Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 104

Asianro 4561/10.00.02.01/2019

 

 

Yritystontin 297-15-9-6 (Kaivotie 36) vuokrasopimuksen uusiminen / Kiinteistö Oy Kuopion Kaivotie 36

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kiinteistö Oy Kuopion Kaivotie 36 hallitsee Särkiniemessä olevaa tonttia 297-15-9-6. Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Vuokralaisen kanssa on käyty neuvottelu vuokrasopimuksen jatkosta. Vuokalainen sitoutuu investoimaan tontille ja aikomuksena on rakentaa tontin eteläpäätyyn 500 - 600 k-m2 kokoinen uusi rakennus viiden vuoden kuluessa. Ensisijaisena käyttäjänä tässä olisi autoala, jonka toiminta tukisi katsastustoimintaa.

 

                                                         

 

Tontin 297-15-9-6 pinta-ala on 5 055 m2, jossa on rakennusoikeutta 3 033 k-m2 (e=0.60). Tontti on asemakaavassa osoitettu teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-13). Korttelialueella saa harjoittaa myös pienteollisuuteen verrattavaa huolto- ja korjaamotoimintaa sekä polttoaineen jakelua.

 

Tontilla on rakennusrekisterin mukaan vuonna 1981 valmistunnut 578 krs-m2:n suuruinen teollisuusrakennus, jossa toimii nykyään K1-katsastusasema. Tontilla on ollut korjaamotoimintaa aiemmin, jonka johdosta alueella voi olla pilaantuneita maita.

 

Tontin käyvästä markkinavuokrasta on pyydetty ulkopuoliselta arvioitsijalta arviolausunto. Vuokrattavan tontin arvo edustaa käypää markkinavuokraa arviolausunnon tarkkuusrajat huomioon ottaen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on yrityspoliittisesti positiivinen. Vuokrasopimuksen uusiminen mahdollistaa tontilla lisärakentamisen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tontti 297-15-9-6 vuokrataan Kiinteistö Oy Kuopion Kaivotie 36 -nimiselle yhtiölle seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika on 1.1.2020 - 31.12.2050.

2.        Tontin vuosivuokra on 20 500 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 935 (joulukuu 2017).

3.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan tontille lisää vähintään 500 m2 kahden vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta ja saattamaan se valmiiksi 3 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta.

4.        Mikäli tontille ei aloiteta lisärakentamista määräajassa, vuokra-aluetta pienennetään ja osa tontista palautuu kaupungille.

5.        Mahdollisista entisestä toiminnasta johtuvasta maaperän pilaantumisesta tai maaperästä löytyvistä jätteistä vastaa vuokralainen kustannuksellaan.

6.        Ennen rakennussuunnittelun käynnistämistä on järjestettävä suunnittelun aloituskokous. Kokouksen järjestämiseksi on otettava yhteys asemakaavoitukseen.

7.        Muut ehdot ovat normaaleja yritystonttien vuokrausehtoja ja sopimusehdot muotoillaan kansliatoimenpitein.

 

                                                          Valmistelija

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa