Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 97

Asianro 1243/08.00.00/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / Huuhankadun pysäköinti välillä Ruotsinkatu - Rajakatu

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

                                                          kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Selostus                                         12.9.2018 on tehty liikennemerkkialoite Huuhankadulle koskien katuväliä Kalliokatu- Raivaajantie. Aloitteessa anottiin liikennemerkkiä, joka rajoittaisi pysäköintiä Huuhankatu 24 ja 26 kohdalla. Aloitteessa esitettiin aikarajoitus arkisin klo 7-17 tai toisena vaihtoehtona vuoropysäköintiä, jolloin tuo katuosuus olisi vapaa ainakin joka toinen päivä. Aloitteessa todettiin, että käytännössä pysäköityinä ko. katuosuudella ovat vastapuolella sijaitsevan päiväkodin työntekijöiden autot, joten aikarajoitettu kielto toimisi aloitteen tekijän mukaan ehkä parhaiten. Aloitteessa todettiin, että autot pysäköidään aina samalle puolelle katua, vaikka kadun toisella puolella ei ole pysäköintiä kielletty tai rajoitettu. Autoja mm. pysäköidään lähelle pihaliittymiä haitaten pihaan- ajoa vaikka muualla kadulla olisi tilaa pysäköintiin.

 

Aloitteessa esitetään seuraavia perusteita liikennemerkin anomiseksi:

         Tärkeimmät liittyvät katualueen puhtaanapitoon tonttien kohdalla.

         Tärkeimpänä hankaluudet kaupungin omien koneiden suorittamassa kadunpuhdistuksessa talviaikaan. Kadun auraus on hankalaa aina samassa paikassa pysäköityjen autojen takia, ja lisäksi esim. viimekin talvena linkotyönä suoritettu lumikasojen poisvienti jäi parikin kertaa suorittamatta. Tämän vuoksi lumipenkat jäävät tonttien eteen mm. haittaamaan liikennöintiä kiinteistöjen pihoihin. Samoin keväisin hiekanpoisto on jäänyt monena keväänä vaillinaiseksi edessä olleiden autojen vuoksi.

30.1.2019 aloitteen käsittelyn etenemistä tiedusteltiin. Viestiin on listattu lisää perusteluja pysäköintirajoituksen lisäämisen tueksi:

         Pysäköinti tapahtuu yksinomaan samalla puolella katua jatkuvasti haitaten kadun puhtaanapitoa ympäri vuoden.

         Aurauksen jäljiltä jää lumipenkkoja. Autoja pidetään penkkojen kohdalla, vaikka kadun toisella puolella olisi tilaa, josta lumipenkka on poistettu.

 

Kun aloitteen käsittelyä tiedusteltiin, asiakkaalle vastattiin, että asia on työlistalla, mutta sen käsittelyä ei ole ehditty aloittaa. Asiakkaalle myös vastattiin, että katujen kunnossapito voi tarvittaessa käyttää ”kadun putsaus” päiviä helpottamaan talvikunnossapitoa. Lisäksi todettiin, että kohteessa voisi mahdollisesti kokeilla vuoropysäköintiä, mutta varmuudella sitä ei voi vielä luvata.

 

Aloitteen tekijät kokevat samoilla paikoilla tapahtuvan pysäköinnin kiusaksi.

25.3.2019 §30 tehdyllä päätöksellä päädyttiin pitämään Huuhankadun järjestelyt ko. kohdalla ennallaan.

 


 

Perusteluina oli:

         Kunnossapidosta saadun lausunnon mukaan ko. kohdan kunnossapito on tapahtunut vastaavasti kuin muuallakin, eivätkä he todenneet paikan olevan erityisen ongelmallinen. Katujen kunnossapitäjä voi asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja kadun aurauksen tai hiekan puhdistamisen ajaksi tarvittaessa.

         Kaupunki ei aseta pysäköintikieltoja tonttiliittymien takia, koska tieliikennelain (§27 ja §28) mukaisesti pysäköinti on kiellettyä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Pysäköinti on kielletty kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Liikenneministeriön päätöksessä liikenteenohjauslaitteista §17 sanotaan: Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkiä ei saa käyttää, jos tieliikennelain säännökset muutenkin ilmeisesti edellyttävät vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista. Mikäli liikennöinti tontille estyy/ on vaikeaa, on asiakkaalla mahdollisuus ottaa yhteyttä pysäköinninvalvontaan. Pysäköinninvalvoja voi paikan päällä arvioida onko pysäköintivirhemaksu aiheellinen.

         Kadun toinen puoli on yleensä pysäköinnistä vapaana, joten yleensä ajorata ei kavennu vaarallisen kapeaksi.

         Yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräilyväylällä riskit törmäämiseen ovat suuremmat ja vaikutuksiltaan vakavammat, mikäli autosta poistutaan varomattomasti. Jos pysäköinti kiellettäisiin yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän puolella, ohjautuisi pysäköinti yksinomaan jalkakäytävän puolelle tuolloin.

         Kiusanteon vaikuttavuutta on vaikea arvioida, mutta aloitteentekijän mukaan vaikutus on merkittävä.

Ko. päätöksessä on selostettu tarkemmin nykytilannetta ja päätökseen vaikuttaneita seikkoja.

 

Oikaisuvaatimus                        Asiasta on jätetty oikaisuvaatimus 12.4.2019 Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että liikennemerkkiesitys koski Huuhankatua välillä Kalliokatu- Raivaajantie. Oikaisuvaatimukseen on kirjattu, että ongelmaa on ajoittain myös välillä Ruotsinkatu- Kalliokatu, koska kadulla pysäköidään vain ja ainoastaan kadun kaakkoisreunalla, vaikka pysäköinti on sallittua kadun molemmin puolin. Sen vuoksi katuosuus on kaakkoisreunaltaan varsin siivottomassa kunnossa.

 

Aloitteen tekijöiden mielestä Huuhankatu välille Kalliokatu- Raivaajantie tarvitsee vuoropysäköinnin. Aloitteen tekijät vetoavat, että kaupungin eri alueet eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että puhtaanapidon ongelmat eivät koske pelkästään lumien ajoa, vaan myös aurausta ja syksyisin lehtien poistoa, joka kuuluu kiinteistön omistajalle. Hiekanpoisto ja lumien linkous kuorma-auton lavalle kuuluvat toimenpiteisiin, joita varten katualueelle joskus asetetaan väliaikainen pysäköintikielto. Oikaisuvaatimuksessa on todettu, että tällainen keino on ollut käytössä korkeintaan kerran vuodessa ko. alueella.

 

Aloitteen tekijöiden mukaan pysäköinnin ”vaarallisuus” kadun toisella puolella ei pidä paikkaansa, koska ihmiset, jotka ko. kadunvälillä pysäköivät, tulevat paikalle käytännössä aina yksin, jolloin ovea ei aukaista kevyen liikenteen väylälle päin. Näin ollen autoista aukaistaan ovea aina ajoradalle päin.

 

Aiemmassa aloitteessa viitattiin, että pysäköijät ovat pääosin läheisen päiväkodin henkilökuntaa. 25.3.2019 päätökseen kirjattiin, että ” Työntekijöiden olisi suotavaa pysäköidä päiväkodin kiinteistön pysäköintipaikoilla. Työnantaja ei kuitenkaan voi velvoittaa työntekijää hankkimaan maksullista pysäköintilupaa. Mikäli työntekijät eivät lunasta pysäköintilupia, toivomme työntekijöiden kiinnittävän huomiota siihen, että pysäköinti ei vaikeuta tonteille ajoa Huuhankadulla ja mahdollisuuksien mukaan kadun toista puolta voitaisiin myös käyttää pysäköintiin.”. Päätös lähetettiin ko. päiväkodille tiedoksi. Aloitteen tekijän mukaan päätöksessä tehty suositus pysäköidä kadun luoteispuolelle ei ole muuttanut pysäköintikäyttäytymistä.

 

Oikaisuvaatimuksessa on todettu, että jos vuoropysäköinti tulisi ja pysäköintipaikat vähenevät, niin siitä huolimatta ko. ympäristössä pysäköintipaikkojen määrä olisi riittävä.

 

Aloitteen tekijät esittävät edelleen pysäköinnin rajoittamista Huuuhankadulla välillä Kalliokatu- Raivaajantie. Aloitteen tekijöiden mielestä vuoropysäköinti olisi paras ratkaisu.

 

Vastine                                          Oikaisuvaatimukseen on kirjattu, että ongelmaa on ajoittain myös välillä Ruotsinkatu- Kalliokatu, koska kadulla pysäköidään vain ja ainoastaan kadun kaakkoisreunalla, vaikka pysäköinti on sallittua kadun molemmin puolin. Sen vuoksi katuosuus on kaakkoisreunaltaan varsin siivottomassa kunnossa. On mahdotonta sanoa, ilman jatkuvampaa tarkkailua paikan päällä, ohjautuuko pysäköinti kaakkoisreunalle siksi, että se on pysäköijien luontaisella kulkureitillä paremmin. Jos ajoneuvot tulevat Ruotsinkadun suunnasta, niin pysäköinti ohjautuu luontaisemmin kaakkoisreunalle, koska muutoin kadulla joutuisi kääntämään ajoneuvon, jos haluaisi tai joutuisi pysäköimään kadun luoteisreunalle. Tämä voisi johtaa vaaratilanteisiin ja suurempiin liikenneturvallisuusriskeihin, kun ajoneuvoja käännettäisiin keskellä katua jos esim. pysäköinti kaakkoisreunalla kiellettäisiin tai sitä rajoitettaisiin (vuoropysäköinti tai aikarajoitus) siten, että pysäköinti ei olisi kadun kaakkoisreunalla mahdollista.

 

Aiempaan päätökseen todettiin, että keskustan alueella (esim. Satamakadulla) vuoropysäköinnistä saadut kokemukset ovat olleet hyviä, mutta lähiöissä (esim. Lehtoniemessä) kokemukset puolestaan eivät ole olleet rohkaisevia. Etenkin Lehtoniemessä pysäköintiä tapahtui molemmin puolin katua, koska pysäköijät olivat ennakoineet puolen vaihtoa esim. jos pysäköintitarve alkoi myöhään illalla tai yöllä. Tämän vuoksi siellä oli usein tilanteita, että kadulla oli pysäköityjä autoja molemmin puolin katua ja näin ollen ajorata kaventui vaarallisen kapeaksi. On todettu, että aivan keskustassa vuoropysäköinti näyttää toimivan, mutta muualla ei. Ongelmien vuoksi Lehtoniemen alueelta vuoropysäköinnistä luovuttiin. Vaarana on, että tässäkin kohteessa voi olla samantyyppisiä ongelmia. Asukkaat ja muut alueella vierailevat voisivat noudattaa vuoropysäköintiä oikein (pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä kello 8:sta seiraavaan päivään klo 8: aan), mutta voi olla riskinä, että päiväkodin työntekijät saattaisivat ennakoida puolen vaihtoa, jos työaika alkaa ennen klo 8:aa. Lisäkilvellä on mahdollista osoittaa, että vaihtumisaika on joku muu kuin klo 8 aamulla. Päiväkodin työntekijöitä ajatellen ko. vaihtumisaika tulisi olla esim. klo 6.30, mutta se ei puolestaan palvelisi alueen asukkaita tai vieraita niin hyvin. Näin ollen riski siihen, että kadun molemmilla puolilla on pysäköintiä ja katu tukkeutuu pysäköinnin vuoksi, on mahdollinen.

 

Oikaisuvaatimukseen oli todettu, että kunnossapitäjän asettamaa väliaikaista pysäköintikieltoa ko. alueella on ollut käytössä korkeintaan kerran vuodessa. Kunnossapito voi asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja tarpeen mukaan. Tässä kohteessa kunnossapitäjä lienee todennut, että kunnossapidon osalta tällaiseen ei ole ollut juurikaan tarvetta. Kohde ei ole ollut erityisen ongelmallinen verrattuna muihin katuihin. Joissakin ongelmallisissa paikoissa väliaikaisia pysäköintikieltoja on voitu pitää pahimpien talvikuukausien ajan esim. kadun puhdistuspäivän sijaan. Tässä kohteessa sellaiseen ei kuitenkaan ole ollut tarvetta.

 

Pysäköinti saattaa aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia sekä jalankulkuväylän että yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän varressa, jos autosta noustaan varomattomasti. Riski on hieman suurempi yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän varressa, koska pyöräilijöillä nopeudet törmäämistilanteissa ovat suuremmat kuin jalankulkijoilla. Suuremmilla nopeuksilla reagoimisajat jäävät näin ollen lyhyemmäksi kuin jalankulkijoilla ja näin ollen mahdollisessa törmäämisessä tapahtuvat vahingot ovat vakavampia. Oikaisuvaatimuksessa on todettu, että ko. pysäköijät tulevat käytännössä aina yksin, jolloin tällaista liikenneturvallisuusongelmaa ei pääse syntymään. Pysäköintirajoitusta ei voi perustaa ko. väittämään. Kadulla voi olla esim. iltaisin tai viikonloppuisin muitakin pysäköijiä kuin päiväkodin henkilökunta. Esim. frisbeegolf alueelle voi mennä perheitä, jotka matkustavat samassa ajoneuvossa, jolloin osa poistuu ajoneuvosta yhdistetyn jalankulu- ja pyöräväylän puolelta.

 

Aloitteen tekijän mukaan päätöksessä tehty suositus pysäköidä kadun luoteispuolelle ei ole muuttanut pysäköintikäyttäytymistä. Lähtökohta on, että kiinteistön tarvitsemat pysäköintipaikat tulee sijoittaa aina tontille. Päiväkoti on kaupungin päiväkoti ja kiinteistöä hallinnoi Tilakeskus. Kaupunginhallitus on päättänyt 10.12.2018 koskien kaupungin henkilökunnan pysäköintiä, että vuosilupa on jatkossa maksullinen kaikilla pysäköintipaikoilla. Työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää ostamaan pysäköintilupaa. Sekä tässä kohteessa, kuten muuallakin kaupunki- ja lähiö/ maaseutualueilla, tämä on johtanut siihen, että työtekijät etsivät ilmaisen parkkipaikan esim. lähikatujen varsilta. On havaittu, että esim. päiväkotien, koulujen, palvelutalojen yms. lähiympäristössä on päiväaikaan pysäköintiä kadun varressa. Jos ko. kaupunginhallituksen päätös purettaisiin ja jatkossa kaupungin henkilökunnan pysäköinti kiinteistön tontilla olisi ilmaista, voisi aloitteessa esitetty pysäköintiongelma loppua kokonaan tai ainakin vähentyä jonkin verran sekä ko. kohteessa että muidenkin kaupungin palveluiden läheisyydessä. Tämä edellyttäisi kaupungin henkilökunnan pysäköinnin osalta uusia ratkaisuja.

 

Oikaisuvaatimuksessa on todettu, että jos vuoropysäköinti tulisi ja pysäköintipaikat vähenevät, niin siitä huolimatta ko. ympäristössä pysäköintipaikkojen määrä olisi riittävä. Päätökseen todettiin aiemmin, että vuoropysäköinnin huonona puolena on, että pysäköintipaikat vähenevät n. puoleen entisestä, koska pysäköinti on sallittua vain toisella puolella kerrallaan. Huuhankadun ympäristössä sijaitsee suurimmaksi osaksi erillispientaloja, jotka todennäköisesti mahtuvat täyttämään pysäköintitarpeensa omalla tontilla. Asemakaavassa (vuodelta 1992) ko. erillispientalojen osalla autopaikkavaatimuksena on ollut kaksi autopaikkaa/ asuntoa kohden (2ap/as). Asuin-, liike ja toimistorakennusten osalta autopaikkavaatimus on yksi autopaikka/ 60 liike-, toimisto- tai niihin verrattavaa kerrosalaneliömetriä kohden (1ap/60Km2) ja yksi autopaikka/ asuntoa kohden (1ap/ as). Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella autopaikkavaatimus on yksi autopaikka/ 100 kerrosalaneliömetriä kohden (1ap/100m2). Oletettavasti ko. paikat riittävät kiinteistöjen tarpeisiin, mutta kadun varressa olevat pysäköintipaikat palvelevat myös muita alueella vierailevia, kuten esim. frisbeegolfradan käyttäjiä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää suunnittelupäällikön päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

33

1243/2019 Huuhankadun pysäköinti välillä Ruotsinkatu- Rajakatu

 

34

1243/2019 Huuhankatu asemapiirustus

 

35

1243/2019 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa