Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 19.06.2019/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 36

Asianro 5361/00.04.01/2019

 

 

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja maksuosuusperusteen tarkistaminen

 

 

                                                          Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 11.6.2019:

 

Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksella on sovittu 11.2.2003 alueellisen pelastustoimen järjestämisestä Pohjois-Savon alueella. Sopimuksen sopijapuolina ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat ja pelastustoimen tehtävien vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki.

 

Perussopimusta ei ole muutettu, mutta maksuosuusperusteen muutosta on käsitelty seuraavasti:

 

Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen toimivuuden ja kuntien maksuosuuden määräytymisperusteen tarkastus tehtiin viimeksi vuonna 2014-2015. Tarkistustehtävää varten perustetun työryhmän esitys pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksesta ja samalla maksuosuusperusteen muuttamisesta ei saanut kunnista tarvittavaa kannatusta.  Aluepelastuslautakunta päätti 28.10.2016 kuntien lausuntojen perusteella, että Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen maksuosuusperustetta ei muuteta. Aluepelastuslautakunta totesi, että yhteistoimintasopimuksen muuttaminen ei saanut lain edellyttämää riittävää kannatusta ja näin ollen toimintaa jatketaan entisen sopimuksen mukaisesti kuitenkin niin, että maksuosuusperusteena käytetään vuoden 2010 lopullisia maksuosuuksia sisältäen sekä ”käyttötalous” että asukaslukuperusteisen maksuosuuden, kuluista 94 % jaetaan em. perusteella ja 6 % asukasluvun mukaan. 

Aluepelastuslautakunnan päätöksen 28.10.2015 § 58 mukaisesti Maksuosuuden ”nettomenojen suhdeluvun” seuraava tarkastusajankohta oli vuonna 2018. Pelastustoimen yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa Kuntalain 57 § mukaisesti, eli jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Aluepelastuslautakunta päätti 5.9.2018, että Pohjois-Savon pelastustoimen järjestämistä jatketaan toistaiseksi nykyisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Myöhemmin päätettävässä sopimuksen mahdollisessa tarkastamisessa huomioidaan suunnitteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus.  Uudistuksessa perustettaisiin uusi maakuntaorganisaatio ja myös pelastustoimen tehtävät siirtyisivät maakunnalle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.

 

Edellä mainittu maakunta- ja sote-uudistus päättyi tuloksettomana vuonna 2019 mistä syystä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukainen maksuosuusperusteen tarkastus tulisi tehdä.  Koska yhteistoimintasopimus on 15 v vanha, olisi paikallaan, että sitä kuitenkin muutettaisiin niin, että siitä poistetaan jo toteutuneet toimenpiteet koskien laitoksen käynnistämistä ja maksuosuusperusteeksi kirjataan nykyisen sopimuksen mukainen peruste.  Lisäksi päivitetään lain- ja muun säännöstön muuttumisesta tulleet päivitystarpeet.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta pyytää Pohjois-Savon maakuntaliittoa kokoamaan 15.8.2019 mennessä edustajat seutukunnittain työryhmään (1 henkilö/ seutukunta, yhteensä viisi henkilöä), joka tarkastelee pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuutta.  Lisäksi työryhmään nimetään aluepelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen edustajat.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta pyytää Pohjois-Savon maakuntaliittoa kokoamaan 15.8.2019 mennessä edustajat seutukunnittain työryhmään (1 henkilö/ seutukunta, yhteensä viisi henkilöä), joka tarkastelee pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuutta.  Lisäksi työryhmään nimetään aluepelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen edustajat.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta nimesi lautakunnan puheenjohtaja Osmo Huopaisen Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan edustajaksi ja varapuheenjohtaja Mari Huohvanaisen varaedustajaksi. Aluepelastuslautakunta nimesi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen edustajiksi pelastusjohtaja Jukka Koposen ja taloussuunnittelija Kirsti Tarvaisen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa