Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2019/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 47

Asianro 5626/00.01.01/2019

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan muutosesitys Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Ympäristönsuojelulain (YSL) 16. luvussa säädetään talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella sijaitseva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää lainsäädännön ja kaupungin ympäristönsuojelumääräysten talousjätevesien puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 mennessä.

 

Kuopion kaupungin alueella on runsaasti rantarakentamista, jonka vuoksi alle 100 metrin päässä vesistön rantaviivasta sijaitsevia rakennuksia, joissa tuotetaan talousjätevettä, on Kuopiossa yli 10 000 kappaletta. Lisäksi Kuopiossa on noin 500 talousjätevettä tuottavaa kiinteistöä, jotka sijaitsevat vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

 

YSL 156 d:n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa puhdistusvaatimuksista YSL 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Huomioon ottaen siirtymäajan piirissä olevien kiinteistöjen runsaan lukumäärän, joka on yksi suurimpia koko maankin tilanteeseen verrattuna, on varauduttava siihen, että poikkeamishakemuksia puhdistusvaatimusten täyttämisestä määräajassa tulee hyvin runsaasti. Siirtymäajan päättyessä kaikilla em. kiinteistöillä samanaikaisesti, poikkeamishakemuksia tulee kertaluonteisesti suuri määrä lyhyellä aikavälillä.

 

Poikkeamishakemusten päätösharkinta on luonteeltaan oikeusharkintaa, johon ei sisälly poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Näiden syiden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että YSL 156 d:n mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimii Kuopiossa kaupunginhallitus, vaan tehtävä olisi tarkoituksenmukaista siirtää ympäristönsuojelun viranomaisasioista päättävälle lautakunnalle.

 

Päätösharkinnan vaatima asiantuntemus jätevesijärjestelmien teknisistä ominaisuuksista ja ympäristönsuojelullisten näkökulmien huomioimisesta löytynee parhaiten kaupungin alueellisista ympäristönsuojelupalveluista. YSL:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen on jo sisällytetty ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Näin ollen ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että YSL 156 d §:n mukainen toimivalta siirrettäisiin hallintosäännössä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.

 

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään lisättäväksi uusi kohta 40. jossa määrätään seuraavaa: ”toimia ympäristönsuojelulain 156 d §:n tarkoittamana kunnan toimivaltaisena viranomaisena”.

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa