Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

142 §

20.5.2019

 

§ 51

Asianro 2831/00.00.01.00/2019

 

 

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2019 - 2021

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 20.5.2019 142 §

 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                                         

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kaupunginvaltuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Kaupunginhallituksen toimikausi on hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan kaksi (2) vuotta.

 

                                                 Jäsenten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609) 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

Vaikutusten arviointi         -

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi  ja

2. valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto

1. valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

2. valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös                                            Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita kaupunginhallitukseen 1.7.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan seuraavassa kokoonpanossa:

 

                                                        

                                                                                      Jäsen                                            Henkilökohtainen varajäsen

 

Pj.                        Kivelä Antti                                   Kananen Hannu

I vpj.                   Koskinen Ari (Allu)                     Berg-Väänänen Nelli

II vpj.                  Kosunen Jaakko                          Tirkkonen Veijo

                                                                                      Auvinen Harri  Meriranta Heikki

                                                                                      Eskelinen-Fingerroos Miia      Chiksoeva Elena

                                                                                      Kaartinen Tiina                            Asikainen Iris

                                                                                      Reijonen Minna                          Punkki Pia

                                                                                      Savolainen Leila                          Hartikainen Anna

                                                                                      Tolppanen Tapio                         Nykänen Jarmo

                                                                                      Virtanen Erkki                              Hartikainen Kari

                                                                                      Vähälä Eija                                    Pääkkö Sakari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa