Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5573/2019 Vaikutukset ilmastoon

 

 

§ 125

Asianro 5573/14.03.02.02/2019

 

 

Puukauppa syksylle 2019

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on ollut puukaupan yhteistyösopimus kuukausille 01/2016-06/2018. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä keväällä 2018 päätettiin sopimusta jatkaa optiolla vuoden 2020 kesäkuun loppuun asti. Yhteistyösopimuksella on pyritty pitkäjänteiseen puukaupan yhteistyöhön, mikä on kaupungille tärkeää mm. siitä syystä, että kaupungin rakentamisesta johtuen merkittävät määrät puutavaraa saattaa tulla toimitettavaksi hyvinkin nopeassa aikataulussa. Rakennuskohteet saattavat lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti ja yhteistyösopimuksen avulla kaupungilla on toimitusosoite kaikille puutavaralajeille vuoden jokaisena päivänä. Näin vältetään laatutappiot puutavaran pilaantumisen johdosta kesäaikaan.

 

Yhteistyösopimuksessa on määritelty pelisäännöt Kuopion kaupungin puutavaran toimituskaupalle ja hintojen tarkistamiselle. Lisäksi on sovittu bonusjärjestelmästä, taimien toimittamisen yhteistyöstä ja muista yhteistyön pelisäännöistä. Yhteistyökumppanin kanssa on yhteisiä urakoitsijoita, millä on myös suuri merkitys kaupungille. Yhteistyösopimuksen lisäksi tehdään puukaupasta normaali kauppakirja. Yhteistyösopimus on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.

 

Stora Enso Oyj:n kanssa on aloitettu puukauppaneuvotteluja yhteistyösopimuksen tulevasta syyskaudesta 2019. Syksyn 2019 myyntimäärä on noin 22 000 k-m3:ä ja vuoden 2019 tulotavoite on noin 2,4 M€. Tulotavoite on mahdollista saavuttaa hieman yli 40 000 k-m3:n vuotuisella toimitusmäärällä. Kaupungin metsien kasvu on yli 65 000 k-m3:ä, joten metsien puuston määrä kasvaa koko ajan.

 

Luken hintatilastot eivät ole vielä toukokuun 2019 osalta saapuneet esityslistan laatimishetkellä, joten esitystä ei ole vielä olemassa. Neuvottelut ostajan kanssa ovat käynnissä. Kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen mennessä Luken tuoreimmat hintatilastot ovat tulleet ja päätösesitys yksikköhinnoista ja toimitusmääristä esitellään kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin ilmastostrategiaa, mistä erillinen muistio liitteenä.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n kanssa puukaupan toimitussopimuksen syyskaudelle 2019 lautakunnan kokouksessa esiteltävillä yksikköhinnoilla ja toimitusmäärillä. Puukaupasta tehdään erillinen kauppakirja, jossa on määritelty puukaupan muut ehdot. Lautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

 

 

Liitteet

3

5573/2019 Kuopio kaupunki yhteistyösopimus MH 12112015 ver2 (ei julkaista internetissä)

 

4

5573/2019 Vaikutukset ilmastoon

 

5

5573/2019 Muistio puukauppa 2019 syksy kaurala 26062019 salainen (ei julkaista Internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että lautakunnan jäsenille jaettiin sähköpostilla muistio puukauppaneuvottelun tuloksista.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa