelta kyytiin tullut 1,5 matkustajaa) ja kustannussäästöjen vuoksi. Yhdistetty vuoro ajetaan linjatunnuksella 31T Microteknian pysäkiltä lähtien klo 22:25 ja Maljalahdenkadun pysäkiltä lähtöaika on klo 22:35. Siilinjärvellä ajetaan reittiä Siilinjärven Mh – Harjamäki – Leppäkaarre.

 

Linja 31 P+ 23:22 vuoro Simonsalosta Kuopioon muutetaan lähtemään klo 23:32, koska auto ei ehdi normaaliin Simonsalon lähtöaikaan, kun viimeinen vuoro kiertää M-P+ Harjamäen lenkin ennen Simonsaloa. 

Siilinjärven ja Kuopion välille lisätään linja 32, joka tarjoaa ruuhka-aikoihin nopeita yhteyksiä moottoritien kautta. Linjan reitti Siilinjärveltä Savilahteen on seuraava: Leppäkaarre – Siilinjärven mh. – Viitostie (ei ramppeja) – Kellolahdentie – Puijonkatu- Asemakatu- Haapaniemenkatu- Tulliportinkatu – Niiralankatu – Savilahti – Microteknia.

Linjan 35 reittiä jatketaan Matkukselta Hiltulanlahteen samaa reittiä linjan 31 kanssa ja päätepysäkkinä toimii Postikeskus Patterimäenkadulla.

 

Linjan 35 M-L+ Microkadulta ja Savilahdentieltä Siilinjärvelle kulkevien vuorot muutetaan lähtöajalle xx:03 koko päivän ajaksi, pois lukien kaksi viimeistä lähtöä Microkadulta, joiden lähtöajat ovat 20:05 ja 21:05. Iltavuoroilla on muista vuoroista poikkeavat lähtöajat, jotta Savilahden alueella työskentelevillä olisi paremmat mahdollisuudet ehtiä kyytiin, kun ilta-aikaan vuorotarjonta on vähäisempää.

 

Linjalle 35 M-P+ Harjamäestä Kuopioon muutetaan iltapäivässä lähtöajaksi XX:05 klo 12:05 alkaen lähtöajan XX:10 sijaan aikatauluvarmuuden vuoksi.

Linjan 35 L+ lähtöajaksi Harjamäestä muutetaan XX:05 koko päiväksi aikataulujen selkeyttämiseksi.

 

Linjan 35 L+ vuoroille Kuopiosta Siilinjärvelle muutetaan lähtöajaksi XX:12 klo 12 jälkeen, kun aikaisemmin lähtöaika oli XX:10. Tällä muutoksella mahdollistetaan Savilahden ja Microteknian lähtöajaksi XX:03 läpi koko viikon.

Linjan 35 L+ vuoroille Siilinjärveltä Kuopioon muutetaan Siilinjärven lähtöajaksi XX:12, kun aikaisemmin lähtöaika oli XX:15. Muutoksella pyritään parantamaan linjan aikatauluvarmuutta.

 

Linjan 35 M-P+ 21:05, 22:05 ja L+ 21:05 vuorot Harjamäestä Savilahteen päätetään Kuopion keskustaan klo 21:50 ja 22:50 kustannussyistä ja pienten matkustajamäärien vuoksi. Tarjolla on korvaavia vuoroja keskustan ja Savilahden välillä linjalla 21.

 

Linjan 40 M-P+ lähtöaikaa Simonsalosta Kuopioon siirretään 5 minuutilla nykyistä myöhäisemmäksi XX:47 pois lukien klo 19:02 vuoro, joka tarjoaa yhteyden lentoasemalta Kuopioon. Savilahdesta Siilinjärvelle lähtöaikaa muutetaan 3 minuuttia nykyistä myöhäisemmäksi XX:55 paitsi klo 5:00 vuoroa, joka toimii yhteytenä aamulennolle. Aikataulumuutoksilla on tarkoitus parantaa linjan aikatauluvarmuutta.

 

Linjalle 40 lisätään M-P+ klo 9:05 vuoro Lentoaseman ja Savilahden välille, joka palvelee Kuopioon klo 8:50 saapuvan lennon matkustajia. Muutos on linjastosuunnitelman mukainen.

 

Maaseutuliikenne                     Linjalle 61 M –P + lisättiin talvikaudella 2018-2019 liikennettä Nilsiän ja Tahkon välille. Arkivuoroissa ei ole ollut matkustajia, joten M-P+ vuorot klo 12:35 Tahkolta Nilsiän kautta Kuopioon ja Nilsiästä klo 12:20 ja 16:40 Tahkolle lopetetaan hiihtokauden ulkopuolella. Vuorot muutetaan liikennöitäväksi pelkästään hiihtokaudella (1.12.2019-30.4.2020). Hiihtokaudellakin vuoroilla on ollut vähän matkustajia, mutta Tahkon matkustuspotentiaalin ja Kuopion sekä Siilinjärven alueen asukkaiden Tahkolle pääsyn takia, vuorot halutaan pitää laskettelukaudella olemassa.

 

Linjojen 71-75 M-P+ aamulähtöjä muutetaan kulkemaan Leväsentien kautta Moottoritien sijaan. Linjan 71 M-P+ klo 15:10 Presidentinkadulta lähtevä vuoro aloitetaan koulupäivisin klo 15:00 Hermannilta Leväsentie 2:sta. Linjan 75 M-P+ lähtö 16:05 aloitetaan koulupäivisin Hermannilta klo 15:55. Muutokset johtuvat Ammattiopiston liiketalouden opiskelijoiden siirtymisestä Hermannin liikekeskukseen opiskelemaan.

 

Linjan 82 M-P+ 6:20 vuoro Kuopiosta Neuronille lopetetaan vähäisten matkustajamäärien vuoksi (keskimäärin 1,2 matkustajaa). Tämä muutos on tehty kesäkaudelle 2019.

 

Muutosten kustannukset     

Liikennöintisuunnitelmiin tehdyt muutokset kasvattavat liikennöinnistä maksettavia korvauksia talvikauden aikana noin 255 000 €. Näistä kustannuksista noin 121 000 € kohdistuu vuodelle 2019. Koska muutokset parantavat palvelua, oletetaan osa lisäkustannuksista tulevan takaisin lisääntyvinä lipputuloina.

 

Kilpailutuksessa olleiden kohteiden osalta ei esitetä muutoskustannuksia, koska kohteiden uudet hinnat ovat määräytyneet kilpailussa. Jatkossa liikenteiden suoritteiden muutoksia verrataan kesäkauden 2019 ja talvikauden 2019-2020 suoritteisiin.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska muutoksilla lisätään vuorotarjontaa ja parannetaan joukkoliikennejärjestelmän käytettävyyttä.

 

 

Esitys                                               Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy liitteenä olevat liikennöintisuunnitelmat, joihin sisältyvät edellä esitetyt muutokset.

 

 

Liitteet

2

4190/2019 Aikataululiite talvi 2019-2020

 

3

4190/2019 Taulukko talvikauden 2019-20 muutoksista ja kustannuksista

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tero Myyryläinen

puh. +358 44 718 5329

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Tero Myyryläinen ja Antti Tirkkonen selostivat asiaa.

 

Kirjoitusvirheenä korjataan, että linjalla 4 keskustasta KYSin kautta Neulamäkeen kulkee maanantai-perjantai –päivinä klo 7:03 vuoro aikataulu-liitteessä olevan vuoron klo 6:10 sijaan.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa