Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 39

Asianro 5200/05.17.00/2019

 

 

Vanhusten asumispalvelun palvelusetelin arvo ja palvelusetelin käyttöönottaminen asumisen tukipalveluissa

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Asumispalvelun palveluseteli

Vanhusten asumispalvelujen tulosidonnaisen palvelusetelin enimmäisarvo palveluasumisessa on ollut 69 € 1.1.2019 alkaen (perusturva- ja terveyslautakunta 20.11.2018 § 83).  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä säädetyn lain (2009/569) § 7 mukaan arvo tulee määrätä niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna ja asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.

Nykyisellä palvelusetelin arvolla asiakkaalle jäävä maksuosuus (omavastuuosuus) on merkittävästi suurempi kuin muissa järjestämistavoissa asiakkaalta perittävä asiakasmaksu ja siksi ei ole ollut asiakkaalle todellinen vaihtoehto. Nyt esitettävällä palvelusetelin arvolla asiakkaalle jäävä maksuosuus mukailee 20.11.2018 § 83 vahvistettua tehostetun palvelusetelin arvoa.

Liitteenä Vanhusten asumispalvelujen palvelusetelin laskentataulukko palveluasumisessa 1.7.2019 alkaen

 

Asumisen tukipalveluseteli

Osassa asumispalvelua jakautuu asiakkaan palvelutuotanto niin, että hoivapalvelu tuotetaan kaupungin omana tuotantona ja asiakas hankkii ateria-, siivous- ja pyykkihuollon palvelut suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Näissä tilanteissa asiakkaalle ei aina voida turvata vuodelle 2019 vahvistettua vähimmäiskäyttövaraa. Tilanteen tarkastelu on tehty yhteistyössä asiakasmaksuyksikön kanssa ja päädytty laajentamaan palveluseteli asumisen tukipalvelujen hankkimiseen.

 

Kaupungin asumisyksiköissä, joissa osa tukipalveluista tuotetaan yksityisen palveluntuottajan toimesta, voidaan asiakkaalle myöntää siivous- ja pyykkihuollon ja ateriapalvelun hankkimisesta johtuvaan vähimmäiskäyttövaran alittumiseen asumisen tukipalvelun palveluseteli. Palvelusetelin arvo vastaa laskennallisesti alittuvan käyttövaran suuruutta.  Arvio vuositason asiakasmäärästä on 60-70 asiakasta ja vuosikustannus noin 150 000 €. Palvelusetelin käyttöönoton vaikutus vuoden 2019 käyttötalouteen noin 50 000 € ja voidaan kattaa palveluohjauksen käyttötaloudesta. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Vahvistaa palveluseteliä vanhuspalvelujen järjestämistapana ja asiakkaan valinnanvapautta palveluiden järjestämisessä.

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa asumispalvelujen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon palveluasumisessa 82 euroon vuorokaudessa 1.7.2019 alkaen. Samalla perusturva- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa palvelusetelin laskentataulukon, jossa on huomioitu palvelusetelin arvon tuloluokittainen korottuminen 1.7.2019 alkaen.

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön asumisen tukipalveluiden palvelusetelin 1.9.2019 alkaen. Palveluseteli on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan vähimmäiskäyttövaran laskelmaan.

 

 

 

 

Liitteet

1

5200-2019-1 Palvelusetelin laskentataulukko palveluasuminen 1.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen poistui kokouksesta klo 15.22 tämän asian päätöksen teon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa