Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

114 §

29.4.2019

 

§ 53

Asianro 9932/10.02.04/2017

 

 

Ranta-asemakaavaehdotus / Jänismajat / Kuopio 297-426-1-85

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 29.4.2019 114 §

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Ranta-asemakaavan käsittelyvaiheet:

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jänimajojen ranta-asemakaavaehdotuksen 6.2.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 11.2.–13.3.2019. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon liitolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, Kuopion kulttuurihistorialliselle Museolle, alueellisille ympäristönsuojelupalveluille sekä kaavaluonnoksesta mielipiteen jättäneille maanomistajille. Kommentteja sisältävän lausunnon jätti Kuopion kaupungin kunnallistekninen suunnittelu. Muistutuksen jätti yksityishenkilö kaava-alueeseen rajoittuvan maalaiturin omistavan vesiosakaskunnan edustajana. Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja ympäristölautakunta ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa.

 

Kunnallistekniikan suunnittelun lausunnon johdosta ehdotukseen on tehty täsmentäviä merkintäkorjauksia. Muistutuksen johdosta ehdotusta ei ole muutettu. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi muutosten vähäisyydestä johtuen.

 

Lausunnot ja muistutukset:

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä vastineet niihin jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Muutokset ranta-asemakaavaehdotukseen:

 

Kaavaehdotusta on muutettu osoittamalla alueella oleva vesi- ja viemärijohdon aluevaraus, sekä korjaamalla näitä koskevassa määräyksessä ollut virhe. Selostusta on täydennetty näiden osalta.  Kaavakarttaan on korjattu alimman hyväksyttävän rakentamiskorkeuden korkeusluku.

 

 

Muut toimenpiteet:          

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen ilmoitetaan MRL 65 §:n mukaisesti yksityishenkilölle.

 

Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymispäätöstä pyytäneiden yhteystiedot ovat asiakirjoissa.

 

Vaikutusten arviointi         Uusi rakentaminen hyväksikäyttää olevaa rakennuskantaa ja tieverkkoa. Kyse on pääasiassa loma-asutuksesta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle taajaman palveluista. Toisaalta alueen vakituiset rakennuspaikat tukeutuvat pääasiassa yksityisautoiluun. Kokonaisuutena arvioituna hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat neutraaleja.

 

Nykyisessä muodossa alueella ei ole toimintaedellytyksiä yrityksille. Kaava mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan ja yritysvaikutukset ovat näin ollen positiivisia. Ränsistyneen alueen käyttöön otolla on positiivisia vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja alueen asukkaisiin.

 

 

Esitys                                Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

 

Liitteet

 

9932/2017 kaavaselostus, 21.3.2019

 

 

9932/2017 ranta-asemakaavakartta, 21.3.2019

 

 

9932/2017 lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jukka Holopainen

puh. +358 44 718 5418

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Holopainen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

17

9932/2017 kaavaselostus, 21.3.2019

 

18

9932/2017 ranta-asemakaavakartta, 21.3.2019

 

19

9932/2017 lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa