Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11.06.2019/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 40

Asianro 5085/12.00.01.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman tuntijaon muutos / A1-kieli

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Selostus ja perustelu   

 

A1-kielen tuntijako vuosiluokilla 1 – 2

Valtioneuvosto muutti 20.9.2018 asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) siten, että A1-kielen opetuksen vuosiviikkotuntimäärää lisättiin 2 vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1 – 2. Perusopetusasetusta (852/1998) muutettiin siten, että ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaan keskimääräistä viikoittaista tuntimäärää lisättiin yhdellä tunnilla viikossa. Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, josta lähtien tehtävään myönnetään opetuksen järjestäjille valtionosuusrahoitus.

Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen soveltamisen piirissä olevat oppilaat saisivat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta. Siirtymäsäännöstä sovelletaan kevätlukukautena 2020 ja lukuvuonna 2020–2021. A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla 0,5 vuosiviikkotunnin lisäämisellä kevätlukukautena 2020 ja jatkuu 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotunnilla lukuvuonna 2020– 2021.

Siirtymäkauden päätyttyä opetuksen järjestäjällä jää esitetyn 6 §:n puitteissa harkintavalta päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1–2 kuitenkin siten, että A1-kielen opetus alkaa aina viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0.5 vuosiviikkotunnilla.

Opetuksen järjestäjä päättää tarjottavasta A1-kielivalikoimasta. A1-kieli voi olla vieras kieli tai toinen kotimainen (ruotsi tai suomi) tai saamen kieli. Kuopiossa A1-kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia. Lisäksi Kalevalan koulussa voi opiskella A1-kielenä saksaa.

Kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman tuntijakoon muutosta siten, että A1-kieltä opetetaan 1. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotunti ja 2. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotunti 1.8.2020 alkaen.

Lisäksi esitetään, että siirtymäkaudella A1-kielen opetus järjestetään niin, että 1.8.2019 1. vuosiluokan aloittavat oppilaat opiskelevat A1-kieltä 0,5 vuosiviikkotuntia kevätlukukaudella 2020 ja 1,5 vuosiviikkotuntia lukuvuonna 2020 – 2021.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiseen tuntijakoon edellä kuvatun muutoksen

 

 

Liitteet

5

5085/2019 Kuopion perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen (ltk 10.6.2015 § 41)

 

6

5085/2019 Esitys Kuopion perusopetuksen tuntijaoksi 1.8.2020 alkaen

 

7

5085/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa