Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

12 §

27.2.2019

 

§ 19

Asianro 1561/02.02.00/2019

 

 

Talousarviomuutos 2019/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 27.2.2019 12 §

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 18.2.2019:

                                           

Pelastuslaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksessä todettiin kalustoinvestointien nettokulujen alittuneen 273.561 eurolla.  Pelastustoiminnan kalustohankintoja jatketaan vuonna 2019.

 

                                            Siirrettävällä määrärahalla rahoitetaan viestiväline ja muita pelastustoimen kalustohankintoja sekä kesken jääneiden ambulanssien hankinnan toteutus.

 

                                            Investointien talousarvio 2019

                                           

                                                                  Vars.ta          Ta-lisäys       Vars.ta + muutos

 

                                            Tulot                272.691                  0          272.691

                                            Menot           1.502.691       273.561         1.776.252

                                            Netto            1.230.000      273.561         1.503.561

                                           

                                            Em. perustein pelastuslaitoksen vuoden 2018 kalustoinvestointien

 

                                            - kuluiksi tulee vahvistaa   1.775.252 €

                                            - rahoitusosuuksiksi               273.561 €

                                            - nettomenoksi                  1.503.561 €.

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Esitys                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy talousarviomuutoksen esitettäväksi Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy talousarviomuutoksen esitettäväksi Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 19.6.2019 38 §

 

 

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 11.6.2019:

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta teki kokouksessaan 28.2.2019 esityksen talousarviomuutokseksi, jolla vuoden 2018 keskenjääneiden investointien määrärahat sisällytetään vuoden 2109 talousarvioon.  Tässä määrärahojen muutosesitykseen sisältyi myös kahden ambulanssin määrärahat, koska vuoden 2018 investointisuunnitelmaan sisältyneet ambulanssit saatiin vasta vuoden 2019 puolella.  Vuodelle 2019 suunnitelluista ambulanssihankinnoista hankitaan yksi.   Ambulanssit rahoitetaan peruskaupungilta otettavalta lainalla, jolloin talousarvion lainamäärä muodostuu suuremmaksi kuin talousarviossa tällä hetkellä on.

 

Talousarvion lainamäärä rahoituslaskelmassa on 240.000 €.  Vuonna 2019 hankintaan kolme ambulanssia, joiden hankintaan tarvittava lainamäärä on 312.360 €.

 

Vaikutusten arviointi          -

 

Esitys                                               Aluepelastuslautakunta hyväksyy vuoden 2019 lainamääräksi 312.360 € ja esittää lainamäärän hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Valmistelija     

Kirsti Tarvainen                           puh. +358 17 18 8117

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy vuoden 2019 lainamääräksi 312.360 € ja esittää lainamäärän hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Vuoden 2019 talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti pelastuslaitoksen investointimenojen määrä ja rahoituslaskelmassa pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Pelastuslaitos on käsitellyt lisämäärärahaesityksen viestivälineiden, kaluston sekä kesken jääneiden ambulanssien hankintaan, lisämäärärahaesitys investointeihin on 273.561 euroa. Ambulanssien hankinta rahoitetaan kaupungilta otettavalla lainalla, joka kasvaa alkuperäisestä talousarvioon merkitystä 240.000 eurosta 312.360 euroon.

 

Kaupungin talousarvion rahoituslaskelmassa sitovana eränä olevaan antolainasaamisten lisäyksen 4.240.000 euroa arvioidaan olevan riittävä pelastuslaitoksen lainanoton jälkeenkin, joten siihen ei tarvita muutosta.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 pelastuslaitoksen investointeihin ja lainanoton lisäykseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa