Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tarkastuslautakunta

65 §

15.5.2019

 

§ 49

Asianro 3804/00.03.00.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 15.5.2019 65 §

 

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

 

 

                                            Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen

jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. 

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöksen 25.3.2019 § 75. BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Tiina Lind, JHT, KHT on antanut 8.5.2019 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2018 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. 

 

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille

tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

 

Liitteet

 

Tilintarkastuskertomus 2018

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Aleksi Paananen

puh. +358 44 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Liitteet

4

3804/2019 Tilintarkastuskertomus 2018

 

                                                         

Päätösehdotus                           Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilinvelvollisille viranhaltijoille.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa