Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

31 §

21.5.2019

Kaupunginhallitus

155 §

27.5.2019

 

§ 58

Asianro 2543/12.00.01.00/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamista

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.5.2019 31 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

                                           

                                                          Selostus ja perustelu

 

              SDP:n valtuustoryhmä ja 32 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamisesta.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi Kuopion tulee varata kaupungin talousarviossa varat opetuksessa edellytettyjen oppikirjojen ja muiden opiskelun välineiden hankintaan.

 

Opetushallitus on julkaissut selvityksen toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen opintojen kustannuksista, ”Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys”, OPH.

 

              Selvityksen mukaan lukiolainen käyttää keskimäärin 2500 euroa lukiokoulutuksen kannalta välttämättömiin menoihin lukio-opintojen aikana. Kustannukset koostuvat oppikirjoista ja digitaalisista oppimateriaaleista, opiskelutarvikkeista, tietokoneesta, laskinlisenssistä ja ylioppilastutkintomaksuista. Kustannuksista suurimman osan muodostavat oppikirjat ja digitaaliset oppimateriaalit, keskimäärin 1900 euroa. Kustannuksissa ei ole mukana koulumatkoista ja mahdollisesta lukiopaikkakunnalla asumisesta aiheutuvat kulut.

 

              Kuopion päivälukioissa opiskelee 20.1.2019 tilastopäivän mukaan 2335 lukiolaista. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 5 837 500 euroa. Kustannukset painottuvat ensimmäiseen opintovuoteen, jolloin opinnot koostuvat pääasiassa pakollisista kursseista ja jolloin myös tietokone on hankittava, arvio noin 1000 euroa. Toinen opintovuosi arviolta 850 euroa ja kolmas 650 euroa.

 

              Savon koulutuskuntayhtymässä kuopiolaisia perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on tällä hetkellä 2653, joista suurin osa opiskelee Kuopion yksiköissä.

 

Selvityksen mukaan ammatillisien koulutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti koulutusalasta riippuen kulttuurialan 100 eurosta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 780 euroon (hiusalan perustutkinto). Kustannukset muodostuvat oppikirjoista, työvaatteista ja -välineistä, koneista ja laitteista. Keskimääräinen laskennallinen kustannus opiskelijaa kohden on 440 euroa, mutta arviota ei ole painotettu eri alojen opiskelijamäärien tai opiskelusta aiheutuvien kustannusten suhteessa. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset vuositasolla olisivat näin arvioituna kuopiolaisten opiskelijoiden osalta noin 1 167 320 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa merkittävän menoerän muodostavat koulumatkat ja asuminen opiskelupaikkakunnalla kodin ulkopuolella.

 

              Osittaista maksuttomuutta voidaan kuitenkin edistää eri tavoin. Joissakin kunnissa lukiolaisille kustannetaan opintojen alussa opinnoissa välttämätön päätelaite. Tässä yhtenä mahdollisuutena voisi olla ns. ostoseteli, jolla opiskelija voisi hankkia itse sopivan päätelaitteen. Opetushallituksen selvityksessä päätelaitteen kustannukseksi on arvioitu 300 euroa.

 

              Oppimateriaalien maksuttomuuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin- millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?” (liite3, hankesuunnitelma). Hankkeessa selvitetään ilmaisen oppimateriaalin tuottamista lukiolaisen oppimisen tarpeeseen. Tämä edellyttää opettajien sitouttamista ja resursointia näiden materiaalien kehittämiseen, tuottamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeessa on varattu 172 000 euroa tähän työhön.

 

              Hankkeessa myös kehitettään lukioiden lainaamotoimintaa niin oppimateriaalille kuin päätelaitteelle, jolla pyritään alentamaan lukiolaisen kustannuksia lukiokoulutuksessa. Hanke on jo tuottanut hyviä malleja 2018-2019 lukuvuoden aikana ja saamme lopullisia tuloksia esiteltäväksi valtakunnallisesti 2020 keväällä.

 

              Vaikutusten arviointi         -

 

Esitys                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2543/2019 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

2543/2019 Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys, OPH

 

                                            Valmistelija                                          

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 27.5.2019 155 §

 

 

Liitteet

 

2543/2019 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

2543/2019 Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys, OPH

 

                                            Valmistelija                                          

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

                                            Merkittiin, että jäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen tekemän päätösehdotuksen. 

 


 

 

 

 

Liitteet

33

2543/2019 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

1

2543/2019 Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys, OPH

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa