Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 130

Asianro 7215/14.05.00.00/2018

 

 

Nimeämispyyntö vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030 päivittämistä varten tarvittaviin ohjaus- ja työryhmiin

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

                                                          Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 21.1.2019 kokouksessaan päättänyt käynnistää vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen vuoteen 2030. Suunnitelman ohjaamiseen ja laatimisen on perustettava erilliset ohjaus- ja työryhmät. Kaupunkirakennelautakuntaa, kaupunginhallitusta ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa sekä Pohjois-Savon Ely-keskusta pyydetään nimeämään kultakin yksi ohjausryhmän edustaja Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2013 päivittämistä varten. Myös kehittämissuunnitelman ohjaus- ja/tai työryhmään pyydetään nimeämään edustajat myös muista kaupungin organisaatioista. Tiedot edustajista pyydetään toimitettavan 30.6.2019 mennessä.

 

Yleistä                                             Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan suunnittelun apuväline, johon on koottu selvitys vesihuollon nykytilasta, kehittämistavoitteista ja -tarpeista sekä suunnitelmat tulevaisuudessa toteutettavista vesihuollon kehittämistoimenpiteistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää koko kaupunkialueen laajuisesti vesihuoltopalveluiden kehittämistavoitteet ja päämäärät, palveluiden saatavuus tarvealueilla ja aikataulut, vesihuollon toimivuus häiriötilanteissa, organisatoriset linjaukset, yhteistyöasiat, jne. Kehittämissuunnitelmaan päivittäessä on huomioitava toteutuneet lakimuutokset. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellinen aikataulu vesihuollon kehittämistoimenpiteille kunnan eri alueilla. Luonteeltaan kehittämissuunnitelma on ohjeellinen, tavoitteita määrittävä asiakirja, joka ei oikeudellisesti sido kuntaa eikä sen alueella toimivia vesihuoltolaitoksia. Kuntalaisen kannalta suunnitelma kertoo suuntaa-antavasti kannattaako kiinteistölle asentaa oma vedenhankinta- tai jätevedenkäsittelyjärjestelmä vai onko tulevaisuudessa mahdollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Erityinen merkitys kehittämissuunnitelmalla on vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden läheisyydessä olevien alueiden sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisessä. Kehittämissuunnitelman pohjalta voidaan hyväksytä toiminta-alueet myös niille alueille, jossa ei tällä hetkellä ole toimivaa vesihuoltoa.

 

Ohjausryhmän tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus sekä linjata suuntaviivat vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030. Kaupunkirakennelautakuntaa, kaupunginhallitusta ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa sekä Pohjois-Savon Ely-keskusta pyydetään nimeämään kultakin yksi edustaja perustettavaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2030 päivittämistä varten tarvittavaan ohjausryhmään. Lisäksi ohjausryhmään pyydetään myös nimeämään edustajat seuraavista organisaatioista:

         Kuopion alueelliset ympäristösuojelupalvelut,

         ympäristöterveydenhuolto,

         rakentamisen ja kunnossapidon palvelut sekä

         kaupunkisuunnittelupalvelut.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tekemiseen tarvitaan laaja-alainen työryhmä, jonka tehtävänä on laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma yhteistyössä Kuopiossa toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Työryhmään pyydetään nimeämään edustajat seuraavista organisaatiosta:

         Kuopion Vesi liikelaitos,

         alueelliset ympäristösuojelupalvelut,

         alueellinen rakennusvalvonta,

         ympäristöterveydenhuolto,

         rakentamisen kunnossapidon palvelut,

         strateginen maankäyttö,

         asemakaavoitus,

         Pohjois-Savon Pelastuslaitos ja

         Savo-Pielisen jätelautakunta.

Työryhmää täydennetään tarpeen mukaan mm. alueella toimivien vesihuoltolaitosten edustajilla.

 

Tiedot edustajista pyydetään lähettämään 30.6.2019 mennessä osoitteeseen: vesihuoltoasiat@kuopio.fi tai kunnallistekninen suunnittelu / kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion kaupunki, PL 1097, 70111 Kuopio.

 

Lisätietoja nimeämisestä antaa Päivi Rissanen, puh. 044 718 5303. Kaupunginjohtaja nimeää vesihuollon kehittämissuunnitelmaan tarvittavat ohjaus- ja työryhmät erikseen.                            

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakuntaa, kaupunginhallitusta ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa sekä Pohjois-Savon Ely-keskusta pyydetään nimeämään kultakin yksi ohjausryhmän edustaja Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2013 päivittämistä varten. Vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjaus- ja/tai työryhmään pyydetään nimeämään edustajat myös muista kaupungin organisaatioista esitystekstissä olevan luetteloiden mukaisesti. Tiedot edustajista pyydetään toimitettavan 30.6.2019 mennessä.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi Jukka Pulkkisen edustajakseen ohjaus- ja työryhmiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa