Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 111

Asianro 8194/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puijonlaakso 12-33-5, 12-33-6 ja 12-71-1 (Taivaanpankontie 25)

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavan muutostyössä tutkitaan alueella olevien kortteleiden täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavanmuutos koskee kiinteistöjä 12-33-5, 12-33-6 ja 12-71-1 sekä katualuetta ja osaa puistoalueesta. Asemakaavan muutoksessa liikerakennusten korttelialue, sen viereisen sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue sekä autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavatyössä tutkitaan päiväkodin sijoittaminen kortteliin asuinrakennusten yhteyteen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon on tutkittu kaksi eri toteutusvaihtoehtoa, vaihtoehto A lamellitalo ja vaihtoehto B kolme pistetaloa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa Puijonlaakson asuntotarjontaa sekä päivähoitopalveluja. Kaavamuutos parantaa alueen elinvoimaisuutta lisäämällä lähipalveluja ja palvelukysyntää. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Alueelle sijoittuvan päiväkodin ja uudisrakentamisen myötä liikemäärät lisääntyvät jossakin määrin.

 

Täydennysrakentaminen vaikuttaa naapurustosta avautuviin näkymiin. Korttelista poistuu vanha liikekiinteistö ja tilalle tulee korkeampaa rakentamista.

 

Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää entisestään kaupunkirakennetta ja tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, kunnallistekniikkaan sekä muuhun infrastruktuuriin, näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivia. Yhdyskuntarakenteen eheytymisen hyödyt tasapainottavat rakentamisesta koituvia ympäristövaikutuksia.

 

Uudisrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa. Lapsivaikutukset ovat positiiviset, sillä uusi päiväkoti helpottaa päivähoitotilannetta. Puistossa sijaitsevan 5-vuotiaiden Kotaryhmän huoltotilat tulevat myös sijoittumaan uuden päiväkodin yhteyteen.

 

Jatkotoimenpiteet                     Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 26.6.2019.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

41

8194/2016 kaavaselostusluonnos

 

42

8194/2016 valmisteluaineiston vaihtoehto A, liite 3.1

 

43

8194/2016 valmisteluaineiston vaihtoehto B, 3.2

 

44

8194/2016 kaavaselostuksen liitteet 4-9

 

45

8194/2016 kaavaselostuksen liite 10

 

46

8194/2016 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että vs. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa