Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 128

Asianro 4485/10.02.03/2018

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaava ja asemakaavan muutos, Hiltulanlahti 3

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavahanke mahdollistaa uuden pientaloalueen rakentumisen Hiltulanlahteen, Puutossalmentien molemmin puolin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Alueen rakentaminen tiivistää olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa olemassa olevan kunnallistekniikan ja palveluverkoston hyödyntämisen. Uudisrakentaminen muuttaa Hiltulanlahden maaseutumaisen, harvaan asutun alueen luonnonläheiseksi rakennetuksi pientaloalueeksi.

 

Kaavahankkeella on vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, yhdyskuntatalouteen, luonnonympäristöön, maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja ympäristöön.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 15.8.2019.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

10

4485/2018 Kaavakarttaluonnos, pienennös

 

11

4485/2018 Kaavaselostus luonnos

 

12

4485/2018 Havainnekuva, liite 3

 

13

4485/2018 Kaavaselostuksen liitteet 4-13, 15

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa