Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

140 §

20.5.2019

 

§ 50

Asianro 4327/02.02.02/2019

 

 

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 20.5.2019 140 §

 

 

 

 

                                            Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuvuoden toteutuman myötä ennuste kuluvalta vuodelta näyttää kuitenkin heikommalta verotulojen arvion jäädessä 5,3 milj. euroa alle budjetoidun sekä palvelujen ostojen ylittyessä 4,5 milj. eurolla.

 

Monilta osin kaupungin toiminta on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut puolestaan ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti.  Palvelujen ostoissa suurimmat ylityspaineet ovat erikoissairaanhoidossa. Tilannetta tasapainottavat hieman valtionosuuksien ylittyminen 1,6 milj. eurolla ja korkomenojen pieneneminen 1,0 milj. eurolla. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä.  Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Heikoimmillaan näyttää siltä, että koko kaupungin alijäämäksi olisi ennusteen mukaan muodostumassa -21,7 milj. euroon eli 8 milj. euroa heikommaksi kuin talousarviossa.  Voidaan kuitenkin olettaa, että osavuosikatsauksessa palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy positiivisempaan suuntaan.

 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

 

Työhyvinvoinnin parantamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan.

 

                                            Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa.

 

Vaikutusten arviointi         Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet                                Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019

 

 

Liitteet

 

4327/2019 Seurantaraportti huhtikuu 2019

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 


 

 

 

Liitteet

5

4327/2019 Seurantaraportti huhtikuu 2019

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa