Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2019/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 4061/05.17.00/2019

 

 

Palvelumuodon muutos Tervaniityn, Iltatuuli 2:n ja Leväsen asumisyksiköissä

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Taustaa ja perustelut

                            

Tervaniitty ja Iltatuuli 2 ovat palveluasumisen yksikköjä Kuopion kaupungin vanhusten asumispalvelussa. Palveluasumisessa asukkaiden hoivantarve ei edellytä ympärivuorokautista hoitajien läsnäoloa. Helmikuussa 2019 Tervaniityssä ja Iltatuuli 2:ssa asuvien ikäihmisten toimintakykyä ja palvelutarvetta arvioitiin yhdessä palveluohjauksen kanssa. Arvioinnin perusteella todettiin, että yhteensä 37 asukkaan (noin puolen) palvelutarve edellytti hoitajien ympärivuorokautista läsnäoloa eli tehostetun palveluasumisen palvelutasoa.

 

Tervaniityssä ja Iltatuuli 2:ssa asuvien tehostetun palveluasumisen tarpeeseen vastaaminen edellyttää joko asukkaiden muuttamista tehostetun palveluasumisen yksikköön tai Tervaniityn ja Iltatuuli 2:n palvelumuodon kehittämistä niin, että asukkaiden palvelutarve voidaan täyttää nykyisessä asumispaikassa.

Vanhuspalvelujen strategisena tavoitteena on välttää tarpeetonta asiakkaan muuttamista palvelutarpeen muuttuessa ja asumispalveluja onkin toteutettu asiakaslähtöisellä yhden portaan asumispalvelulla. Yksiportaisessa asumisessa asuu sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen asukkaita. Asiakaskokemukset ovat olleet hyviä. Yksiportaisuus on osoittautunut myös kustannustehokkaaksi palvelutuotannon ja jouhevamman palvelujen järjestämisen näkökulmasta.

 

Tässä yhteydessä on hyvä tunnistaa, että sekä palveluasumisen että tehostetussa palveluasumisen palvelua odottavien jonotilanne on edelleen haasteellinen ja erityisesti palveluasumisessa paikkoja vapautuu hitaasti. Tervaniityn ja Iltatuuli 2:n palvelumuodon muuttuessa yksiportaiseksi, palveluasumisen paikat vähenevät näin syntyvä vaje tavallisen palveluasumisen paikoissa on perusteltua turvata muuttamalla Leväsen palvelukeskuksen tehostettu palveluasuminen yksiportaiseksi palveluasumiseksi. Kuopion kolmen asumispalveluyksikön muuttaminen yksiportaisiksi yksiköiksi antaa palveluiden järjestämiselle joustavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa asukkaan hoidon eheyttä. Kokonaisratkaisu myös turvaa molempien palvelumuotojen tarjonnan nykyisessä kysyntätilanteessa.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen

 

Tervaniityn, Iltatuuli 2 palveluasumisen yksiköt ja Leväsen tehostetun palveluasumisen yksikkö muutetaan yhdenportaan asumispalveluksi. Henkilöstömitoitus ja osaaminen määritellään kulloisenkin asukasrakenteen mukaan. Muutoksen kustannusvaikutukset ovat tälle vuodelle noin 214 000 euroa, joka aiheuttaa vastaavan suuruisen paineen vuoden 2019 talousarvion toteutumiselle.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa