Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 25.06.2019/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 1572/00.00.01.02/2019

 

 

Kuopion kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen

 

 

 

 

 

                                                          Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 § 40. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt omistajapolitiikan päivitystä kokouksessaan 29.10.2018.

 

 

Omistajapolitiikan osalta päivitystarve kohdistuu ensisijaisesti kaupungin strategian ja vision toissa vuotiseen päivitykseen. Omistajapolitiikan tulee tukea kaupungin strategiaa.  Lisäksi päivitystarvetta on havaittu mm. eri toimintamuotojen kuvaamisen yksityiskohtaisuudessa sekä omistettujen yhtiöiden linjauksissa.

 

 

Kaupunki seuraa yhteisöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. Kaupunki edellyttää omistamiensa yhteisöiden toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yhteisöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapoliittiset ratkaisut tehdään ennakoiden ja konsernin kokonaisetu varmistaen oikealla hetkellä. Omistuksille asetettava tuottotavoite ja kaupungille maksettava tuloutus sekä yhteisöiden toiminnalliset tavoitteet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on arvioida omistajapoliittisten linjausten päivitystarvetta.

 

Ehdotus uudeksi omistajapolitiikaksi on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona asiakirja, jossa näkyvät päivitykset aiempaan luonnosversioon.

 

Vaikutusten arviointi                Omistajapolitiikalla on vaikutusta siihen, minkälaisessa roolissa kaupunki toimii markkinoilla. Yksittäiset yritysvaikutusten arvioinnit tulee tehdä annettaessa konserniohjeen mukaisia ennakkokäsityksiä.

 

Ympäristövaikutuksiltaan omistajapolitiikka on positiivinen kannustaen konserniyhteisöjä kaupungin strategian mukaiseen resurssiviisauteen.

 

 

 

 

Liitteet

2

1572/2019 Omistajapolitiikka liite

 

Viiteaineisto

2

Omistajapolitiikka OHEISMATERIAALI 250619 korjattu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

 

 

Päätös                                            Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa