Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 6077/00.00.01.00/2019

 

 

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen 1.7.2019 - 31.5.2021

 

 

 

                                                          Kuntalain (410/2015) 5 luvun 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

                                                          Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin on tehnyt kaupungille esityksen, että neuvostossa jatkavat entiset edustajat. Esitys on liitteenä.

                                                         

 

 

 

Liitteet

3

6077/2019 Vammaisneuvosto 2019-2021

 

Viiteaineisto

9

6077/2019 Vammaisneuvosto 2017-2019

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen vammaisjärjestöjen esityksen mukaisesti,

2. nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon

3. nimeää neuvostoon perusturvan- ja terveydenhuollon, kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden edustajat liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

4. päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä ja

5. päättää, että vammaisneuvoston toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon nimettiin Kirsi Kokko (varalla Ritva Mikkola) ja Tytti Koslonen (varalla Jaakko Juntunen).

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa