Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2019/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 41

Asianro 8828/05.21.00/2018

 

 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun siirtäminen palvelusetelille 1.9.2019 alkaen

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 91 Kuopion kaupungin vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilökohtaisen budjetin kokeilusta ajalle 1.1.2018 – 31.8.2019. Samalla vahvistettiin henkilökohtaisen avun ja päivätoiminnan palvelusetelin arvot. Kuopiossa henkilökohtaista budjettia palvelusetelillä on kokeiltu 1.4.2019 alkaen. Kokeilun piirissä on tällä hetkellä alle 10 asiakasta. Palvelusetelillä henkilökohtaista apua tuottavia yrittäjiä on rekisteröitynyt kuusi ja päivätoimintaa tuottavia toimijoita kaksi.

 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun lyhyestä kokeiluajasta huolimatta asiakkaiden palautteet ja kokemukset ovat olleet positiivisia, joten palvelujen tuottamista palvelusetelillä halutaan jatkaa kokeilun päätyttyä. Pohjois-Savon maakuntamallin valmistelussa alkanut henkilökohtaisen budjetin kokeilun palvelusetelikokeilu päättyy 31.8.2019. Palvelujen tuottaminen edelleen palvelusetelilain mukaisella palvelusetelillä on kuitenkin mahdollista.

 

Palvelusetelillä tuotetuista palveluista kerätään palautetta kirjallisesti asiakkailta, yrittäjiltä ja viranhaltijoilta elokuussa 2019. Palvelusetelin hinnoittelua, kriteereitä ja toimivuutta on seurattu ja arvioitu kokeiluajalla yhteistyössä asiakkaiden, asiakkaita ohjaavien työntekijöiden ja palveluntuottajien kanssa. Palvelusetelipäätökset ja seuranta on toteutettu Vaana-palvelusetelijärjestel-mässä. Palveluntuottajana toimivat kaupungin hyväksymät palveluntuottajat. Palvelusisältö vastaa Kuopion kaupungin vammaispalvelujen palvelukuvauksia. Palvelusetelillä Kuopion kaupunki sitoutuu maksamaan palvelusetelin arvon mukaisesti asiakkaan hankkimaa palvelua, joka perustuu kaupungin palveluohjauksen laatimaan asiakassuunnitelmaan. Palvelusetelin käyttöön on menettelyohje, joka on päivitetty ja täydennetty huomioiden eri palvelujen tuottaminen.

 

Kokemusten perusteella halutaan edistää vaihtoehtoisia ja valinnanvapauteen perustuvia palveluja vahvistamalla toimintatapa pysyväksi käytännöksi. Näin varmistetaan myös palvelujen jatkuminen niiden asiakkaiden kohdalla, joiden palvelut jo toteutuvat palvelusetelillä. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa järjestämistapana palvelusetelillä tuotetut palvelut. Palveluiden räätälöinti toteutetaan käyttämällä kunnan oman palvelutuotannon rinnalla erilaisia maksumekanismeja (esim. palveluseteli, maksusitoumus ja ostopalvelu). Palvelujen lakisääteinen järjestäminen todetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisessa palvelutarpeenarvioinnissa ja asiakassuunnitelmassa. Vammaispalvelun palvelut ovat lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) mukaan asiakkaalle maksuttomia. Vaihtoehtona palvelusetelille asiakkaalla on edelleen oikeus valita kaupungin omana toimintana tuotetut palvelut. Palveluseteli voidaan myöntää palvelujen myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille ja sen käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista.

 

 

Vaikutusten arviointi                Palvelujen tuottaminen palvelusetelillä lisää vaihtoehtoisten palvelujen tarjoamista asiakkaille, vahvistaa yrittäjien toimintaa sekä tulee kaupungin oman tuotannon toimintojen kohdentamista paljon palveluja tarvitseviin henkilöihin.

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää:

 

-          hyväksyä palvelusetelin käyttöön jatkuvana henkilökohtaisen avun ja päivätoiminnan tuottamistapana 1.9.2019 alkaen

-          ja todeta, että ajalla 1.9.-31.12.2019 palvelusetelin arvo säilyy samana kuin henkilökohtaisen budjetin kokeilussa, koska palveluseteliarvot vuodelle 2020 arvioidaan syksyn 2019 aikana.

 

 

 

Liitteet

3

Palvelukuvaus_hk_apu_päivätoiminta_28052019.pdf

 

4

Palveluseteliarvot_hkapu_pat [Vain luku].pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa