Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2386/2019 Tilinpäätös 2018

 

Kaupunginhallitus

75 §

25.3.2019

 

§ 47

Asianro 2386/02.02.02/2019

 

 

Vuoden 2018 tilinpäätös

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 75 §

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

                                            Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätöstiedot ovat osa kunnan tilinpäätöstä ja ne yhdistellään muun kunnan tilinpäätökseen. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen tuloslaskelmien ja taseiden yhdistelmänä. Konsernitilin-päätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

                                            Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

                                            Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan tai kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin tuloslaskelmassa, taseessa tai rahoituslaskelmassa.

 

                                            Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n 3 momentin mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Kaupungin tilikausi oli 3,9 milj. euroa alijäämäinen. Taseeseen jää kertynyttä ylijäämää vuoden 2018 alijäämän kattamisen jälkeen 102,1 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 9,9 milj. euroa ylijäämäinen, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2018 lopussa 10,9 milj. euroa.

 

                                            Merkitään, että tilinpäätöksessä asukaslukuna käytetty ennakkotieto muutetaan viralliseksi asukasluvuksi valtuustolle jaettavaan tilinpäätökseen ja samalla korjataan tarvittaessa tunnusluvut.

                                           

 

Vaikutusten arviointi         Asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

 

2386/2019 Tilinpäätös 2018

 

 

2386/2019 Koonti korjauksista (Tilinpäätös 2018)

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätöksen tulos käsitellään seuraavasti:

- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 13.436,56 euroa, Tilakeskus 41.923,08 euroa, Kuopion Vesi liikelaitos 37.649,87 euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitos 122.726,50 euroa, yhteensä 215.736,01 euroa. 

- Katetaan tilikauden alijäämä – 3.947.525,75 euroa edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2019) kirjanpidossa.

Talous- ja omistajaohjausyksikkö oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.


Päätös                              Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen ja ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Vaikutusten arviointi                Asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

2

2386/2019 Tilinpäätös 2018

 

                                                         

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tilinpäätöksen 2018 tiedoksi. Asiaa koskeva päätöskäsittely on kohdassa 6.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa