Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2019/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 40

Asianro 5381/02.05.00.00/2019

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen perusteet 1.8.2019 alkaen

 

 

 

 

 

                                                          Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

 

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 11 §:n mukaan koskee sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja. Palvelua tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla tai maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.3.2008 § 34 päättänyt kotihoidon kuukausimaksun alentamisen tai perimättä jättämisen perusteista 1.3.2008 alkaen.

 

Asiakasmaksusihteerit ovat noudattaneet asiakasmaksujen alentamisessa ja perimättä jättämisessä lautakunnan hyväksymiä perusteita, toimeentulotukilaskentaa ja harkintaryhmän yhteistä kokonaisharkintaa.

 

Koska kunnille ei ole annettu selkeitä toimintaohjeita asiakasmaksujen kohtuullistamiseen, on lautakunnan tarkoituksenmukaista hyväksyä Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun huojentamisen perusteet. Voimassa olevat perusteet ovat osin vanhentuneet ja koskevat vain kotihoidon kuukausimaksun alentamista ja perimättä jättämistä.

 

Harkintaryhmä, johon kuuluu kotihoidon, sosiaalityön ja hallinnon asiantuntijoita kokoontuu tarvittaessa.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

2

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä jaettavan ohjeen mukaiset perusteet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen perusteiksi 1.8.2019 alkaen.

 

Päätös                                            Asiakasmaksusihteeri Riitta Karvonen saapui kokouksen klo 15.22.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Asiakasmaksusihteeri Riitta Karvonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn klo 15.41

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa